Nu kommer räkningen – för de arbetande.

-Hurra vad vi är bra.
Jublet i Bryssel hördes vida. Angela Merkel och Nicolas Sarkozy log ikapp. Enligt media har de båda tillsammans arbetat fram en plan för att ”rädda” Grekland eller något annat medlemsland vars statsskuld hamnat i spekulanternas klor.

.

-Det där fixade vi bra.

Enskilda EU-länder ska tillsammans med valutafonden IMF ge Grekland lån om det visar sig problematiskt för Papandreou att på den ”fria” marknaden hitta de miljarder han behöver i april och maj. EU ska också ge sig självt möjligheten att straffa olydiga elever i europabygget.
I skräpmedia framställs det som att ”vi” rika ska ge Grekland ”våra” skattepengar. Inget kan vara mer falskt. Det handlar om lån inte hjälp. Det  är lika lite ”hjälp” som den ”hjälp” ockraren, till hutlösa räntor,   erbjuder en fattig familj. För att betala tillbaka ”hjälpen” tvingas den fattige till stora uppoffringar.
Sarkozy och Merkels idé är att den antagna planen ska tvinga Grekland, Portugal, Spanien, Irland och kanske Italien till att snabbt sanera sin statsskuld och minska budgetunderskotten.

.

.

Greklands fackliga organisationer protesterar mot sparpaketet.

Men det är inte fasaden som är den verkliga planen. Överenskommelsen i Bryssel har en skymd agenda som däremot berör alla arbetande människor i EU. Grekland har redan annonserat färgen i agendan. Åtstramning och åter åtstramning är det verkliga receptet som Bryssel antog och som först ska testas i Grekland och Portugal.
Vi har redan skrivit om detaljerna i den grekiska ”sanerinsgplanen” och vilket motstånd den mött bland landets arbetare.
Nästa etapp i planen är den svångremspolitik som ”socialisten” Sokrates i Portugal kommer att tvingas föra för att inte hamna i onåd i Bryssel. Landets arbetare har redan påtvingats en stram ekonomisk politik mellan 2005 och 2008 för att minska statens budgetunderskott från 6,4 % av BNP till 2,7 %.
Premiärministerns nya plan är grotesk. Till att börja med ska staten sälja ut en rad statliga företag för att samla pengar till statskassan. Att det kommer att ske på extremt gynnsamma villkor för de privata uppköparna behöver ingen tveka om.

.

”Socialisten” Papandreou verkar mycket nöjd. Knappast å de arbetandes vägnar.

Sedan ska det statsanställdas löner frysas under fyra år utan garanti för inflationskompensation. Bara varannan person som pensioneras från en statlig anställning kommer att ersättas. Det ska sättas ett tak på de sociala bidragen och vissa bidrag till unga arbetslösa och långtidsarbetslösa ska avskaffas. Redan beslutade offentliga investeringar i exempelvis snabbtågslinjer skjuts på framtiden.
Så ser den verkliga planen ut. EU testar en extrem politik för att planera vidare på ett frontalangrepp på de arbetandes levnadsvillkor. Inte bara i de ”fattiga” vid Medelhavet men inom hela EU för att placera unionens kapitalägare i bästa tänkbara läge i konkurrensen med USA och ”tillväxtländerna” Kina och Indien. Privatiseringar, avregleringar och social nedrustning är vad den europeiska borgerligheten har att bjuda på.

.

Media: DN1,SVD1,SVD2,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

5 svar på ”Nu kommer räkningen – för de arbetande.

 1. Vem är förvånad. EU har hela tiden varit den rika eliternas projekt och vilka dessas intressen är har nu inte varit svårt att gissa sig till.

  Det jag bara aldrig kommer att begripa är hur S har resonerat, om man varit medvetna om det här och bara rätt upp och ner bedragit hela svenska folket, eller om ingen av de mäktiga i partiet har förstått vad det hela går ut på. Det enda jag vet med säkerhet är att de mäktiga inom partiet har ”oskadliggjort” EU-kritikerna inom partiet, endera skicka ut dem i kylan eller gett dem reträttposter där de antas vara ”ofarliga”.

 2. Havsglimten,

  Jag vet inte riktigt vad du menar. Sverige har alltid, sedan vårt land juli 1944 blev medlem i IMF, givit kredit till IMF. Att vi inte litar till politikerna kan jag hålla med om men länken till IMF verkar långsökt.

 3. Man kan ju fråga sig om det verkligen är IMF:s uppgift att hålla EU:s misslyckade monetära konstruktion under armarna. Iofs brukar de inte vara så nogräknade med vem och vad de stödjer, vanligen har de inte haft några som helst problem med att hålla allsköns mordiska diktatorer under armarna och lämna notan till folket så väl pekuniärt och kostnader i liv och hälsa när länders jordbruk, livsmedelsproduktion och hälsovård skall strukturanpassas.

  EU bjuder in IMF för att de inte själva vill hålla i yxan när Greklans skall slimmas och strukturanpassas.

  Men Greker och andra medborgare i Piigs är nog vanligen inte så enfaldigt auktoritetstroende att de inbillar sig att deras makthavare endast har medborgarnas bästa för ögonen och genomskådar EU:s IMF trick. Kan bli början till slutet för den europeiska elitens megalomani projekt.

  Några ”socialister” var det nog ganska länge sen det fanns inom europeisk socialdemokrati, de senaste 25 åren har de väl snarast agerat nyttiga idioter i den nyliberala omdaningen.

 4. … vi litar inte på våra politiker längre

  Tja nu är det troligen inte så att ”vi” inte litar på våra politiker, jag har känslan av att folk i gemen litar på att det som i stora drag görs görs med landets och folkets bästa för ögonen. Att våra politiker inte litar på folket har stått klart sedan länge, de ser sig hela tiden nödsakade att inte säga hela sanningen och att t.o.m. för folket bakom ljuset varför det ena eller andra görs, inte minst när det gäller vår ekonomi. Våra politiker hittar till och med på en rad olika frivilliga begränsningar för sin maktutövning så folket inte skal kunna kräva en förnuftig politik i folkflertalets intresse. Så illa är det ställt med våra politiker att det inte ens litar på sig själva att de kan motstå att föra en politik i sina väljares intresse, väljare som de misstror i djupet av sina hjärtan.

  Hade det inte varit så allvarligt hade man kunnat se det som nu utspelar sig i EU som en fars. Det sk ”ledarskap” som finns i EU får dårarna i Versailles 1919 att verka normala och sansade och Heinrich Brunning som en klok och förnuftig ekonomisk ledare för Tyskland. Det är också så uppenbart att Papandreou (junior) och Sócrates tjänar EU och inte folket som valt dem.

  Den Australiske ekonomi professorn Bill Mitchell brukar ha förnuftiga kommentarer på det som sker i ekonomin.

  What this proposal for increased “governance” is really about is making sure they don’t get embarrassed again by nations that breach their ridiculous fiscal rules. They are prepared to impoverish millions of European citizens just so they can hang onto some ill-conceived neo-liberal rules that make no sense in a complex economic world subject to major demand and supply shocks – which, in turn, are asymmetric in their regional impacts.

  Given the diversity of the EMU member nations this asymmetry is lethal to the weaker nations.
  If there is a convincing argument which says that the average person gains from having their national governments tied up in a straitjacket like this then I haven’t seen it. I have read a lot over the last 20 odd years about “fiscal sustainability”, “restoring fiscal discipline”, “reigning in rogue spending” and all the rest of the catch-cries but never has there been a convincing case to explain why the stagnant Eurozone growth and persistently high unemployment is beneficial to the workers.

  a decision by the Greek government to leave the Eurozone provides a blueprint of leadership to the other nations and points them in the right direction. Then German can have the Euro to itself.

Lämna ett svar