Miljöpartiet. Fågel? Fisk? Mittemellan?

.

I en ganska hätsk TV-debatt under valrörelsen mellan Maud Olofsson och Maria Wetterstrand angrepp Olofsson de rödgröna för att helt sakna en plan för den energiomställning och de gröna jobb som de pratade om.

.

.

.

Det var i SVT:s agenda som de rök ihop

.

Som jag såg det blev Wetterstrand helt svarslös. Hon kom bara med en lång harang om att Miljöpartiet självklart var emot planekonomi.
Här blottade hon de rödgrönas akilleshäl. För henne – och för många svenskar – är det naturligt att likställa planekonomi med enpartidiktaturer och byråkratisk kommandoekonomi. Vilket är lika dumt som att säga att en kristen trosuppfattning alltid innebär att man är som den högerextrema kristna mobben i USA eller att en muslim alltid är samma sak som en medlem i Al Quaida eller Hamas…
För de socialister som inte är anfrätta och förstörda av stalinismen är det däremot självklart att det inte går att klara en övergång till ett ekologiskt hållbart samhälle utan en demokratisk kontroll/makt över banker och kreditväsende i stort. På kort sikt är exempelvis vindkraftverk helt olönsamma. Ja, även på ganska lång sikt. Ingvar Kamprad är den som bäst illustrerat att börsen är en ohälsosam institution. Dess ”osynliga hand” pekar aldrig mot långsiktighet. Därför har han heller aldrig introducerat IKEA på börsen. Då skulle de nya, anonyma ägarna, fly bort så fort företaget gjort en investering på längre sikt än 3-4 år. Den fria marknaden saknar helt insikt om uthålligheten för vår planet. Den producerar granatkastargevär som kan saluföras till Saudiarabien. Men inte nya kollektiva transportsystem som kan öka både vår bekvämlighet vid resor – samtidigt som vi minskar utsläppen av koldioxid…
I Svenska Dagbadet understryks i dag att Miljöpartiet är vårt nya Mittparti. Centern är helt enkelt distanserat av det mer moderna Miljöpartiet.

.

Från E24
.
Vad är Miljöpartiet?
Fågel? Fisk? Mittemellan?

.

I sin eftervalsanalys bekräftar Lars Ohly partiets katastrofala syn på dessa nya socialliberaler:

.

’Miljöpartiet är inte ett samhällsförändrande parti som fullt ut förstår fördelningspolitikens sprängkraft eller höger-vänsterskalans betydelse. Därmed är det inte heller en pålitlig allierad i det samhällsförändrande uppdrag som är vårt. Trots detta kan flera steg tas gemensamt i rätt riktning eftersom Mp – till skillnad från strategerna inom borgerligheten – inte har som idé att avdemokratisera eller öka skillnaderna mellan klasser och kön.”

.

Han har naturligtvis helt fel. Det är sant att Miljöpartiet har en bra och ”modern” syn på vissa livstilsfrågor. Man har en hyfsad syn på det mesta som rör etnicitet och kön. Men Ohlys tro att partiet inte vill öka skillnaderna mellan klasser är helt grundlös. Miljöpartiets medlemmar har ofta varit frontgestalter när det gället att släppa loss alla vinstdrivande friskolor. En av de förändringar i Sverige som mest bidrar till att öka skillnaderna mellan olika klasser. Partiet har heller ingenting emot utförsäljning av gemensam egendom till privata profitörer. De nuvarande språkrören har också accepterat makten i EU:s Bryssel. I går berättade TT att en ny undersökning visat att knappt hälften av svenskarna skulle ingripa för att utreda orättvisor på jobbet och bara hälften vågar uttrycka sin åsikt på jobbet. Enligt opinionsföretaget Moderna är vi sämst i Norden på att våga ta konflikter.
En del av ansvaret för detta tillfaller just Miljöpartiet. När man tillsammans med den gamla borgerligheten drev igenom en drastisk försämring av Las, Lagen om Anställningsskydd, innebar detta att det blev oerhört mycket svårare att jobba fackligt eller att hårt driva viktigt skydds- och miljöarbete på mindre arbetsplatser. Vem vågar säga emot chefen på allvar. När man sedan kan mista jobbet utan att arbetsgivaren behöver ange något skäl.
I den utvärdering av det egna försöket att vinna regeringsmakt, tillsammans med socialdemokratin och Miljöpartiet, är det helt nödvändigt att Vänsterpartiet gör en helt ny och noggrann undersökning och analys av detta parti. Som jag ser det har Lars Ohly och hans fränder bidragit till att legitimera der nya borgerliga Mittpartiet, dvs  Miljöpartiet, som vore det ett vänsterparti. Ser man till valstatistik är det med siffror så att förhållandet mellan de gamla traditionella blocken egentligen stått kvar. Det som hänt sedan 1990-talets framgångsrika år är för (v)  att man fått byta plats med Miljöpartiet. Vänsterpartiet har också frivilligt släppt miljöfrågan till Maria Wetterstrand och hennes kollegor. Detta därför att man inte vågat att gå i närkamp om just behovet av en demokratisk kontroll över alla stora krediter i samverkan med självförvaltning och makt för anställda och brukare.
I avgörande frågor när det gäller synen på vår ekonomi och klassamhället  är Miljöpartiet definitivt ett borgerligt parti. Ett modernt borgerligt parti om man så vill. När det gäller klasser kan man inte i längden hänga mittemellan. Det kunde inte Kristdemokraterna och det kan inte heller Miljöpartiet. Med uppslutningen denna vecka bakom Carl Bildts krigspolitik har Per Gahrtons gamla fredsrörelse också valt samma väg som de gröna i Tyskland och Frankrike. Att strida med vapen i hand under NATO:s fanor.
Det borde vara en lärdom som hela den breda vänstern tar åt sig.

.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

i pressen: SVD1,SVD2,SVD3,SVD4,SVD5,DN1,AB1,GP1

Bloggare:

8 svar på ”Miljöpartiet. Fågel? Fisk? Mittemellan?

 1. De gröna har ju sedan länge gått i klinch med de nyliberala, man delar det här med att alla möjliga problem ska lösas med nyliberala ekonomiska incitament och tar egentligen ingen hänsyn till hur det slår mot lågavlönade och fattiga. Man vill ju för allt i värden inte få en stämpel av att demokratisk politisk makt sätter normerna för vad som ska vara tillåtet och använder den politiska maktens styrmedel. Det i stort framgångsrika sk CAP systemen för jordbruket vill man i nyliberal anda avskaffa. Marknaden ska avgöra om alla kan äta sig mätta. Självklart har systemet brister men det är alldeles utmärkt att det produceras ett visst överskott av livsmedel, brist innebär att någon måste svälta. Brist på andra produkter har knappast den effekten. Sen använder man fattig u-länder som bete för nyliberalisering av jordbruksektorn, men deras problem är inte ett visst överskott här av livsmedel utan att de inte har suveränitet nog att stå emot prisdumpning på sin hemma marknad. Att länder som har av och till problem med den egna matförsörjningen skulle välsignas av att bli ”cash-crop” odlare för vår livsmedelsförsörjning har hag svårt att se.

  Mp är ju också för det enfaldiga ovetenskapliga överskottsmålet, budgettak etc och en förment självständig Riksbank (dvs penningpolitiken styrs av det moderata bunkergänget) . Då ä t man också per definition emot full sysselsättning här i landet, vet inte hur de ställer sig till NAIRU men förmodar att en sådan som Peter Eriksson säkert är för om det låter som att MP är ”seriösa” då.

  Är man inte för verklig full sysselsättning tillhör man högersidan per definition. Inga socialförsäkringssystem eller arbetslöshetsersättningar i världen kan vara ett substitut för verklig full sysselsättning. I en ekonomi som har fullsysselsättning faller också betydelsen av LAS och möjligheten att säga vad tycker till arbetsgivaren kommer i en helt annan dager.

  Undrar om de har separationsångest nu, jag tycker mig ha märkt att Wetterstrand och Eriksson nu efter valet inte längre uppträder som siamesiskatvillingar som de börjande med när den rödgröna alliansen deklarerades, vid varje uppträdande av de rödgröna var de alltid bägge två närvarande och bredde ut sig och utgjorde 50% av uppställningen.

 2. ”Analysen” är uppåt väggen. Miljöpartiet är det mest vänsterextrema partiet i riksdagen, (mp) önskar dramatiskt intensifiera den socialistiska utsugningen, mer än de andra förlorarna. (v):s ointressanta politik attraherar ungdomar utan försörjningsansvar, och några gråhåriga sextioåttor. Alliansen står i mitten, det var så den vann, det är i mitten man vinner.

  Vad vill (s) med (mp) som det inte vill med (v) ? Det vill höja skatten dramatiskt via ”miljömedvetenhet”. Väljarna genomskådade tricket, det finns många sosseväljare med hjärna, de stöder (s) för att de tror de ska få det bättre, och när det uttalade målet är att göra livsnödvändigheterna konstlat dyra lämnar de partiet. Alliansen mellan (s) och (mp) har som strategiskt mål att ytterligare höja skatten, vid 56% börjar det nämligen ta emot. (s) kan inget annat än att höja skatten, det är deras livsluft. Frågan är, var har de gamla sossarna blivit av? Alla stålverk 80-sossarna, de som var för industri och energi, är de döda ? Varför har det blivit sossepolitik att försöka göra bostad och kommunikation dyrare, och varför tror de att de ska vinna val på det ? Jag gissar att de blivit ett tantparti som inte kan byta propp själva, och som faktiskt fallit offer för sin egen propagandabild, de ser numera vare sig folk eller folkförsörjning, utan tar ut en saftig lön för att leka postindustriellt samhälle. Där lever inte vi andra, vi bor i industrialismen, bara vissa tvättar skjortor åt varandra till minilön.

  Vad är läskigt med begynnande koppling mellan alliansen och (mp) ? Inte att alliansen kan få igenom saker utan (sd) stöd, utan att alliansen ska börja genomföra skattehöjningar av (mp) typ, och verka ”trendig” och ”miljötillvänd”. I stan tog det bara några år för alliansen att höja boendeparkeringen från 30 till 50 per dag, de genomförde biltullar, planterar träd (!) på enda genomfartsgatan i östvästlig riktning på södermalm, små nyp som känns, allt garnerat med miljöpartipladder. De tar tillfället i akt att höja konsumtionsskatterna, och verka ”progressiva”. Att lansera (mp) som mitten ligger i tangentens riktning för såna försök, men miljöextremisterna är mest socialistiska av alla. (mp) förlorade valet, deras små framsteg kostade skjortan för (s). Det finns inget folkligt stöd för sänkt levnadsstandard och nolltillväxt. Bedrägeriet med ”grön skatteväxling” är också genomskådat.

 3. ”Miljöpartiet. Fågel? Fisk? Mittemellan?”

  Ställ samma fråga om Socialdemokraterna och byt ut ”Fågel” och ”Fisk” mot ”höger” och ”vänster”. Svaret kommer då numera att bli ”allt ihop”…

  Vad jag vill uttrycka är att svagheterna och problemen finns hos de som högern kallar för ”vänster”. Där måste det ordnas först innan kampen om makten kan börja. Om så inte sker är slaget definitivt förlorat, – och kanske för alltid. Kvar återstår då endast spridda jämmerrop som den alltmer starkare högern enbart kan skratta åt.

  Jag hade helst velat rösta på Socialdemokraterna eller Vänstern nu i valet för ett par månader sedan men jag KUNDE BARA INTE och jag ångrar det ej. Se bara hur sossarna nu lierar sig med högern och moderaterna och slingrar sig undan med diverse ursäkter. Om ni på den här sajten inte ser sådant måste ni gå omkring med stora skygglappar…

  ”Vänsterns” (nyliberala-)vägval och brist på konstruktiv självkritik gör dem själva till loosers och perfekta måltavlor åt högerkrafterna.

  När den ETABLERADE vänstern inte längre vågar (eller vill) ställa upp för socialismens ideal som en gång var den bärande kraften då är loppet definitivt kört. Och det på obestämd tid.

  När högern blir mindre höger och ”går mot mitten” blir de vinnare. Gör vänstern likadant blir de istället förlorare. Valresultatet bekräftar.

  mvh
  ”Någon”
  (som bara är en vanlig enkel människa)

  Och nu…
  Lyssna till denna underbara låt…
  http://www.youtube.com/watch?v=Ym105AGJFnk

  …Det går på fem minuter här i köket… det är ju inte första försöket….

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Sonja_%C3%85kesson

  Dom fanns då men inte idag när de som bäst behövs. Varför har det blivit så?

  Tack för övrigt för en bra blogg. Jag läser den varje dag för att kunna orka med tillvaron under alla högerekonomer och borgerligt mediebrus som numera ständigt omger oss alla.

 4. Ska jag vara ärlig så tror jag inte att MP begriper någonting. De är naturromantiker och tror alla om gott, så bara vi är vänner och tänker på miljön så blir allting bra.

 5. I skenande fart, tack till ”Någon”. Ska lyssna till din låt i kväll.

  Kerstin, här tror jag att du har helt fel. Din bedömning var mer rätt för tio år sedan. Maskrosen har visat sig vara en tistel.

 6. Varför odlar ni myten att (s) har gått åt ”höger” ? Varför odlar ni myten att de förlorar på att gå åt ”höger” ?

  Dippen för rödgrön röra uppstod helt synkroniserat med följande förslag:

  Återinför fastighetsskatten. Speciellt i städernas kranskommuner vet alla att det innebär massiv skattehöjning.

  Höj bensinskatten. Rapport behövde bara fråga första bästa bensintankare nästa morgon, var som helst, för att höra den djupt kända och vitt spridda uppfattningen att den är för hög och bör sänkas.

  I pipeline från den tilltänkta vänsterregeringen fanns sen bara idiotförslag om ytterligare skatt på kärnkraft, obstruktioner mot förbifart Stockholm, mm, mm.

  De förlorade på vänsterpolitik, det är den som är impopulär. Alldeles för många människor vet att skatten ligger i intervallet 53-56 % och förstår att med grön skatteväxling förstås att en krona sänkt skatt på arbete ska växlas mot tio kronors höjd skatt på konsumtion. Naturligtvis inte vilken sorts konsumtion som helst, nej då, det gäller inte små flaskor av groteskt överprissatt luktvatten för armhålan man kan ha eller mista, utan det gäller sånt man måste ha. Skatten ska exakt drabba boendet och transporterna, det tror Ruwaida (åker taxi för 45000 kr per år, vi betalar), Valtersson (låna hos banken för att betala fastighetsskatt), Wetterstrand (flygpendlar till Finland, värsta utsläppen sker ändå genom munnen) och Sahlin (jämlik och bra, 100000 i månaden, varför får inte alla det?) är ”progressivt” och när folket röstar emot kallas det högeroffensiv.

  Jag skulle kunna tänka mig att kalla deras skattehöjarpolitik (från ett golv på drygt 50%) för gammaldags högerpolitik, från tidigt 1800-tal. Men på 2000-talet kallas antik högerpolitik för vänsterpolitik, och det är det som röstats bort. På 1800-talet kallades skattesänkning och förbättringar för vänsterpolitik, liberalism. Därför kallas danska liberaler ”venstre”.

  Tro inte det pågår någon ”högervridning”. Det som pågår är försök till vänstervridning/skattehöjning som inte får stöd i allmänna val.

  Maskrosen var en tistel redan 1980. Bägge är för övrigt ogräs.

 7. och Sahlin (jämlik och bra, 100000 i månaden, varför får inte alla det?) är ”progressivt” och när folket röstar emot kallas det högeroffensiv.”

  Har partiet sänkt Sahlins lön?

  Sahlin såg ju till att få ”statsministerlön” när hon tillträdde, inte för att hon var närig och girig utan för att markera prestigen och betydelsen med att vara partiledare för S. Någon riktig ”statsministerlön” lär hon nog aldrig få inkassera. Har för mig att statsministerlönen nu ligger på 135 tusen i månaden.

  Och S medlemmarna står där med mössan i handen inför sin överhet och betalar utan att knota, nåja medlemsavgifterna spelar knappast någon roll för partiernas ekonomi nu förtiden, det är skattebetalarna som solidariskt står för notan. Med det dåliga valresultatet minskar partistödet och S måste skära i organisationen, undrar om ”statsministerlönen” är hotad.

  När JO Karlsson hade dubbla ”löner” (ministerlön och brysselpension) som kom upp i ungefär det samma belopp tillsammans var det ett humla hallå och han fick skänka bort den ena.

 8. Jag bara höftade, i underkant som du säger, tycker inte det gör nåt. Problemet är ju att man som väljare ställs inför ett icke regeringsdugligt parti som önskar måttliga inkomstskillnader och konsumtionsransonering samtidigt. Jag vill ha måttliga inkomstskillnader, men inte till priset av miljömuppig energipolitik, trafikpolitik och bostadspolitik.

Lämna ett svar