Europa demonstrerade på skottårsdagen.

Nog är nog !

.

I går på skottårsdagen demonstrerade arbetare och studerande i många länder i Europa i en gemensam protest mot den borgerliga åtstramningspolitiken som driver hela kontinenten in i en djup recession och misär för alltför många.
Det var Europafacket som kallade till den gemensamma protestdagen över hela Europa. Som vanligt satt vissa fackliga organisationer kvar på sina betonghäckar, som de nordiska fackförbunden liksom de tyska och holländska.

.

I Frankrike demonstrerades det på 160 orter, här i Marseille.

.

-Vi vill säga att nu räcker det, nog är nog. Alla sparpaket som tvingas på Europas arbetare kommer inte att leda till de lösningar som krävs, sa Bernadette Ségol, Europafackets generalsekreterare, här i Bryssel.
-Vi säger till Mario Draghi att den europeiska sociala modellen inte är död; Utan en europeisk social modell blir det inget Europa. Vi kräver ett socialt kontrakt för Europa, sa hon vidare, i en tydlig vädjan till borgerligheten att bli resonabla.

.

I Valencia deltog tusentals elever i protester mot nedskärningarna i skolornas budget.

.

Här ligger hela problemet med den riktning som Europafacket vill att kampen mot krisen ska ledas in i. Vad Ségol inte verkar förstå eller kanske medvetet bortser ifrån är att det finns ingen motpartner för ett nytt socialt kontrakt. Hela den europeiska borgerligheten visar allt tydligare att det är den sociala välfärden som ska raseras och de arbetandes löner som ska sänkas. De vill inte förhandla om att bevara och förbättra den sociala välfärden, den ska avskaffas.

.

I Bryssel samlades ett par tusen utanför landets centralbank BNB. -Europa räddar bankerna men glömmer medborgarna, står det på FGTBs tvåspråkiga  banderoll.  Foto: B Åsman

.

Här i Belgien var mobiliseringen tam med belgiska mått mätt. De fackliga organisationerna kallade bara till samling utanför den belgiska riksbanken och skickade en delegation till Europarådets byggnad för att lämna över en protest mot krispolitiken. Men inga demonstrationståg organiserades. De som arbetade kunde inte ansluta till protesterna utanför riksbanken eftersom det inte utlysts strejk. Men eftersom den gemensamma europeiska aktionen var mer symbol än konkret kamp kanske facken anpassade sin mobilisering därefter. Att den nya regeringen leds av Socialistpartiets Elio Di Rupo höll också tillbaka viljan att ”trycka på” regeringen.

.

-Bort med fingrarna från indexregleringen av lönerna. Det är ett absolut krav från de belgiska fackföreningarna. Indexregleringen skyddar reallönerna mot inflationen. Det är en ögonsten för facken. Foto: B Åsman

.

Ändå samlades omkring femtonhundra fackligt aktiva utanför riksbankens tjocka murar under ett par timmar.
De största och mest röststarka protesterna i går hölls i Spanien, där stora demonstrationer ägde rum i ett fyrtiotal städer. Störst av alla var i staden Valencia där massor av skolelever och lärare deltog. I staden pågår en omfattande mobilisering mot budgetåtstramningarna som drabbar undervisningen hårt.
I Paris samlades omkring femton tusen demonstranter medan mindre protester organiserades på 160 orter. Och i Grekland hade de fackliga organisationerna utlyst en tre timmars strejk uppbackade med demonstrationer i Aten och andra städer.

.

Grönt och rött. Det socialistiska FGTBs och det katolska CSCs färger. Här lyssnar de församlade till FGTBs ordförande Anne Demelenne.   Foto: B Åsman

.

Som sagt en symbolisk första europeisk protestdag mot den nyliberala krispolitiken. En viktig dag som måste följas upp snart och med mycket mer konkreta krav för att stoppa planerna på att tvinga den arbetande befolkningen att betala notan för krisen. Låt inte skottårsdagen bli en ursäkt till att mobilisera bara var fjärde år.

.

Media: DN1,DN2,SVD1,DN3,GP1,AB1,SVD2,SVD3,SR1,DN4,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Ett svar på ”Europa demonstrerade på skottårsdagen.

  1. Pingback: Konturerne af en reformistisk strategi i Enhedslisten | Svensson

Lämna ett svar