Blott Sverige, svenska bilar har…

Blott Sverige

svenska krusbär har

När Finland var förlorat och det svenska stormaktsväldet definitivt var över försökte Carl Jonas Love Almqvist att ge tröst med sin dikt om att ”Blott Sverige svenska krusbär har”. När nu beskeden är klara från Amerika om att både Volvo Personvagnar och Saab är till salu – för reapris – är det kanske på sin plats med en lätt omskrivning av hans uppmuntrande verser:

Vad Asien? Vad allt Europa?

Vi trotsar öppet allihopa.

Men Skandinavien – det är alladar!

Vad bjuder oss uppriktigt Afrika?

Vad visa kan Amerika?

Vad General Motors? Vad allt med Ford?

Vi trotsar öppet allihopa.

Blott Sverige svenska bilar har…

Men nu är den beska sanningen att det inte är ”svenska” bilar som rullat på våra vägar under de senaste åren. I god tid innan det blev helt omöjligt att dra runt Saab ekonomiskt, med dess kroniskt låga produktionsvolymer, sålde Wallenberg för en bra slant av sin personbilsdivision 1990 till General Motors. Ett knappt decennium senare sålde AB Volvos nye VD Leif Johansson av Volvo Personvagnar för en vacker peng till amerikanska Ford. Leif Johansson som för övrigt kom från Wallenbergs domäner och av många sågs som skickat att på lämpligaste sätt stycka detta anrika industrikomplex.

I sina försök att på generösa villkor få till stånd, en ”bro av lån” över den ekonomiska krisen, på 34 miljarder dollar av den amerikanska staten, kom de verkställande direktörerna för de ”Big Three” i går, likt vagabondikonen Jack Keruac ”On the Road” till Kongressen i Washington. Rick Wagoner från General Motors, Robert L Nardelli från Chrysler och Alan R Mulally från Ford alla åkte de hybridbilar den drygt nio timmar långa bilresan från Detroit ner till huvudstaden. Allt för att borsta av sig den mediala kritiken från förra låneförsöket när de utmanande nog tog företagens egna privata jetflygplan. Alan R Mulally från Ford gjorde dessutom som svenska postens VD Lars G Nordström en snygg gest och erbjöd sig att jobba för endast en dollar under ett helt år…

I går fick hangaren för Fords privata jetplan vara stängd

Allt talar för att ”The Big Three” får sitt statliga stöd och kan börja sitt brobygge med satsningar på nya produktionsanläggningar, snålare bensinmotorer, hybrider och elbilar. Från bropelarna är det bara stjärnbaneret som ska vaja. Varumärken som Volvo och Saab dumpas. Dessutom arbetar bilföretagen och kongressen för att dumpa de relativt bra fackliga avtal som funnits inom den amerikanska bil- och flygindustrin – där UAW, varit den fackliga organisationen. Utan fackliga eftergifter – inga lån! En oavbruten och intensiv kampanj har förts för att de amerikanska företagen ska göra sig av med de fackliga avtal, som exempelvis konkurrenterna Toyota och BMW slipper i sina anläggningar. USA:s sjuka sjukförsäkrings- och pensionssystem – där samhället inte garanterar sådana – har inneburit att denna trygghet – bortsett från privata lösningar – helt varit avhängiga förhandlingsresultat ute på företagen. Inom bilbranschen har facket lyckats relativt bra – men detta har samtidigt fört med sig att dessa företag, när de utsatts för inhemsk konkurrens, har fått bära med sig en ekonomisk ryggsäck på uppåt 20 000 kronor för varje bil som gått upp på linan. I kampanjen mot bilarbetarnas avtal har New York Times kanske mest framträdande ekonomijournalist Andrew Ross Sorkin hävdat att UAWW:s medlemmar ”äter på guldfat”. Självklart är utpressningen effektiv. ”Utan eftergifter – Inga statliga lån. Utan lån blir det konkurs och då tar denna ändå med sig era förmåner i graven.” Ron Gettelfinger, ordförande för UAW, har redan sagt att han är beredda att riva upp de avtal som omförhandlades så sent som förra året.

I denna situation är det självklart att både Volvo Personvagnar och Saab ska förstatligas. Här kan spekuleras med försäljning till Renault respektive till ett pånyttfött Opel, eller om nya ägare i det Asien som Love Almqvist tyckte att vi skulle trotsa. Men detta är att spela med lika osäkra kort som vid de tidigare utförsäljningarna.

Både Volvo personvagnar och Saab måste förstatligas. Men räcker det verkligen med att bara förstatliga alltihop? Självklart inte. Men det ger ett rådrum för att både Volvos och Saabs industriella plattformar ska finnas kvar. Plattformar som kan bli till grunden för den oerhört radikala omläggning av produktionen som krävs. Vad som behövs är att samla politiska styrkor för en socialisering av hela personbilsindustrin. Med innebörden att alla anställda också tar makten över investeringarna så att beslut om framtidens produktion avgörs av vad som är sociala behov – i samklang med den revolution som också krävs inom energiområdet och reproduktionen av alla råvaror. Varför ska besluten rätta sig efter en havererad ”marknad”? Med socialisering menar vi också ett maktskifte ute i verkstäderna och på kontoren. De ”militära” kommandostrukturer som nu gäller från bolagsstyrelse med verkställande direktör ner till linjechefer och arbetsledare rivs upp och ersätts av en helt öppen och fritt bubblande demokratisk process.

Dessutom är det så att det inte är lika lätt att bygga svenska bilar som att på den egna täppan eller kolonilotten odla svenska krusbär. Den räddningsplan som krävs både för välfärden, miljön och jobben måste utarbetas i samarbete med alla dem som Marx en gång kallade de fria producenterna. En socialistisk räddningsplan för jobben kan bara iscensättas i ett europeiskt och globalt samarbete.

Carl Jonas Love Almqvist ( 1793-1866 )

””Herre Gud, vad det är vackert,
att höra toner av en salig ängels mun:
Herre Gud, vad det är ljuvligt,
att dö i toner och i sång.””

Lammen så vita på ängen beta
men barnet Jesus ut med dem går
Häpen Maria stannar och ropar:
””Jag ser en strålning omkring barnets hår!””

En måne, dock, som mitt i natten skiner
är bättre än en Sol, som redan har gått ner.

Toner sig smögo till mig från de sällas strand.
Sedan aldrig jag
fann i världen behag.

Då vi på livets mödosamma stråt
trögt och tugnt och obekvämt vi vandra,
låt det likväl ske förutan låt
gräl, krakel, klamamus, tjut och gråt!
omfamnoms, och knuffom ej varandra!

Vad bjuder oss uppriktigt Afrika?
Vad visa kan Amerika?
Vad Asien? vad allt Europa?
Jag trotsar öppet allihopa.
Men Skandinavien – det är alladar!
Blott Sverige svenska krusbär har.

Stilla rinn, o min själ, i floden,
i dunkla, himmelska purpurfloden:
Stilla sjunk, o min sälla ande,
i Gudafamnen, den friska, goda.

Mig finner ingen,
ingen jag finner.
Alm, hägg och hassel blomstra för vind –

O hagel, o skynda ur skyarna ned,
frys in detta bröst i en brynja så skarp,
kläd himlen i frost, som en dunkel säck –
Jag står i december.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

I pressen:AB1,AB2,AB3,AB4,AB5,SVD1,SVD2,SDS1,SDS2,SVD3,SVD4,

Andra bloggare: Jinge,Röda Malmö,Svensson,

Ett svar på ”Blott Sverige, svenska bilar har…

  1. ”Varför ska besluten rätta sig efter en havererad ”marknad”?”
    Ja bättre är väl att plöja ner miljarder av pengar som skulle kunna komma skattebetalarna och arbetarna till nytta på annat sätt i stora tunga fossila giganter (som volvo och Saab) och fortsätta producera bensin- och dieselbilar (kanske lite etanol också) som ingen i framtiden kommer köpa.

    För marknaden, som har bestämt att det är miljön som kommer främst numer, har ju fel ??

    /K

Lämna ett svar