I skuggan av ett inställt toppmöte…

I skuggan av ett inställt toppmöte träffas ändå USA:s utrikesminister John Kerry och hans ryske kollega Sergei Lavrov i Washington. Dagordningens viktigaste fråga var Syrien och behandlades mot en bakgrund av att en exalterad Bashar Assad fem dagar tidigare hänfört förklarat att ”terroristerna ska krossas med en järnhand och att detta måste ske innan det är möjligt med politisk lösning”. ”Hur ska detta gå till”, frågade han vidare. Jo, ”genom ett folkkrig där armén kämpar tillsammans med folket”…

Det är inte alltid man ska döma folk efter hur mycket de flinar.

Ett bisarrt uttalande av en president som har ansvaret för att 100 000 syrier dödats och snart fem miljoner är på flykt. Samtidigt som han tvingas att sätta sina ryska vapen i händerna på libanesiska Hezbollahs reaktionära religiösa krigare. Folkkrig? Ska det få en ny betydelse? Fördrivning av ett folk…

Men både Kerry och Lavrov (som alltid berättar att de egentligen gillar varandra) väljer att helt bortse vad som sker i verkligheten. De poserar i stället i största gemyt och Kerry väljer klädsamt nog att inte längre resa krav om att förutsättningen för en politisk lösning är att Assad (och hans regim) måste bort:

”En sak som jag måste understryka är att, samtidigt som Sergei och jag inte alltid är överens om ansvaret för blodutgjutelsen eller om hur några av vägarna framåt ser ut, är vi bägge överens om att det tvingande svaret på hur vi undviker en institutionell kollaps och att oron går över i kaos, är en förhandlad politisk lösning och ett Genève/2.”

Tacksam för att Kerry inte pratar om vapen till upproret eller om att störta Assads diktatur replikerar Sergei:

”För min del skulle det viktigaste med ett Genève/2 vara att hedra det åtagande som G8-ledarna gjorde i Loch Erne (Irland) när de krävde av regeringen och oppositionen att bekämpa terrorister ”.

”Folkkrig”? Bashar Assad har gett ordet en ny innebörd.

Man fördriver helt enkelt sitt eget folk…

Att Assads regering sätter likhetstecken mellan ett folkligt uppror och ”internationella terrorister” vilken ”ska krossas med järnhand” bekymrade inte en lätt förtjust Lavrov. Självklart. Rysslands vapenfabrik står till förfogande för diktaturen. USA med partners skickar första förband, telefoner och skyddsvästar. ”Demokratin” i arbete.

Så ser det ut när två kålsupare träffas. Människor bombas och dödas. Människor flyr sina hem. Men ingen av kålsuparna bryr sig…

.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Carl Bildt som vakthund åt USA

I februari 2011 när den libyska regimen försökte kväsa det breda folkliga upproret i blod pressades Carl Bildt av den svenska journalistkåren som samfällt frågade om det nu inte var dags att ”åtminstone kräva ett slut på regimen Khaddafi”.

”Nu handlar det inte om att stödja den ena eller den andra. Det handlar om att försöka få till stånd stabilitet och en rimlig utveckling”, blev det irriterade svaret. Eftersom Washington ännu inte bestämt sig för hur den skulle hantera revolutionen i Libyen gällde det också för kuriren här hemma i Arvsfurstens palats att hålla tand för tunga. Samtidigt backades han upp av kollegan i Berlusconis Italien som sa att det vore fel ”att störa” Khaddafi…

I år har samme Carl Bildt i stället lagt sin möda på att försöka blockera alla EU:s medlemsländer från att ge någon som helst form av vapenhjälp åt det syriska folk som sedan två år försvarar sig i en strid på liv eller död mot diktaturen Assads besinningslösa våld.  Eftersom Washington inte vill ”stödja den ena eller den andra” i Syrien så vill inte Bildt det heller. Assad förses med ett ständigt flöde av tunga vapen, ammunition och militära instruktörer från Ryssland och Iran. Hans flyg, stridsvagnar och tunga artilleri bombar och skjuter timma efter timma mot det egna folket. I dagarna har den franska tidningen Le Monde dessutom med en journalistisk bedrift belagt  att regimen också använder kemiska stridsmedel. Den brittiska tidningen Guardian understryker samma sak.

Internationell press har uppmärksammat Bildts aggressiva och mycket energiska roll i de diskussioner som förts i frågan med EU:s utrikesministrar. Svensk media – för att inte tala om den ”samlade oppositionen” har inte uppmärksammat någonting samtidigt som vår utrikesminister har lagt ner all all möda i världen i ett försök att förlänga EU:s  vapenembargo. En sluggande Bildt som vet att USA – och inte minst Israel – definitivt inte vill att upproret ska segra. Gärna en förhandlad mindre regimförändring.  Men inte mer.

Nu ser det ut som om Bildt misslyckats i Bryssel. Vapenembargot kommer att hävas. Men trots bakslaget är USA:s vakthund ändå nöjd med sitt skällande och sin bedrift och sa i natt att ”Det hela är en kompromiss. Ingen har för avsikt att leverera några vapen i och för sig, men några medlemsstater vill ha möjlighet att studera den optionen och det kommer i så fall att kunna ske under väldigt restriktiva förhållanden”.

Storbritannien och Frankrike säger samtidigt att någon vapenhjälp till rebellsidan hur som helst inte är aktuell före augusti. De vapen som kanske ska skickas i höst, de ska tydligen läggas ner på rebellsidan många gravar som en salut, en sista hälsning…

För samtidigt som Bryssel pratar då handlar Assad genom att sätta in sina stormtrupper från libanesiska Hezbollah i en ursinnig militär offensiv för att på så sätt skapa ett styrkeläge inför de ”fredsförhandlingar” som USA och Ryssland försöker få till stånd.

Men är det ändå inte klokt att hålla inne med dessa vapen? Så frågar ändå säkert många oroliga svenskar i dag. Skulle de inte bara skapa mer våld, lidande och förödelse? Kanske hamnar de i händerna på reaktionära jihadister?

Frågor som är lätta att ställa sig eftersom upproren i arabvärlden, med sina över trehundra miljoner människor, inte följer de mönster eller speglar de motsättningar och klasskonflikter som vi varit vana vid. Historiskt har vår kultur dessutom betraktat araber endera genom en lins färgad av orientalisk romantik eller genom en lins smutsad av islamafobi och rädsla för svingande kroksablar. Ett av problemen är ointresset och likgiltigheten för det som sker hos stora delar av den traditionella arbetarrörelsen. Inte ens Jonas Sjöstedt pratar om Syrien, han moltiger mycket medveten om att många i hans eget parti, inte vill ha kvar diktaturen men väl tvekar om att stödja upproret eftersom de faktiskt vurmar för Assad som en sorts ”antiimperialist”. Han kan ta ställning för Väst-Sahara och tala för dess rätt till frihet, men tiger om det Syrien som brinner. Medias borgerliga utgångspunkter, dess jakt på tillfälliga sensationer och snuttifiering av en komplex verklighet gör inte saken bättre.

Jag och min vän och bloggkompis Benny har lagt ner bra mycket tid de senaste åren för att själva försöka förstå mer och samtidigt skriva om de arabiska upproren på vår blogg väl medvetna om att det är lätt att ta miste. Men en sak är uppenbar för den som vill se: Själva huvudströmmen, det som är den gemensamma nämnaren för samtliga upprorsrörelser eller bara oppositionella strömningar i regionens tjugotvå stater, den går inte att missa, den är lätt att följa. Från den gnista den 18 december 2010 i Tunisien när den arbetslöse Muhammed Bouazizi tände eld på sig själv efter polisens beslag av hans grönsaksvagn fram till branden i dagens Syrien. Det som oavbrutet driver den strida strömmen framåt är krav på arbete, social rättvisa och frihet från diktaturer.

I Syrien finns många sociala och politiska krafter, svarta salafister och inte minst imperialistiska stater, vare sig de har sitt säte i Washington eller Moskva, som vill få massrörelserna att lämna sin huvudfåra. Här finns kurder i flera berörda stater, Turkiet och Iran samt inte minst den sionistiska staten Israel. Regionen vibrerar också av en konfrontation mellan sunni och shiiter. I detta Syrien som i dag är i fokus pågår flera krig eller begynnande krig. Där finns också en kurdisk minoritet, alawiter, druser, kristna trosbekännare samt beduiner.

Som sagt. Det är inte lätt att ta ställning. Men det gäller att följa huvudfåran, för när den stora majoriteten av människor i ett land är beredda att dö i kampen för frihet, demokrati och rättvisa då inte bara förtjänar de vårt stöd. Det är helt enkelt ett moraliskt imperiativ, en självklarhet för varje internationell socialist att stödja den massrörelse som vill störta Assads diktatur och då de politiska och sociala komponenter som vill se ett demokratiskt och sekulärt Syrien.

Läs mer här: Kan Assad förhandlas bort?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

I media: SR1,

Härsket sillspad över Reinfeldt?

Vi har fått lära oss att leva med de snuttifierade nyheter som TV bjuder oss. Prinsessbröllop liksom schlager- eller idrottstävlingar kan sändas i timmar och sedan analyseras i dagar medan händelser som berör oss djupare ofta serveras på några sekunder eller minuter och därför blir helt obegripliga. Man skakar på huvudet åt allt hemskt och väntar på att åtminstone SMHI ska kunna förklara väderutsikterna för de närmaste dagarna…

Men i går satte jag en cynisk snutt i halsen. Det storknade, jag kväljdes och mådde illa. Ilskan flammade upp.

Bakgrunden var en presskonferens med USA:s utrikesminister John Kerry och Fredrik Reinfeldt. De kom från ett möte där vår statsminister enligt besked till media ska ha klargjort ”Sveriges syn på Syrien och Afghanistan”.  I SVT Rapport fick Kerry sedan kort berätta om den konferens han och Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov planerar när det gäller Syrien. Statsministern lyssnade andäktigt på Kerry och sedan var det hans tur att ta till orda med en enda, om än lång mening i ett mycket högstämt och allvarligt tonfall:

”Ja, problemet är att det är två parter som tror att man fortsatt kan segra och den drivkraften håller tillbaka en del av diplomatins och politikens möjligheter, men det han redogjorde för var en rätt betydande diplomatisk påverkandeprocess för att få Assad och parterna till förhandlinsbordet.”

I mer än två år har vi i Syrien sett ett genuint folkligt uppror mot en av Mellanösterns värsta tyrannier.  Ett land där diktaturen dessutom med en helt hämningslös nyliberalism har skapat regionens värsta massarbetslöshet. Mer än åttiotusen människor har dött inte så många mil från ”svenska” badorter i Turkiet och på Cypern. Mer än fyra miljoner andra jagade människor är på flykt. En del har fått sin tillflykt i Sverige och kan berätta om helvetet. Dagligen sker bombningar av civila mål med stridsflyg och tungt artilleri. Etniska rensningar sker öppet med barbariska massakrer som är så vidriga att vi har svårt att ta in dem med våra sinnen. Från regimens sida en besinningslös orgie i våld som dessutom, inte minst på grund av utebliven solidaritet från omvärlden kan få avspjälkade och sekteriska delar av motståndet att i blind hämndlystnad förfalla till samma vansinne.

Ändå vill vare sig Kerry eller Reinfeldt att regimen ska störtas av det folkliga upproret. Visst, bägge vill de ha en regimförändring. Men bara en förändring, Den gamla statsapparaten med dess mördare, de som Olof Palme skulle kallat för ”Diktaturens kreatur”, ska i stort bevaras intakt och slå vakt om den nyliberala ekonomin. Gärna mindre vänlig mot Iran och Hezbollah men framförallt ska det finnas garantier för att den gamla regimens passivitet gentemot Israels ockupation av de syriska Golanhöjderna ska vara kvar.

Det är därför Reinfeldt avskyvärt nog pratar om ”två parter” som ska fås till förhandlingsbordet. Han är tillbaka på ruta ett när det gäller moderaternas syn på de arabiska upproren. Vi som var intresserade minns alla att Carl Bildt liksom Italiens Silvio Berlusconi och Frankrikes Nicolas Sarkozy in i det sista försvarade Tunisiens störtade president Ben Ali i namn av stabilitet och en önskan om att olika ”parter” som skulle prata med varandra. Så gör man naturligtvis inte med våra ministrar men i det Bohuslän där jag till en del vuxit upp förtjänade den som kom med slikt skitprat bara att få en tunna med härsket sillspad rakt i syna…

I Syrien gäller inte den närmaste dagordningen en socialistisk revolution. Men upproret mot diktaturen skapar möjligheter för en borgerligt demokratisk demokrati vilket naturligtvis är ett stort fall framåt. Men detta är ointressant för Kerry och därmed Reinfeldt.  De betraktar passivt Rysslands och Irans flöde av vapen till diktaturen samtidigt som de förvägrar den sekulära och demokratiska rebellrörelsen de vapen som gör att denna kan besegra sina förtryckare. Sedan konstaterar Reinfeldt kallsinnigt att ett av problemen är att rebellerna tror att de kan segra.  Han bluddrar också om ”en rätt betydande diplomatisk påverkandeprocess” för att få Assad och parterna till förhandlingsbordet.

Nu vill rebellsidan självklart inte förhandla med sina bödlar. Den mödosamma ”påverkandeprocess” som Reinfeldt berättar om är därför till en del ett försök att hugga rebellerna i ryggen.  Ett oerhört historiskt svek mot alla som vill se ett socialt rättvist och demokratiskt Syrien. Riktigt tragiskt blir det hela eftersom nära nog allt av parlamentarisk opposition tiger och därmed tycks samtycka till regeringspolitiken…

 

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Bloggare: RödaMalmö,