Borgs spräckta spegel.

Sanningen om USAs underskott.

.

Demokrater och republikaner slåss om uppmärksamhet i media om vem som bäst kan spara av statens utgifter för att minska de underskott som målas upp som ett dödligt hot mot landets framtid.
-Vi måste spara och skära ned på den offentliga sektorn annars går det åt…., säger alla läger.
Vad de inte säger mycket om är hur underskotten växt till vad de är. Det säger däremot de fackliga organisationernas tankesmedja Economic Policy Institute. I en artikel publicerade häromdagen visar EPI varför de statliga inkomsternas andel av BNP är lägre än någonsin sedan 1950. I år kommer de federala inkomsterna enligt finansdepartementet att utgöra bara 14,8 procent av BNP.
Orsaken till de minskade statliga inkomsterna beror helt på de lägre effektiva skattersatser som de rika och de superrika betalar. I stapeldiagrammet här under ser vi vad som skett med skattebelastningen för den rikaste procenten av alla hushåll, för de rikaste 400 hushållen och den genomsnittliga skattebelastningen i sin helhet.

.

Mellan 1992 och 2007 ökade inkomsterna för det genomsnittliga hushållet med ynkliga 13 procent. Den rikaste procenten av hushållen fick hyfsade 123 procent över femtonårsperioden. De 400 rikaste hushållen kunde däremot glädja sig åt en inkomstökning på 399 procent. I tabellen kan vi se att de skilda grupperna under samma period betalar allt mindre inkomstskatt. Och naturligtvis är minskningen proportionell till inkomstens storlek. Den genomsnittliga familjen fick sin skatt minskad från 22,2 procent till 20,4 procent. Som tabellen visar var ”ödet” mer givmilt för de 400 rikaste som nu bara betalar 16,6 procent inkomstskatt på den genomsnittliga årsinkomsten, som i gruppen uppgår till 355 miljoner dollar per familj.
”Ödet” står naturligtvis inom parentes eftersom det är politikerna i Kongressen, demokrater som republikaner, som beslutat om skattesatserna.
Nu ser vi effekterna av dessa skattesänkningar i form av ett enormt och växande underskott i statsfinanserna. Det ideologiska svindleriet som påstår att lägre skatter skapar högre tillväxt och lägre arbetslöshet kan inte längre skyla över den katastrofala politik som förts i decennier.
Alla som nu köper alliansens Borg-politik för skatteavdrag och ökade inkomstklyftor borde tänka efter två gånger innan de låter plånboken rösta om vilket samhälle som blir resultatet av ständigt minskade statliga inkomster och påföljande nedskärningar av den gemensamma välfärden.
Vill du se in i Anders Borgs framtid, kasta då en blick i hans spräckta spegeln på andra sidan Atlanten.
PS: I dag slår alla morgontidningar upp att hälften av alla skatter som staten driver in kommer från Stockholm. -Vi betalar simhallar i Norrland, säger en kommunpolitiker i hufvudstaden. Se upp. Detta är säkerligen en testballong för att ytterligare dra isär Sverige. Mer av skatterna ska användas till att koncentrera en ännu större del av Sveriges befolkning till Stockholm och därmed låta den offentliga sektorn krympa ännu mer i resten av landet.
Snart kommer fiskröstande politiker att spela på temat -”varför ska vi betala för norrlänningarna”. Det kan bli riktigt smutsigt. I Italien säger Lega Nord att ”vi ska inte betala för latmaskarna i södra Italien”.

.

Media:DN1,DN2,SVD1,SVD2,GP1,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

3 svar på ”Borgs spräckta spegel.

 1. Borg sänker inte skatten, han genomför grön skatteväxling, trots att han blivt vald för att låta bli. När de sänker skatt på arbete med några hundralappar höjer de skatt på el med några tusenlappar. Det kallas inte skattesänkning, utan skattehöjning. När man betalar samma skatt som förr, men gör a-kassan tre gånger så dyr och plockar bort den för just dem som håller på att slås ut från arbetsmarknaden, är det en skattehöjning i praktiken. Oförändrad skatt och nerlagd försäkringskassa är också ökad socialistisk utsugning.

  Hur gick romarriket under? Permanent ökade skatter är ett svar. Varje samhälle har en tendens till att mjölka sina invånare i stigande utsträckning över tiden. I Sverige dokdes detta under rekordåren med att befolkningen bytte från jordbruk till industri som födkrok. Varför stiger alltid skattetrycket? Därför att de som bestämmer inte betalar. En politiker är någon som höjer sin egen lön och höjer andras skatt, alltid, under alla århundraden, tillbaka til kristi födelse och därbortom. När man sen spenderar andras pengar skiter man i resultaten. Då kan man plöja ner en halv miljard i nya hangarer på en flyflottilj ena året, och nästa år lägga ner den. Skit samma, det är andras pengar.

  Att stat, kommun och landsting tog en mindre andel av lön är en from förhoppning, jag tror ingen vet hur man gör. Men Borg är åtminstone insatt i vad han gör, till skillnad från föregångarna, och han skule kunna göra alla en tjänst, han befinner sig i en fantastisk position; han skulle kunna amortera av statsskulden på ett par år. Det är det rätta att göra, eftersom man annars sitter och betalar skatt för att betalal ränta på lån som politiker tagit i ens namn för att bli omvalda. De köper oss med våra egna pengar. Tyvärr.

 2. Hej sl,
  Jag säger att Borg(och Obama) sänker det verkliga skattetrycket för de rika och dämed ökar på de redan stora inkomstklyftorna i (USA) och Sverige. Grunden till de stora underskotten är inte mer utgifter utan lägre inkomster till staten. Sedan finns det inget i sig som är positivt med underskott, nollläge eller överskott i statens tillgångar. Det beror helt på vad exempelvis underskottet består av. Lån till bra samhälleliga investeringar är inget fel i sig.

 3. Tidigare presidenter har sänkt miljardärernas skatter i USA, Obama saknar position, även om han nog gärna vill höja.

  Borg har sänkt normalinkomsttagares skatter, värnskatten är kvar, höjt energiskatter och försämrat transfereringarna. När de sänkte fastighetsskatten höjde de reavinstskatten samtidigt. Ekonomin utgörs inte av miljardärer, skapas inte av dem, är inte till för dem, de bara flyter ovanpå allt. Vad valen gäller är normalinkomsttagares skatter och pålagor. Om man höjer skatten på Kamprad och Pehrsson upptäcker man att de bor i Schweiz, kapitalet finns i stiftelser, och att de redan tänkt på allt. Därför höjer man skatten på på Larsson, Persson, Johansson och Andersson. Tillräckligt många räknat ut hur landet ligger.

  USA för ett par krig de inte har råd med, vi har ett minskande underskott, den nuvarande situationen bör utnyttjas till att eliminera det om möjligt. Skall Sverige och USA jämföras är Sverige tidsmässigt före USA i statsfinansiell utveckling, USA befinner sig där Sverige var 1994, de måste ta tag i sitt budgetunderskott, höjda skatter, minskade krigskostnader, investeringar i infrastruktur är antagligen vägen.

  Lån till drift, som det varit fråga om länge i Sverige, betalas med inskränkt framtida konsumtion, och är därför inte hållbart i längden. Lån till investeringar kan löna sig, lånen i franska banker till att bygga stambanan är det klassiska exemplet, det lönade sig därför att när det skulle betalas tillbaka hade Frankrike förstört sin valuta genom att delta i första världskriget, återbetalningen gjorde med skräppengar. I princip skall man låta bli att låna, lån som görs av politiker för skattebetalares räkning är korruption, de lånar mot säkerhet i ett folk som inte förstår vad som pågår, som inte fattar vem som ska betala ränta och amorteringar.

  Vad som är en samhälleligt bra investering är inte alla överens om. Att låna till att lägga ner 10 fungerande kärnkraftverk (som borde varit 12) för att bygga 125.000 vindmöllor som snurrar när det blåser kanske några tycker är en bra investering, trots att det är massiv kapitalförstöring. Så massiv att den inte är genomförbar. Kombinerat med att de troende avkräver alla energisparande i ett land vid polcirkeln blir det löjligt. Sannfinnländarna vann just ett val på minskad invandring (i ett land med mycket liten invandring) och sänkta elskatter. Snart i ett land ännu närmre dig?

Lämna ett svar