LO/PTK ger bort sina kort…

”Slipsknuten” dras åt…

Gästskribent: Kjell Pettersson

Nu sägs det vara klart. I svart på vitt. En bekräftelse på att LO och PTK tänker gå arbetsköparna till mötes och gå med på inskränkningar i gällande strejkrätt.

De av LO:s och PTK:s medlemmar som har tid och hittar fram får en riktig snyting genom de besked som levererats på Text TV och i närupplagorna för LO-tidningen och Dagens arbete. De som stod för snytingen var inte arbetsgivarna i Svenskt näringsliv utan deras mot/medpartners.

Enligt LO-tidningen så har LO:s och PTK:s små förhandlingsorganisationer lagt ett trepunktsförslag som drar åt en redan hårt knuten strejkslips ännu hårdare.

Man ska ha enats om tre punkter som ska försvåra framtida möjligheter till sympatistrejker och sympatiblockader.

1. En sympatiåtgärd ska bara få ske på uttrycklig begäran från det fack som vidtagit en stridsåtgärd. Det blir i praktiken omöjligt med en sympatistrejk om inte det förbund som är ute i strejk begär solidaritet. Men tanke på tillståndet i den övervägande delen av de LO:s medlemsförbunds ledningar kommer de fortsättningsvis akta sig väldigt noga att begära sympati, eftersom de i de flesta fall är mer följsamma gentemot LO-ledningens direktiv än vad de är gentemot de egna medlemmarna.

2. En facklig sympatiåtgärd ska få starta först sju dagar efter det att den ursprungliga stridsåtgärden har börjat. Någon sådan begränsning finns inte idag. Denna sjudagars karens kommer att bryta udden av det som finns kvar av gällande strejkrätt och försvåra det ytterligare för det förbund som ute i strejk att vinna en snabb seger genom en omfattande facklig solidaritet. En solidaritet som inte begränsar sig till ord och uttalanden, utan som tar fasta på medlemsaktivitet och en konkret handling i det som i de fackliga festtalen kallas broder- och systerskap.

3. En sympatiåtgärd ska dessutom bli totalt olovlig om inte sjudagarsregeln följs. Detta gör det möjligt för en arbetsgivare att komma med fredspliktsinvändningar och ta ärendet till Arbetsdomstolen, vilket kan få till följd att sympatiåtgärden skjuts upp ytterligare.

Det är inte bara Örebros målvakt Peter Westman som åker på en snyting…

Dessa tre snytingar mot löntagarna kommer alltså, det är värt att upprepa,  inte från arbetsgivarna, som hälsar dem med jubel och klang, utan från LO:s och PTK:s små förhandlingsdelegationer!!!

Det har skrivits många runor om det eländiga tillståndet inom ledningen för svensk fackföreningsrörelse, men detta är förmodligen det beskaste gravölet.

Att helt utan orsak förhandla bort delar en redan stympad strejkrätt. Detta i en situation då arbetsgivarna går fram med lie över jobb och allt hårdare krav på dem som har sina arbeten kvar.

Att detta kan pågå, utan ens medlemsmuller , beskriver mer än väl hur illa rustad svensk arbetarklass är inför alla de frontalangrepp som nu kommer slag i slag från tvillingparet: regeringen i armkrok med Svenskt näringsliv.

En duo som nu helt uppenbart omvandlats till en trio.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Lämna ett svar