Vår labrador Freja tar sig ett kvällsdopp

.

Vår labrador Freja gillar att sig ett kvällsdopp. Här i Sandsjön.

Inte årets sista för hon badar året runt.

På vägen hem tittar vi in i Pers-Marias gamla backstuga.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

24 svar på ”Vår labrador Freja tar sig ett kvällsdopp

 1. Pers-Maria låter som hen 🙂

  Är du säker på du inte förväxlat backstugan med en vanlig jordkällare? rollingeyes

 2. Hulan vad är det?

  I dag söndag är det kyrkoval och självklart ska jag rösta för jag är medlem.

  Är du medlem i kyrkan Göte?

  Socialister brukar avsäga sig medlemskapet i kyrkan fast inte av ekonomiska skäl utan snarare av ideologiska orsaker.

  Själv ser jag dock ingen sådan anledning då jag tycker kyrkan fyller en stor social funktion och den har inte blivit mindre efter de senaste decenniernas sociala nedskärningar, skattesänkningar och privatiseringar. Många frivilliga och volontärer sliter gratis för noll betalning. All heder åt dom liksom åt kyrkans hjälp till alla som har det svårt och inte minst bland flyktingar och invandrare. 🙂

 3. Hulan är platsen. Nej, jag är inte medlem i kyrkan. Är antiklerikal, ogillar skarpt de flesta religiösa institutioner. Självfallet finns det sådana inslag som du värdesätter. Religionen är inte bara ett opium utan även en tröst för många, som den gode Karl Marx insåg. Men ett bokslut och då i synnerhet ett historiskt sådant över den svenska kyrkan visar mest röda siffror. I dag har man tretusen heltidsanställa präster i Sverige. Var finns de i debatten om hur vi ska leva våra liv?

 4. Jag hör direkt du är ”anti” och då är också alla dörrar stängda.

  Men hur det blir i framtiden kan du inte veta just nu.

  Din attityd mot kyrkan verkar både gammalmodig och tragisk men det är inget som vare sig jag eller tretusen heltidsanställda präster kan göra något åt så länge dina sinnen är stängda för kyrkan.

  Kom ihåg att inget är självfallet i kyrkan mer än Gud och Amen, resten får vi människor faktiskt ordna själva och de politiskt valda har ett stort ansvar hur det utförs.

  Så klart jag ska gå och rösta idag söndag, och de som kan lova en kyrka med socialt arbete, engagemang och ansvar vinner min röst.

  Likaså önskar jag en kyrka som tar ställning i den politiska debatten när så erfordras och det är alls ingen omöjlighet. Det har hänt förut och kommer hända i framtiden.

  Du Göte är så pass gammal att du borde minnas protesterna mot den kommersialiserade julen som utspelade sig i slutet av 60-talet. Jag själv har läst om det i efterhand och det skedde främst i storstäderna, jag tror främst i Göteborg och Stockholm.

  Protesterna började inom kyrkan men sen hängde vänstern på, så det till slut blev vänstern och kyrkan som stod bakom demonstrationerna och protesttågen.

  Köpmännen försökte kväsa upproren genom att skruva upp sina högtalare så julmusiken skulle överrösta denomstranterna.

  SvD har gjort en återberättelse, julupproret eller nåt i den stilen…

  Sök på det. Läs, titta på gamla bilder och njut 🙂

  Önskar er en bra söndag vad ni än gör!

 5. Jag har självfallet ingenting emot att du och andra deltar i både skötsel, val och andlighet i er kyrka.

 6. Du markerar ett avståndstagande när du skriver ”i er kyrka”.

  Kyrkorna ägs av staten och är du svensk medborgare, vilket jag antar du är, så har du också delaktighet i våra kyrkor.

  Märk att jag pratar om Svenska kyrkan. Frikyrkor är något annat liksom övrigt ”fri” som ofta har med utsugare och vinstmaximerare att göra.

  Där finns en skillnad men den kan man inte upptäcka om man är gammelkommunist och går med skygglappar för ögonen och proppar i öronen för allt som har med religion att göra.

  Det är bland annat det här som jag menar har med framtidens socialism att göra. Man måste vara mer öppen och vidsynt för att kunna lyckas.

  Som i latinamerika 🙂

  Annars finns risk att socialismen går i graven tillsammans med den utdöende 68-vänstern. Sörjd och saknad av INGEN 🙁

  Göte, hur tror du ett företag skulle klara sig om det inte utvecklas med samtiden?

  Konkurs är faktum fattar du väl. Frågan är bara när….

 7. Med kyrka menade jag naturligtvis ditt samfund. Sedan är det dumt av dig att prata om mina dåliga kunskaper om religioner och religionshistoria. Det vet du ingenting om. Jag skulle tro att jag är väl så påläst som du själv.

  Så här står det på Riksantikvariatets hemsida när det gäller fråga om vem som äger de fysiska kyrkorna:

  ”Vem äger kyrkorna?

  De flesta av Svenska kyrkans kyrkor ägs av respektive församling, vissa ägs av stiften.”

 8. Nej jag tror inte du har dåliga kunskaper, dom uppfattar jag som högst allmänna. Jag har läst om religion på grundskole- och gymnasienivå kan man säga. Det var ett av ämnena som intresserade mig mest men det är inte samma sak som en gudstro. Det är nåt helt annat.

  Jag måste säga det kan vara jobbigt med bokstavstrogna, vilka läror dom än har.

  I min religionslärobok för gymnasiet finns kommunismen med som religion.

  Vad säger du om det Göte?

  Angående vem som äger kyrkorna måste jag höra mig för inom kyrkan.

  Det kan vara så att mina kunskaper behöver ”uppdateras” 🙂

 9. Någon, du ska vara stolt över din aktivitet i kyrkan, den fyller en social funktion i dessa dagar, när stat och kommun backar ur finns bara de frivilliga i kyrkan kvar. I glesbygd kan den få hålla liv i mackar som städernas miljöextremister anstränger sig att lägga ner. Präster och diakoner tar hand om om all slags personliga kriser och räddar i praktiken livet på folk så gott de kan. Idag har prästen det tråkiga värvet att ta emot en massa utträdesansökningar; själv skulle jag aldrig drömma om att gå ur för att spara ett par spänn. Jag har satt barnen i kyrkans barnkör, resultatet är att de kan sjunga, läsa noter och har en egen relation till samhällets traditioner istället för en de prackats på från okunniga ”tuffingar” på skolgården, strax innan de fick ”lära sig” att röka. De är fria, därför att de varit med. De är inte religiösa, de är kunniga, de vet vad kyrkan är, den skrämmer dem inte. De tycker inte den är underhållande, de deltar i konserter och högtider.

  Själva kyrkans lära ser jag som västerlandets grundläggande idé, den idé som ligger som grund för humanismen. Det här antireligiösa förbundet som kallar sig ”humanisterna” ser jag som att riktigt roligt skämt. Vet de vad de talar om? Nej, de babblar i tungor och slår in öppna dörrar. Jag bekymrar mig inte så mycket om att gå på vattnet och sånt, man får tolka tvåtusenåriga texter utifrån sitt sammanhang. Prästen talar bara om läran på jul och påsk, dvs när man går dit. Kyrkans lära var från sin första början tänkt som tröst, det är uppenbart, i en värld med utbrett slaver i och kort medellivslängd. Vårt svenska språk har kristendomen i själva ryggraden. Socialismen är baserad på kristna värderingar, en viktig orsak till socialismens svaga spridning i arabvärlden är att dess kristna värdegrund inte finns på plats. De fåtaliga socialisterna i arabvärlden är kristna araber. Islams anhängare ser socialismen som en del av imperialismen, och predikar underkastelse redan på det symboliska planet.

  Den svenska kyrkan har haft många roller genom århundradena, det var dess position som överhetsmegafon som gav fritt fält frikyrkorna, de flesta av dem är mycket lika svenska kyrkan. Någon enstaka av dem rabblar i tungor, det har man rätt att göra, det kan finnas ohälsosamma kombinationer av individer som i vilken förening som helst, det hindrar inte att kyrkan är basen för kulturutbud, traditioner och ett socialt nät. Kyrkan ligger mitt i byn.

  För dig, Göte, kan jag berätta att stora delar av präster och diakoner är ”vänster”, de har valt helt rätt. Ingen präst predikar mot invandrare eller för ett svensk försvar, de är inte konservativa. Skäggige farbrorns teorem om religionen från 1850 saknar applikation i västvärlden 2013. Religion är inte ett opium för folket, utan ett halmstrå för svaga. Religionens organisation, kyrkan, är ett stöd för svaga. Opiaterna har utvecklats; sport och varufetischism för massorna, där har du opium för folket. Samhället har förändrats, det är otroligt bullrigt och överfylld av kränkta narcissister som försöker sätta sig på varandra. I din stuga upplever du det kanske inte, men i stan finns bara en offentlig plats där man inte överfalls av budskap som det krävs att man tar ställning till; i kyrkan. Det är faktiskt en smula märkligt, givet historien. Man kan sitta ner, folk rör sig tyst, inga säljbudskap, barnen har ritat teckningar om brunnar till Afrika, ett musikstycke som består av annat än fyra batongslag per takt och idiotriff på elgitarr framförs på en volym som inte skadar öronen och dessutom är det komponerat för att man ska tänka, inte för att hindra det.

 10. Klart!!! thumb_up

  En antidemokratisk röst är ”neutraliserad”

  Med vad vill jag inte säga men det måste vara inflytande från samhället i övrigt (folket) + något som vill kyrkan väl och föra den i en social riktning.

 11. Först till Någon. Jag var själv en av aktivisterna bakom Alternativ jul i Göteborg så jag behöver inte läsa någon återberättelse i SvD. Vår grupp hade inga influenser från kyrkan. Jo, SL, ett av skälen till att vi bor i ”en stuga” är just städernas narcissism. Kapitalismen har erövrat nya marknader som aldrig förr. Vinstintressen penetrerar även våra själar. Under mina 27 år på Volvo Lastvagnar, med tusentals människor, industribuller och social tvättmaskin från morgon till kväll, kändes det som att ta en svalkande dusch, när man kom hem, ut till landet. Som en parentes kan jag berätta att våra barn gick i Missionsförbundets söndagsskola. Vi såg inga problem med detta eftersom det inte handlade om frälsningsmöten utan om just en social träffpunkt. Alla våra fyra barn har dessutom fått med sig ett kritiskt tänkande hemifrån. De har själva gjort sina val när det gäller existensiella, ideologiska och politiska frågor.

  När du berättar om kyrkans svalka, rofylldhet och att det i första hand är en social mötesplats befolkad av diakoner och präster fyllda av åsikter till vänster, låter det förträffligt. Jag vet förstås inte hur det egentligen ser ut i en genomsnittlig församling. Dessvärre ser inte den kristna klerikala kyrkans historia ut på det sättet, om än med många undantag. Inte heller vår samtida globala kristna kyrka. Evangelismen i det svarta Afrika, USA, Sydkorea eller Brasilien far fram i nyliberalismens triumfvagn…

 12. Om det kan glädja er så ser jag att oerhört många av de socialistiska ”friends” som jag följer genom Facebook, tycks vara med i Svenska kyrkan, och väljer att gå och rösta i dag. Deras nit är kanske inte så religiös utan handlar om en humanistisk välgärning, de försöker minska SD:s inflytande.

 13. hej Göte, jag finner det helt naturligt att många socialister är med i svenska kyrkan, därifrån kommer ursprunget till deras värderingar. Däremot är bolsjevik-koefficienten antagligen noll. Om det kan glädja dig så är det inte så många som är med i svenska kyrkan av religiös nit, de är med för att vårda kultur och traditioner. Idag har många röstat för att hindra Åkesson från att lägga beslag på begreppen. Hur Åkessons nazistgrundande parti ska kunna leva sida vid sida med de traditionskristna är svårt att föreställa sig, Sd är motsatsen till kristna. Sd är fullständigt på kollisionskurs med svenska kyrkans personal.

  En genomsnittlig gudstjänst utan barnkör har nästan bara gråhåriga besökare, med barnkör dyker unga familjer upp. En genomsnittlig gudstjänst följer gudstjänstförordningen, predikan kan kort nämna en bibeltext, hela tolkningen handlar om nutida vardagproblem. Prästen håller sig kort. Efter gudstjänst är det kyrkkaffe. Utan kyrkkaffe uppstår liten besvikelse 🙂

  SMF och EFS är exempel på frikyrkor som till innehållet är mycket lika svenska kyrkan. Söndagsskola resulterar i att man får höra om den barmhärtige samariten och sen kyrkkaffe, fullständigt harmlöst, eventuell blir man med i scouterna och lär sig samarbeta när man ska resa tält. Ungar som fått förmånen att gå i söndagsskolan är bara att gratulera. De blir inte bokstavstroende på kuppen.

  Kyrkan har använts till allt möjligt genom årtusenden, numera är den värdelös för makten i västvärlden, men vi firar jul som vi alltid har gjort, det är en familjehögtid. Evangelismen sprider sig av någon anledning korrelerat med ökat välstånd till asiatiska länder, i sydamerika expanderar den på påvens bekostnad. Det verkar inte fel. I USA försvagas den, och Afrika rids av andra maror.

  Att bo i en stuga på landet är inte fel. Tvärtom, det är en lisa.

 14. Hej sl 🙂

  Den här gången ska jag läsa din kommentar noga, nu har jag bara ögnat igenom den.

  Tänk bara på att inom (Svenska) kyrkan finns en strävan att vara en spegelbild av samhället i övrigt.

  Just därför får du nog inte hoppas för mycket på att ett engagemang inom kyrkan, stort som litet, per automatik för samhället i en borgerlig riktning. Spegelbilden gör att den politiska kampen finns inom kyrkan såväl som utanför. Sedan beror det också på var den aktuella församlingen finns. Det är också den del av spegelbilden. Som jag berättat tidigare bor jag i en stad och städer är inte att jämställa med en ofta konservativ landsbygd fast båda finns inom samma kyrka.

  Här sl är en länk, tror du det är annorlunda inom kyrkan?

  http://www.svt.se/nyheter/sverige/manga-sager-nej-till-vinster-i-valfarden

  Jag har även träffat människor med en attityd liknande Götes inom kyrkan, inte så ofta kanske men det har hänt. Det kan bli jobbigt för personalen som ska vara välkomnande mot alla men dom sköter sånt på ett fint sätt vad jag har kunnat se. ALLA ska kunna känna sig välkomna i Svenska kyrkan. Det är viktigt. 🙂

  Här sl är en aktuell länk till, fundera lite på hur välkomnande kyrkan är i det fallet och varför det är så 🙂

  http://www.svt.se/nyheter/sverige/sd-ledamot-hyllar-svenskarnas-parti

 15. Sd blev femte största parti med 6% av rösterna av kyrkovalsrösterna. S är största parti, vänstern i majoritet. En majoritet av kyrkans folk är vänster, det är de borgerliga som struntar i kyrkan. Reimfeldt är inte med i kyrkan.

 16. Stopp och belägg! Så kan man inte hantera siffror. De tre partierna bakom det rödgröna blocket fick tillsammans bara 36.2 procent av rösterna. Då innefattar detta det öppet borgerligt liberala partiet, Miljöpartiet. Alltså en slutsumma som ligger tio procent under vad som noteras i aktuella opinionsundersökningar inför riksdagsvalet 2014. Den borgerliga alliansen öppna partier fick 32.9 procent, tillsammans med sitt högerextrema stödparti SD fick man 38.9 procent. Alla andra listor är svåra att placera, men bakom det stora nätverket Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, med sina 15.2 procent finns nog i första hand människor som fokuserar på gudstjänstbesökare och den kristna tron och inget säger att de i allmänhet skulle vara mer ”vänster” än ”höger”, snarare tvärtom.

  Därför har du nog helt fel när du utropar en en ”majoritet för vänstern” på det kommande kyrkomötet.

 17. sl skrev:

  ”En majoritet av kyrkans folk är vänster, det är de borgerliga som struntar i kyrkan. Reimfeldt är inte med i kyrkan.”

  Tack ska du ha sl och då kan jag fortsätta i kyrkan i lugn och ro.

  Det är svårt och säga om kyrkan är si eller så eller höger och vänster men det du säger är nåt i stil med det jag upplever.

  Jag la min röst bland en av vinnarna men inte de högerextrema som jag snarare ser som avhoppare från förlorarna hellre än vinnare.

  Posk är väl okej men inflytande utanför kyrkans eget folk är viktigare för att uppnå en ”folkkyrka”. Ungefär så resonerar jag.

  Media lägger fokus på att kyrkovalet kostar massor av miljoner pengar och det tycker jag är en falsk pseudodebatt eftersom den demokrati måste få kosta. Det är liksom själva grunden… Och valförrättare och politiker jag mötte i kyrkan igår tyckte precis likadant.

  Som sagt bor jag i en stad och i städer är Miljöpartiet mera framträdande. Jag har träffat flera och dom är mycket bra att ha och göra med. Kanske är dom lite ”småföretagaraktiga” men långt ifrån borgerliga. Vad jag sett räknas MP till den vänstra sidan så där håller jag inte riktigt med dig Göte….

  Jag är säker på du kan hitta en och annan mp:are på en typ alternativ vänsterteater men du kan ju försöka hitta några sd:are om dom inte är där av andra orsaker förstås…

  Och nu kan vi väl säga att ”det glömda valet” inte är helt bortglömt 🙂

  Ha en bra dag allihopa!

 18. Det går inte att uttala sig enhälligt om utfallet. Kyrkan är till sin natur en konservativ organisation, men i stan drar den till sig folk som uppfattar sig som vänster, särskilt personalen. Glesbygd vet jag inget om, jag är inte där. Kyrkomötet intar säkerligen en politiskt korrekt ställning när det gäller koldioxidutsläpp, det är säkert för överföringar från rika till fattiga och brunnar i Afrika, men kyrkopolitiken är inte så politisk, den är en rest från den tid då prästerna var konservativa politiska megafoner, det är de inte längre. Kyrkopolitiken gick ut på politisk kontroll av prästerna. Den har inte så mycket betydelse längre. Den nya borgerligheten skiter i kyrkan; Reinfeldt har gått ur för länge sen. Sossarna tryckte upp en A4 med 12 punkter och mer är det inte.

  I stan är det människor som uppfattar sig som radikala och kulturella som går till kyrkan. Miljöpartiet uppfattar sig som radikala, men är ytterst konservativa, utan att fatta det själva. Hur kan jag bättre förklara?

 19. Jag hänger med SL, även om jag kanske inte håller med.

Lämna ett svar