USA -lägre löner än 1973.

Medianinkomsten för fulltidsarbetande amerikanska vita arbetare är lägre i dag än 1973. Det framgår av den amerikanska statistiska centralbyråns, Census Bureau, nyligen publicerade rapport. Medianinkomsten är inte den genomsnittliga inkomsten utan den i mitten av löneskalan, det vill säga lika många har en lön under medianen som över medianen. Fördelen med den mätmetoden är att de extremt höga inkomsterna för direktörerna inte påverkar beloppet.

Trots talet om att konjunkturen är på väg upp i USA och att börsen skjuter i höjden, vilket är sant, finns det inga tecken på att den negativa utvecklingen för vanliga lönearbetare ska brytas. Det faktum att många ändå lyckats öka sina årsinkomster beror på att den amerikanske arbetaren i dag arbetar ett hundratal timmar mer per år än i slutet av 70-talet.

För vita hushåll är nu medianinkomsten per månad 7 490 dollar vilket är 11,6 % lägre än 2000. I diagrammet nedan syns att alla ”etniska” grupperingar fått se sina realinkomster sjunka under 2000-talet. Att den asiatiska gruppen har högst medianinkomst beror på den stora invandringen av kvalificerad IT-personal från Asien.

Att ”latinos” och svarta har mycket lägre medianlöner än de vita hushållen förvånar inte, inte heller att gapet upp till de vita hushållens inkomster inte minskat under senaste decenniet.

De enda stora förändring som skett på den amerikanska arbetsmarknaden sedan 70-talets mitt är att kvinnornas medianinkomster ökat medan männens minskat och att gapet mellan de två därmed minskat.

Mäns medianinkomster har minskat från 51 668 dollar 1973 till 49 398 år 2012. Medan kvinnornas median samtidigt stigit från 29 261 till 37 791. Uppgifterna är självfallet i fasta priser och därmed jämförbara. De anger inkomsterna för fulltidsarbetande året runt. Här finns säkert ett enormt svarttal som gömmer de korttidsarbetande och deltidsarbetandes inkomster och livsvillkor. Vilket visas av siffran att 46 miljoner familjer sägs leva under fattigdomsstrecket, som definieras som en inkomst lägre än 60% av medianinkomsten. Det är 15 % av befolkningen.

Av alla ”grupper” i det amerikanska samhället är det bara de 5% med de högsta inkomsterna som kunna ta del av ökade inkomster sedan 2009, rättare sagt med 0,6 procent. Det lär väl inte vara en överraskning för någon av er.   

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

12 svar på ”USA -lägre löner än 1973.

 1. Dessutom tror jag att de lönearbetande är betydligt mer skuldsatta nu än 1973.

 2. Hej sl, ja absolut, även om den sjunkit något de senaste tre åren av naturliga skäl.

 3. När jag tänker en centimeter till framför min näsa inser jag att just 1973 är ett väldigt speciellt år, det är sista året för muskelbilarna; ”strax skulle det bli oljekris” skulle Hans Villius ha sagt. Vad hade hänt om man utgått från 1979 istället?

 4. Hej sl, om du tittar på diagrammet är nedgången från 2000 och framåt den mest markanta så om man startar diagrammet 1979 eller 1973 spelar ingen avgörande roll.

 5. Jag tittar på diagrammet och kan inte få det till annat än att du måste mena att den reala medianinkomsten nu är tillbaks till samma som 1993, inte 1973 som du skriver. Illa nog, dock.

 6. Flute, egentligen menar jag själv ingenting. Det är uppgifterna i Economic Policy Institute som presenterar diagrammet. Jag har inte gjort en egen tolkning. Faktum är enligt EPI att männens medianlön minskat sedan 1973 medan kvinnornas ökat. Det speglas i diagrammet som inte visar utvecklingen könsmässigt. Av diagrammet ser man att alla grupper fått minskade realinkomster sedan 1993 som du säger.

 7. Allt annat lika; om utbud och efterfrågan på löntagare plötsligt ökar med många kvinnor som utför samma arbete som männen så har utbudskurvan flyttats högerut och jämviktspriset sjunker. Männens löner sjunker när utbudet av arbetskraft ökar. Kvinnornas löner ökar när de kommer in på arbetsmarknader som förr innehöll bara män, om det gällde yrken med högre produktivitet. Det vanliga är ju att kvinnor erövrar positioner som männen ger upp pga bristande löneutveckling.

 8. Ja, så kan det nog vara. Ett exempel jag lagt märke till är antalet kvinnliga lastbilschaufförer som bara ökar och ökar. För tjugo år sedan var det ett mansjobb men några få undantag men idag kommer kvinnorna mer och mer.

  Är bristande löneutveckling en förklaring?

 9. Som du såg införde jag brasklappen ”allt annat lika” allra först. Det är för att man ska specialstudera förändringen i en enda variabel, i detta fall ökat utbud av arbetskraft när kvinnor släpps in på en marknad fordom endast för män. I verkligheten gäller aldrig ”allt annat lika”, så det går inte att säga.

  Erfarenhetsmässigt letar männen efter bättre bete när lönerna stagnerar, men vad som är höna och vad som är ägg vill inte jag utge mig för att veta. Lönerna för tex lärare och präst har släpat efter och återspeglar inte utbildningskostnaden. Lärarhögskolan fyller inte ens sina platser längre. När lärarlönen var god var lärarna män, nu är den dålig, och lärarna är kvinnor. Sen kan man dra sina slutsatser som man vill. Statistisk samvariation bevisar aldrig kausalitet. Vetenskapligt sett har vi vare sig bevisat att fler kvinnor inom ett yrke sänker lönen, eller sjunkande lön resulterar i fler kvinnor inom det yrket. Vi har bara sett att de samvarierar.

  Vad gäller lastbilschaufförer tror jag de är utsatta för lönedumpning utifrån via EU, men också att många som ska anställa en chaufför inte bara vill ha den billig, utan också bättre. De vill inte ha en adrenalinstinn chanstagare, utan en som kör stadigt, med minimerad bränsleförbrukning, och utan skador. De kan tänkas vilja ha en kvinna ändå. Men jag tror att ökat antal kvinnliga lastbilschaufförer har samband med att lönen inte går att få upp längre.

 10. Jag förstår av nyhetslänken nedan att Republikanerna i USA försöker stoppa höjd skatt för landets rikaste och de flesta vet väl att vara rik i USA innebär väldigt mycket pengar och egendom. Jag vet också att många av USA:s fattiga röstar på Republikanerna och särskilt i södern och utanför städerna.

  Hur kan det komma sig att fattiga som ser rika vräka sig i lyx och dom själva knappt får privatekonomin att gå ihop och kanske har fler än ett jobb med dåliga löner eller inget jobb alls och i princip bara kuponger för att äta.

  Varför röstar vissa av de här människorna republikanskt, har de inget sinne för rättvis fördelning alls???

  Hur kan det bli så här, kan någon förklara?

  http://nyheter.se.msn.com/utrikes/representanthuset-mot-obamacare

 11. Vid kusterna och norröver dominerar demokraterna, som inte är liberaler, utan socialingenjörer. Mitt i landet och söderut, i de lantliga distrikten, dominerar republikanerna, som är liberaler och konservativa samtidigt. Amerikanernas beskrivning av sin egen politik upphör aldrig att förvåna; de använder begreppet ”liberal” på socialingenjörer, de som verkligen är liberaler smutskastar dem som inte är liberaler med begreppet ”liberal”.

  Hälften av de röstberättigade röstar inte alls. Det är det ärligaste måttet på deras förhoppningar. Vill man veta något om hur amerikaner ser på sig själva är ”Simpsons” kl 20-21 vardagskvällar på TV6 det trovärdigaste alternativet. Man får veta en hel del. Allt enligt mig 🙂

 12. Aha, blev tydligen bara lite förvirrad av att diagrammet visade något annat än det du skrev om i början av artikeln.

Lämna ett svar