Mot strömmen – Låt Internationalen leva!

Vet du inte vad detta är för bilder?

Då följer du nog bara omvärlden genom att se på SVT Rapport och läsa en tidning som Dagens Nyheter.

Den övre bilden är från Umeå i fjol höstas. När metallarbetarna i Södra Västerbotten gick ut i en vredgad protest mot företagens massvarsel. Den andra bilden är från förra veckans kaskader av strejker och demonstrationer i Frankrike. Då två miljoner fransmän visade sin avsky för nyliberalismen.

Både i Umeå och i Paris glödde ilskan mot kapitalismens massarbetslöshet. Både på Rådhustorget och på Place de la Bastille flammade hoppet om motstånd och politiska alternativ till borgerlighetens bankrutt. Här fanns en arbetarrörelse som verkligen rörde sig. Demokratin på språng.

Det var därför dessa bilder och berättelser försvann från Sveriges ”Fria” Television och i stort sett all övrig statlig eller profitstyrd media. Där går det inte an att visa på ett möjligt motstånd.

Vi kan hoppas att vår fackliga manifestation idag kan det vara den lilla snöboll som startar en lavin av fackliga och politiska aktiviteter över hela landet. För det är nu det behövs. Det är mycket som står på spel.

Jan-Olov Karlssons förhoppning från stormötet i Umeå ska stoppas. Lavinen får inte komma i rörelse . Sak samma med den väldiga rörelsen i Frankrike. Den ska hållas undan från blickfånget för svenska arbetare. En vanlig människa i exempelvis Stockholm som kanske håller sig med Dagens Nyheter, bläddrar i Metro på T-banan och ser på SVT Rapport på kvällen,  hon ska helt enkelt  inte veta någonting om det motstånd som både spirar och blommar i norr och i syd! ”Vi utelämnar alltihop. Vi låtsas som om detta aldrig har ägt rum”. Så resonerar man hos den ”Tredje statsmakten” och väljer medvetet att med ett nästan ofattbart medialt överflöd skildra helt andra saker.

I den borgerliga mediala flodvåg som nära nog sveper med allt omkring sig är det inte lätt att kämpa mot strömmen. Veckotidningen Internationalen har klarat detta i 35 år! En tidning där både Benny och jag, av och till, medverkat under alla år. En tidning med både hjärta och hjärna. Där finns berättelserna om ett möjligt motstånd. Men också analyserna och de politiska idéerna om framtiden.

Samtidigt har tidningen satts under stor ekonomisk press genom kraftigt minskat presstöd. Därför lägger vi här ut ett ”Manifest för tidningen överlevnad”. Det är ingen annons. Det är ingen reklam. Vi hoppas helt enkelt innerligt att så många som möjligt av våra besökare här på bloggen kan bidra till den fond som ska garantera tidningens överlevnad:

KAMP FÖR INTERNATIONALEN

Den röda rösten ska leva!

Kapitalismens trium tog en ände med global krasch. Sedan i höstas drar den värsta krisen sedan depressionen på 1930-talet fram över planeten. Miljoner kastas ut i arbetslöshet. Massfattigdom och hunger drabbar över en miljard. Även i den nyss bättre ställda västvärlden går botten ur välfärd och inkomstmöjligheter. Här hemma drabbas redan tiotusentals.
Slagen drabbar inte bara enskilda och välfärden. Alternativ och opposition hotas.
Ett sådant slag har träffat veckotidningen Internationalen.
Två dagar före nyår nåddes Internationalen av beskedet att tidningens presstöd sänks med trehundrasextiotusen kronor per år. Detta trots att den prenumererade upplagan för första halvåret 2008 låg över presstödsgränsens 2 000 exemplar. Och trots att upplagan fastställts efter revision av Tidningsstatistik. Motivet från den politiskt tillsatta presstödsnämnden var att man ville ”dra åt tumskruvarna” på tidningar som låg nära gränsen. Nämndens beslut kan inte överklagas.
Tidningens personal och ekonomi står därmed inför mycket stora svårigheter. 30 000 kronor försvann ur månadsbudgeten med ett par dagars varsel. Stora personliga uppoffringar görs nu. Och under våren måste betydande förändringar äga rum i utgivningen. Men Socialistiska partiets styrelse har beslutat att inga krafter ska sparas för att försvara Internationalen. Och uppmanar alla läsare, socialister och människor med hjärtat till vänster att delta i den kampen.
Just nu, när den kapitalistiska världskrisen ropar efter demokratiska och socialistiska lösningar,
just nu, när massavsked och välfärdsförstörelse skriker efter motstånd,
nu, när människor måste ifrågasätta och söka alternativ till marknadsextremism och rovkapitalism.

DÅ SKA VI INTE TYSTAS!

Då ska vi förena oss med det motstånd mot girighetens klassklyftor som växer från Aten till Reykjavik, från Riga till Bogota.
Då ska vi göra gemensam sak med den antikapitalistiska vänster som just i dessa dagar förenas till masskraft i Paris.
Då ska vi fortsätta att utmana borgerliga mediemonopols desinformation och ideologiska krigföring under journalistisk fernissa.

I vår fyller Internationalen 35 år – och i 35 år har tidningen slagits för de maktlösas och underkuvades rätt att göra motstånd och resa sig ur förtryck varhelst det sker i världen. Då gällde det Vietnam, Tjeckoslovakien, Chile och Sydafrika. Just i denna minut, Palestina! Vårt socialistiska budskap har aldrig handlat om socialdemokratins funktionärsstyre eller stalinismens despoti utan om de många arbetande människornas direkta inflytande och makt. Vår rörelse har aldrig gällt bara den egna täppan – utan om att hålla samman kämpande socialister från Filippinernas djungler till Sydafrikas kåkstäder, från polska kolgruvor till svenska förorter.

Vi ingår som länk i en kedja över jorden där människor kämpar under de allra svåraste förhållanden, mot bödlar i Teheran och fosforbomber i Gaza. Vi vet att i kampen för varje människas lika värde har politiska riktningar segrat och förlorat, organisationer kommit och gått, världar uppstått och gått under. I det sammanhanget är vår tidning bara en del i en ström av kamp och motstånd genom tiden.
I den strömmen befinner sig också ni, våra läsare, som i tusentals genom åren följt och deltagit i den väldiga strävan efter en värld för alla, där människornas behov sätts före den lilla elitens profitjakt. Utsiktslöst? En illusion? Fantasier?

När glaciärerna smälter, odlingsjordar torkar bort och 1800-talets fossilkapitalism nått vägs ände, eller när finansbedrägeriet kollapsat och marknadsfiaskot lägger välfärden i ruiner, vad är då illusion? Att falla på knä och krusa banker och bolagsdirektörer med nya miljarder? Eller kämpa för de många människornas demokratiska makt att gemensamt besluta över skötseln av vår världs ändliga tillgångar?

Alla som har hjärtat i den kampen manar vi därför att sluta upp i kampen för Internationalen, hjälpa till med att sprida tidningen, prenumerera och stötta tidningen ekonomiskt. I synnerhet de närmaste månaderna blir ett kritiskt ögonblick då utgifter och inkomster hastigt riskerar att glida isär. Vartenda öre är ovärderligt – från gåvor av stora belopp till kaffepengar och änkans skärv. Redan har kamrater och läsare börjat skänka alltifrån tusenlappar till växelmynt. I veckan betalar många sina räkningar, plussa på och avrunda belopp för Internationalen! Låt småpengarna i fickan gå till insamlingen! Fundera över vad du kan avvara. Gå samman med vänner och kamrater. Vi är många, många bäckar som kan förenas till en flod.

STÖD INTERNATIONALEN
Pg 678272-6
Märk talongen: ”Internationalen ska leva”

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Lämna ett svar