Hopp eller hopplöst i Cancún?

Världen leds av självgoda oduglingar.

.

Mötet i den mexikanska badorten Cancún avslutades med stående ovationer och följdes av bredbröstade politikers deklarationer om ett genombrott i kampen mot klimathotet.
Man kan fråga sig vad tusentals delegater jublade över? Bästa sammanfattningen av vad som hände i Cancùn är nog att 193 länder kom överens om att fortsätta förhandlingarna genom att skjuta alla viktiga problem framför sig till nästa års jippo i Sydafrika.

.

Mötet i Cancún behövde flytväst för att hålla sig flytande.

.

Ingenting av vikt beslutades och det lilla av konkret natur i slutdeklarationen är troligen mer skadligt än något annat som exempelvis REDD, det vill säga rätten att köpa sig utsläppsrätter i utbyte mot skyddad regnskog i utvecklingsländer. Vid sidan av det rent ”omoraliska” i tekniken talar mycket för att köpepenningen hamnar i fel fickor eller till projekt utan miljövärde.
-Bättre än ingenting, tyckte många efter mötets slut. Det kanske man måste hålla med om. Men det viktigaste är att inget gjorts för att svara mot vad som verkligen krävs för att nå målet maximum 2°C i temperaturökning fram till år 2 100 jämfört med industrialismens början. Målet bekräftades i Köpenhamn och upprepas i deklaration från Cancún. Samtidigt står nästan varje enskilt lands handlingar i skarp motsättning till det uppsatta målet.
Den lilla mus berget i Cancún födde ser ut som den gör därför att ett land mer än något annat bromsar med alla fyra. Efter att Barack Obamas högtflygande planer kraschade mot en mur av olja och kol strävar Vita Huset bara efter en sak: förhindra att bindande avtal tvingar USA till att vidta åtgärder i den egna ekonomin, som är den ojämförligt största energislukaren, och hindra att USA sackar efter i ”grön teknologi”.
Därför håller den amerikanska administrationen envist fast vid att inte förlänga Kyotoavtalets inbyggda åtskillnad mellan utvecklingsländer och utvecklade industriländer vad gäller ansvarsfrågan och de bördor som måsta axlas. Eftersom USA aldrig skrev under Kyotoavtalet var det svårt för den amerikanska delegationen i Cancún att agera mot det. Därför axlade Japan och Ryssland villigt rollen att för USAs räkning skjuta ett beslut om förlängning av Kyoto i sank.

.

Få demonstranter kunde ta sig till den isolerade badorten.
.
Det verkar faktiskt som att det gamla imperiet med alla medel klänger sig fast vid etablerade energi- och produktionsmetoder. Den ”gröna teknologi” som Obama hyllade innan sitt makttillträde är borta med vinden. I stället sitter USA stenhårt fast i olje- och kolbolagens dödsgrepp. De lägger ner mer pengar på att hindra framsteg på den teknologiska nivån och mer pengar på att misstänkliggöra seriösa klimatforskares arbeten än forskning på att utveckla alternativ till de fossila bränslena.
Den amerikanska Kongressen sitter djupt nedsjunken i knäna på olje- och kolindustrin och har hittills stoppat alla förslag om utsläppskontroller och metoder baserade på principen att ”den som smutsar ner betalar”. Med den nya majoriteten i Representanthuset kan alla hopp överges om en effektiv lagstiftning mot utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser.
Den enda röst i Cancún som verkligen höjdes mot våra politikers ynklighet och den kapitalistiska marknadsekonomins miljöförstörelse var Evo Morales. För det fick den bolivianska presidenten utstå både spott och förlöjligande, som en ensam Don Quixote i kamp mot oljebolagens plattformar. Mer eller mindre välmenande NGOs vände Morales ryggen för att han enligt dem inte förstår att det gäller att ta många små steg i rätt riktning tillsammans med världens beslutsfattare.
-Avskaffa kapitalismen eller Moder Jord går under, svarade Evo Morales.
Det låter högtravande och utopiskt. Men den verkliga utopin står de för som utlovar att kapitalets kortsiktiga jakt på ständigt större profiter och nyliberala marknadsmekanismer för utsläppsrätter är det nödvändiga och tillräckliga svaret på klimathotet.

.

Klimatkämpar i full aktivitet.

.

Det finns ingen ”grön” kapitalism. Klimathotet kan bara mötas med internationellt beslutade åtgärder för att oavsett kostnaderna vidta vad som krävs för att undvika de framtida faror som forskningen pekar ut och för att genomföra en socialt rättvis klimatanpassning i världsskala. De besluten kommer inte att fattas av de oduglingar som solade sig i Cancún.

.

Media:GP1,GP2,DN1,SVD1,SVD2,DN2,Dagens Arena,Fokus,

Bloggare: Svensson,Röda Malmö,Alliansfritt Sverige,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

2 svar på ”Hopp eller hopplöst i Cancún?

 1. Att världen leds av självgoda oduglingar år en sanning med modifikation, självgoda OK men knappast odugliga. Sanningen är att världen leds av en livsfarlig blandning av bankirer,monopolkapitalister och elitpolitiker som bara har ett för ögonen, att utöka sina rikedomar och sin makt över alla människors liv och egendom. Detta har pågått sedan mycket länge, de har haft sitt finger med i spelet i varje krig och sk ”revolution” som plågat mänskligheten de senaste 200 åren. Ett av de senaste greppen är det sk ”kriget mot terrorn” som skickar många sköna dollars ner i det militär-industriella komplexets fickor.
  Ett annat är det kanske största bedrägeriet någonsin, nämligen det sk ”klimathotet”, som man i de av den styrande eliten kontrollerade media hävdar att den samlade vetenskapen är överens om.
  De ryska, kinesiska och indiska klimatetablissemangen som alla är finansiellt oberoende av sina västerländska motsvarigheter är alla skeptiska såväl som många pensionerade klimatvetenskapsmän i väst som ej längre har något att förlora på att tala fritt ur hjärtat.Klimate har alltid varierat cykliskt, från varma perioder som från ca år 800 till 1200 när vikingarna koloniserade och namngav Grönland till kallare perioder som på 15-1600-talen (tåget över Stora Bält 1658 tex). På sjuttiotalet skrevs artiklar i pressen där man varnade för den kommande istiden och nu, sedan mitten av nittiotalet är det den ”globala uppvärmningen” som gäller. Detta har inte det minsta med seriös vetenskap att göra utan är politik på högsta nivå, en dold agenda där huvudsyftet är att få folk att inför ett konstruerat yttre hot acceptera total kontroll och i förlängningen en global regering. FN:s klimatpanels experters vid University of East Anglia rent bedrägliga metoder att förfalska data för att få fram rapporter enligt beställarens önskemål finns väl dokumenterade och tillgängliga på nätet.
  Googla gärna på Maurice Strong, FN-diplomat,storkapitalist och sk ”miljökämpe”.
  Sök sedan på Vaclav Klaus, Tjeckiens President och en sann frihetsvän.
  Som avslutning vill jag uppmana herrarna Kildén och Åsman att kasta av ögonbindlarna och se den verkliga sanningen, den är hemsk men måste konfronteras.

 2. Eric Eriksson;

  Jag tror att det är du som ska ta bort kikarsiktet från ditt öga – det verkar bara visa en stor internationell konspiration. En idé lika gammal som hin håle själv. Jag har redan diskuterat tillräckligt många gånger med de som tror på en ”världsomspännande konspiration för att skapa en världsregering”, för att också göra det med dig. Det finns till och med knäppgökar som anser att attentatet mot WTC 11/9 var ett led i denna konspiration. Det blir som en religion. Det behövs inga bevis. Det räcker med att tro benfast.

Lämna ett svar