Bryt Gazas blockad

Ny konvoj till Gaza.

.

Modiga män och kvinnor bordar snart ett skepp med destination Gaza. Miriam är båtens namn som femtio kristna och muslimska libanesiska kvinnor tillsammans med ett antal personer från andra länder ska segla till Gaza med förnödenheter och medicin.
Miriam lämnar enligt uppgift Tripolis hamn i dag lördag och beräknas komma till Gaza via Cypern 23-25 juni. Israels ambassadör i FN, Gabriela Shalev, uppmanar i ett brev Libanons regering och FN att stoppa Miriam. Det vore naturligtvis bekvämt för Netanyahu om det ”internationella samfundet” tog på sig Israels roll som kollektiv bestraffare av befolkningen i Gaza.

.

Mavi Marmar bordades och nio personer mördades. Hur går det för Miriams passagerare.

.

Men så blir det inte. Den israeliska regeringen får självt än en gång ta på sig det fulla ansvaret för bestraffningen av Gazas innevånare och konsekvenserna av en ny bordning av ett skepp fyllt med medicin och andra förnödenheter som befolkningen i Gaza saknar.
Men Israels regering säger ju att den fattat beslut om att ”lätta” på blockaden? Den internationella pressen svalde självfallet Netanyahus utspel med hull och hår. Det krävdes en israelisk tidning, dagstidningen Haaretz, för att bluffen skulle avslöjas. I regeringens engelska version av ”beslutet” står det svart på vitt att ”regeringen har beslutat lätta” på blockaden och tillåta att mer förnödenheter förs över gränsen till Gaza. Haaretz avslöjade redan i torsdags att i regeringskommunikéns hebreiska version finns inte ordet ”beslutat” med utan bara att regeringen funderar på att lätta på blockaden. Det tog internationella media 48 timmar att ens nämna Haaretz uthängning av dubbelspelet.

.

Trots vissa slitningar mellan de två är grunden gemensam.

Det är uteslutet att den israeliska regeringen kommer att släppa fram Miriam till Gaza hamn. Socialdemokraten Ehud Barak säger att Hezbollah ligger bakom Miriam och att risken för krig ökar. Ett väntat utspel eftersom Barak bygger upp argument för ett nytt krig mot Hezbollah. Samtidigt avfärdar Libanons regering att Hezbollah finns med i kulisserna och rörelsens ledare Nasrallah säger att de inte materiellt stöder Miriam för att undvika att ge Israel en ursäkt att angripa södra Libanon.
Konvojerna till Gaza spelar en viktig roll i att bryta blockaden mot Gaza och på längre sikt för en rättvis lösning för det palestinska folket. Inte för att den materiella misären minskas. Utan för att den israeliska regeringens politik alltmer framstår för vad den är – kolonial expansion. En allt större världsopinion börjar inse att den israeliska statens politik alltsedan dess bildande inte handlar om ett jagat folks rätt att försvara sig med alla medel utan om ett kolonialt projekt för ett Stor-Israel där det råkar finnas ett antal miljoner palestinier i vägen.

.

Aznar tar strid för den judiskt kristna civilisationen

Den europeiska och amerikanska bombhögern inser också att Israel målar in sig i ett hörn. Spaniens förre premiärminister José Aznar har just tagit initiativ till en stödorganisation med namnet Israels Vänner. I korthet motiverar han sitt initiativ med ideologiskt-religiösa argument om att det judiskt-kristna arvet är grunden för Europas civilisation och att ”om Israel går under går vi alla under”. Underförstått befinner vi oss i ett civilisationernas krig. Det finns redan mycket sagt om det absurda i det perspektivet. Men Aznars initiativ är mycket viktigt ur en annan aspekt. Det kastar ett obönhörligt löjets skimmer över den ”undersökningskommission” som Israels regering satt upp under ledning av en före detta chef för Högsta domstolen och med två utländska ”observatörer”. En av observatörerna är Nobels fredspristagare 1998, irländaren David Trimble.

.


David Trimble, fredspristagare och kristendomens förkämpe

Samme David Trimble finns med i den illustra extremistgrupp som anslutit sig till José Aznars initiativ. Man kan vända på ordet ”opartisk” hur man vill. Men en ”fredspristagare” som låter sig engageras i Israels Vänner till stöd för den judiskt-kristna världens militära utpost i Mellanöstern kommer att gå till historien som en krigshetsare.

.

Media: DN1,GP1,GP2,AB1,

Bloggare;Jinge,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Lämna ett svar