Nyliberal självmordspolitik

 Nu kommer en saltad räkning

.

-Inte skära bara rispa, lyder ett förnedrande skämt från förr då finnarna ansågs alltid bära kniv.
-Inte rispa bara skära, passar inte som ett skämt men väl som en blodigt allvarlig beskrivning av nyliberala regeringars åtstramnings- och sparpaket.

.

-Vad kan jag nu hitta på för jävelskap?

.

Kapplöpningen mellan europeiska regeringar om vem som kan skära snabbast och djupast i den sociala omsorgen, kapa arbetskostnaderna mest för kapitalisterna och göra största skattesänkningarna för de välbeställda har inte vunnits av någon.
Målsättningen att öka konkurrenskraften i förhållande till grannarna och strävan att hålla alla kapitalägare oskadda genom att låta de arbetande betala räkningen håller på att kollidera med ett annat mål, nämligen att undvika en generaliserad recession över hela kontinenten. För kruxet är att i en allmän ekonomisk nedgång till skillnad från en begränsad finanskris så drabbas också kapitalisternas vinster.
Den nyliberala balansgången mellan oförenliga mål vinglar nu ordentligt. För den recession man vill undvika installerar sig nu i snart sagt varje tyngre EU-land, med undantag för Tyskland som dock fått se sin export minska de senaste kvartalen på grund av den recession som drabbar den tyska industrins exportmarknader.
För tre månader sedan pekade EU-kommissionens prognos på fortsatt tillväxt i hela EU förutom i den sargade kolonin Grekland. I dagarna visar en ny prognos från Kommissionen att inte en siffra var rätt.

.

.

-Det är mycket svårt att ställa prognoser, speciellt om framtiden, lär ett snille ha sagt. Så sant. För 2012 spår nu Kommissionen att Grekland backar med 4,4 procent. Sett till att recessionen 2011 nådde nästan minus 7 procent och sett till det fortsatta sociala raset i landet verkar prognosen ligga långt under vad som väntar 2012.
Portugal (-3,3 %), Italien (-1,3 %), Spanien (-1,0 %), Holland (-0,9 %), Belgien (-0,1 %) lyder Kommissionens prognos för flera av EUs kärnländer och med +0,4 % för Frankrike och +0,6 % för exportmaskinen Tyskland hamnar den samlade prognosen för hela eurozonen på minus 0,3 % i stället för plus 0,5 % som prognosen lydde så sent som i november.
De tuffa sparprogramen har lett till vad de inte skulle leda till. Recessionen installerar sig i accelererande tempo, ja så snabbt att bläcket på Kommissionens rapporter knappt hinner torka.

.

Media; DN1,DN2,SVD1,SVD2,SVD3,DN3,DN4,SVD4,AB1,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Kommentera