Betala statsskulden eller inte?

Är du skyldig?

.

Skuld. Statsskuld. Att vara skyldig. Det låter osunt. Själva ordet ”skuld” skapar olust när det uttalas på svenska, tyska och holländska. Att vara ”skyldig” har två helt olika betydelser i vårt språk. När man lånar pengar till ett husköp eller sätter sig i skuld för att skaffa sig en gedigen utbildning är det bara ett ord för en finansiell handling. Man kan också vara ”skyldig” till ett brott eller en omoralisk handling.  I engelskan, med ”debt” och ”guilt” och franskans, ”dette” och ”coupable”, finns inte denna tvetydighet som antyder att det är omoraliskt att vara satt i skuld.
Den här lilla språkliga utsvävningen vill bara visa att på vårt eget språk är det en moralisk förpliktelse att betala sina skulder och inte bara ett finansiellt åtagande.
-Den som är satt i skuld är inte fri, sa den gode Göran med moralisk basröst. Det är naturligtvis nonsens i ekonomisk mening eftersom ett lån kan ge en människa möjligheten att befria sig från underkastelse och rent av slaveri. Fråga vissa kvinnor i Bangladesh vad en minikredit betytt för dem.
-Är man skyldig ska man betala för sig, är därför en logik som det är speciellt svårt att argumentera emot i länder med germanska språk. När grekerna i raseri ropar ut att ”det är inte vår skuld – vi betalar inte” upprörs många och tycker som Göran Persson.
I debatten om hur krisen i Europa ska betalas har det därför i första hand argumenterats för hur den ska betalas inte om den ska betalas. Nyliberaler höjer ögonbrynen och frågar vad det är för fel med att rädda bankerna och kapitalägarna. Annars blir Marknaden förbannad och det vill vi inte vara med om. Socialdemokrater och mer socialt ansvariga borgare säger i stället att visst ska skulderna betalas men bördan för det ska fördelas mer rättvist. De som har stora inkomster och förmögenheter ska bära en större del av bördan än fattiga människor, menar de. Att detta inte är en självklarhet visar debatten i USA där republikanerna hukande under Tea partys piskrapp säger nej till varje skattehöjning för dollarmiljonärerna.

.

.

Inom EU handlar också debatten mest om hur skulderna ska betalas, inte om de ska betalas. Ska det privata bankkapitalet dela bördorna för det kaos som finansen självt skapat eller är det nationerna, det vill säga skattebetalarna, som ska stå för kalaset? Ska de ”lata grekerna” själva stå för fiolerna eller krävs det solidaritet inom den europeiska unionen?     
Den verkliga frågan som måste resas är OM de olika ländernas statsskuld ska betalas. För det är inte alls självklart att statsskulderna ska betalas även om det är vad det ”sunda förnuftet” dikterar  -är man skyldig ska man betala. För att bli lite personlig undrar jag om du skulle känna dig skyldig att betala en skuld som en släkting lyckats ta i ditt namn? Samma problematik kan man nysta i vad gäller olika länders statsskuld och fråga sig:
-Hur har skulden uppkommit?
-Vad har lånen använts till?
Kort sagt, är en skuld legitim? Eller är delar av statsskulden en illegitim skuld som befolkningen inte kan ställas till svars för? Vilka delar av statsskulden bör betalas tillbaka?
Allt detta är frågor som det finns all anledning att ställa och finna svar på innan en ”skuld” förklaras legitim.

.

CADTM (Kommitten för annulereing av tredje världens skuld) har i 20 år krävt att fattiga länders skuld ska avskrivas. Nu kan CADTM också rikta sina blickar mot Europa. På CADTM hittar du massor av information om hur en offentlig revision kan gå till.

.

Hur kan det gå till? Svaret finns redan. Organisera en offentlig revision av statsskulden för att undersöka vilka lån den består av, vilka som äger statsskulden och vad de olika lånen använts till blir uppgiften.
I Grekland har kravet på en offentlig revision av statsskulden fått folklig förankring och olika statligt oberoende kommittéer arbetar redan. Initiativ för en offentlig revision har redan tagits i Frankrike av Attac och är på gång i Irland.
Det finns också ett viktigt historiskt exempel att hänvisa till. I juli 2007 beslutade Equadors nyvalde president Rafael Correa att låta en internationell kommitté undersöka landets statsskuld. Efter fyra månaders arbete förklarade den att inte mindre än 3,9 miljarder dollar av statsskulden kunde anses som illegitim. Till mångas förvåning sa sedan Correa att den illegitima delen av skulden inte skulle betalas av Equador.
År 2001 inställde Argentina sina avbetalningar på statsskulden och begärde att omstrukturera den. Än i dag har inte Argentina betalat tillbaka sin ”skuld’ till Parisklubben (de 7 rikaste fordringsägarna) som i sin tur inte säger något för den vill inte att det ska talas vitt och brett om att man kan ställa in betalningarna av statsskulden om det skulle innebära outhärdliga konsekvenser för landets befolkning att betala den.
En offentlig revision är naturligtvis inte lika lätt att genomföra i EU som det var i Equador. Där fanns en ny regering som mobiliserade befolkningen i kamp mot kapitalägarna och de stora jordägarna. Vi kan knappast vänta oss att Anders Borg ska starta en revision eller ens uppmuntra till något sådant. Men det bör inte hindra att folkliga initiativ tar tag i problemen och börjar nysta upp statsskuldens olika trådar. Det är vad som nu sker i Grekland.
Men vad är en illegitim skuld? Det är viktigt att svara på frågan eftersom det krävs konkreta svar för att kunna besvara en kritik som exempelvis säger att vi vill ta ifrån småspararna deras surt förvärvade pengar. Det enklaste och mest klara fallet av en illegitim skuld är lån en diktator tagit för att betala import av vapen som används för att slå ned den egna befolkningen. Ska det libyska eller det syriska folket betala den del av statsskulden som använts till vapenköp? Naturligtvis inte. De vapenproducerande länder som sluter vapenkontrakt med blodiga diktatorer ska inte klaga om de förlorar allt när folket tar makten.

.

Ska Libyens folk betala de ryska S-75 SAM som Khaddafi köpt?

.

Men den grekiska skulden? Är den också illegitim? Det kan bara en verklig revision av skulden fastställa. De lån som den grekiska regeringen tvingats ta därför att den fört en nyliberal politik med skattesänkningar för de rika ska inte betalas. Det är lån till följd av sänkta skatteinkomster för staten, en följd av en politik som tjänar en liten minoritet i samhället. Det är inte upp till den stora majoriteten av de arbetande att betala konsekvenserna av en politik som enbart gynnar en liten minoritet.
Men drabbas inte småspararna om en stat vägrar att betala sina obligationer? Svaret är att de få obligationer som vanliga hushåll och enskilda småsparare har i byrålådan inte kan betraktas som illegitim. Dessa småsparare ska garanteras återbetalning till 100 % via ett system av positiv diskriminering. Ett krav på en offentlig revision kan aldrig få ett brett folkligt stöd om inte vanliga småsparares pengar garanteras. Och det är verkligen inget problem. Det är en ytterst begränsad minoritet som äger den övervägande delen av emitterade statsobligationer.
Det måste sägas högt och tydligt att vi vägrar att acceptera sparprogram som saboterar den sociala servicen, utbildningen av våra barn, vården av gamla och sjuka och pensionerna för de som avslutar ett långt liv av arbete och slit för att betala tillbaka pengar till redan rika människor som placerat pengar i statsobligationer som de fått tack vare nyliberala regeringars skattesänkningar. Det är en illegitim skuld som den arbetande befolkningen inte ska betala.

.

På den fria andrahandsmarknaden krävs omöjliga räntor för grekiska statsobligationer.

.

Vi går in i en period av ytterst skärpta klasstrider, där den europeiska borgarklassen satt som mål att avskaffa de sociala skyddsnät som ännu fungerar för att hävda sig i den internationella konkurrensen. Statsskulden används som ett vapen i den kampen. Därför intar ett krav på en revision av statsskulden en central plats i ett radikalt försvar av den arbetande befolkningens välfärd. Det är ett vapen i kampen som kan förklara varför det inte är vi som ska betala den statsskuld som orsakats av en politik som enbart tjänat de rikas intressen.    

.

Bloggare: Röda Malmö,Sjöstedt,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

I media: SVD1,SVD2,SVD3,DN1,DN2,AB1,GP1,GP2,SVD4,SVD5,DN3,DN4,DN5,SVD5,SVD6,DN6

DN8,DN9,DN10,SVD7,SVD8,DN11,SVD9,

9 reaktion på “Betala statsskulden eller inte?

 1. Hur ska man då se på Sverige där statliga företag används för att betala av på statsskulden? Här skulle man alltså kunna säga att regeringen står i skuld till folket?

 2. Hej Eskil,
  Ja utförsäljning av statliga egendomar för att slippa beskatta har blviit ett nyliberalt recept som alla regeringar använder. Ofta säljs bara egendom som privata kapital kan ta över och driva med vinst. Staten får behålla helt nödvändiga sociala inrättninagr men som kanske går med ”förlust”. Ofta säljs dessutom egendomen ut till reapriser. Liberalismens ”ideologiska” kärntrupper ser det som en principsak. Det gör tyvärr också många inom Socialdemokratin.

  mvh
  Benny

 3. När Telia såldes lurades köparna av staten, de sålde för ca 85 kr och stod snart i 45. Staten är expert på att sälja till överpris, om det går. Absolut Vodka (Vin&Sprit) såldes till Pernod, de fick betala miljarder för varumärket. Å andra sidan är det ju oändliga intäktsströmmar som säljs för mindre än oändligheten, så det är kanske en dålig affär ändå, ur skattebetalarnas synvinkel. Idén var väl moralsik, att staten inte ska sälja gift. Avregleringen av telebranschen utfördes för att den nya tekniken skulle införas marknadsmässigt, de visste att vi stod inför ett tekniskt språng som skulle tiofaldiga allas teleutgifter de följande åren, och insåg att marknaden skulle ta hand om allt flexiblare. Sen kan man ju alltid skylla på marknaden när det blir dyrare också, som i elprisfallet. Då är det bevämtast att låtsas inte sitta i stolen som höjer priset.

  Utförsäljning av vårdhem och skolor kan knappast gå annat än dåligt för skattebetalarna på sikt. De”risk”kaptalister som infunnit sig prenumererar på garanterade oändliga skatteströmmar och kan rycka på axlarna när verksamheten inte funkar och bara säga att skattebetalarna betalar för lite, tyvärr tyvärr. Denna ”modernitet” kommer att bita alla i ändalykten på sikt. Misskötta toppstyrda kommunala verksamheter blir privata som ska dela ut vinst till ägarna i första hand. Om skatten inte räcker till personal, varför skulle läget bli bättre av vinstutdelning?

 4. Pingback: Betala statsskulden? | Uppkäftiga Uppsala

 5. Betala statsskulden, har Sverige en sådan? Trodde att de pengar som Göran Person ”lånade” från pensionärerna, 263 miljarder, till att betala statsskulden hade fixat den redan. När får pensionärerna förresten tillbaks de pengarna, så dem kan leva ett drägligt liv på de pengar dem betalat in under ett helt arbetsliv? Nu får de istället stå med skammen att ha blivit gamla och belasta samhället, pensionsänkningar och skattehöjningar, regeringen borde skämmas! Vi hade inte haft den status vi har idag om det inte var för den generationen och detta är den tack dem får. Regeringen säljer ut våra företag så det barkar nog tyvärr bara åt ett hål om inte en ansvarsmedveten person snart tillträder och rättar upp på eländet utan att sko sig själv först.

 6. <<….. för att betala tillbaka pengar till redan rika människor som placerat pengar i statsobligationer som de fått tack vare nyliberala regeringars skattesänkningar. Det är en illegitim skuld som den arbetande befolkningen inte ska betala.<<

  Tvivlar starkt på att privatpersoner äger statsobligationer (annat än möjligen det egna landets – typ premieobligationer i Sverige). Vad jag förstår är det banker, pensionsfonder och andra storspelare som äger dem. Går bankerna omkull förlorar aktieägarna kanske 5 % och spararna 95 % av beloppet, vare sig det är direkt (om staten inte garanterar sparandet) eller indirekt (om de gör det). Gör pensionsfonderna förluster är det pensionerna som sänks. Om ett land ställer in betalningarna blir de inga nya lån de närmaste decenniet och då är det i alla fall befolkningen som får ta smällen. Nej, lånen ska skrivas ner, men bara så mycket att de värst risktagande bankerna går i konkurs, alla ledande personer får sparken (utan fallskärmar) och staten tar över och garanterar spararnas pengar. Den del av statsskulden som därefter finns kvar ska betalas tillbaka för befolkningen i landet har haft löner och förmåner som man inte haft råd till d.v.s. man har (i snitt) levt över sina tillgångar. Med andra ord ska varken banker eller skuldsatta länder komma lindrigt undan. En fråga som aldrig diskuteras är politikernas ansvar för att länder hamnar i skuldfällan. I Greklands fall borde ju ett antal forna regeringsmedlemmar bära en stor del av ansvaret. Jag har inte sett dem namngivna, ännu mindre hört att de skulle ställas till svars. Har det någonsin skett, någonstans?

 7. Michaela
  Det är ju du och alla andra som ska vara de ”ansvarsfulla”. Ingen etablerad politiker kommer att lösa krisen åt oss. De sitter alla fast i det nyliberala programmet som säljer ut ”välfärden”. Det är bara om vi alla tillsammans säger NEJ till utförsäljningen av alla våra gemensamma tillgångar i skola, sjukvård, osv som det kan bli ett slut på den förda politiken.
  mvh
  Benny

 8. Malin,
  Vi verkar tala förbi varandra. Du skriver att ”lånen ska skrivas ner”. Det är ju samma sak som jag skriver när jag säger att den illegitima delan av statsskulden ska inte betalas av de arbetande. De är inte ansvariga för krisen och inte heller för regeringarnas ”räddningspakaet” för bankerna.
  Vad menas med att ”leva över sina tillgångar”? Hur kan man göra det som individ? Jo genom att konsumera för mer än vad man tjänar. Det gör man endera genom att knapra på sina besparingar , vilket inte är att ”leva över tillgångarna”. Eller så konsumerar man på kredit, kreditkortsskulder, huslån, lån till bilköp etc. Men de lånen skrivs ju inte av. Den individ som konsumerar över sina tillgångar drar på sig en skuld (som inte ingår i statsskulden) som aldrig skrivs av, förutom i länder där det finns ett system för ”personlig konkurrs”, som i USA ex.
  Fram till 2008 ökade statsskulderna i de flesta OECD-länderna därför att regeringarna minskade skatteintaget till staten. Sedan använde man det som ursäkt för att skära ned i den offentliga servicen. I och med finanskrisen 2008 exploderade staternas skuld därför att de tog över de privata bankernas skulder med ursäkten att det skulle skapa en katastrof i hela världen annars.
  Jag skriver att det är ”en ytterst liten minoritet som äger statsskulden”, dvs samma sak som du när du säger att privatpersoner inte äger statsobligationer. Med skillnaden att det finns vissa privatpersoner som äger massor av statsobligationer via privata kapitalfonder. Däremot måste vanliga småsparares pengar i obligationer garanteras. Det är de som orsakat krisen och nu tjänar på den som inte ska ersättas. Det är att avskriva den ”illegitima” delen av statsskulden.

Kommentera