Nye MUF-ordföranden vill riva upp arbetsrätten

 

– Under den här mandatperioden blev vi till slut ett parti som bara var för budgetdisciplin. Det reducerade arbetslinjen. Den stora utmaningen nu är att modernisera arbetslinjen, säger Rasmus Törnblom nyvald ordförande för ungmoderaternas Muf.

Vad är det då som ska bli ”modernt”?

Jo: ”De reformer som ungmoderaterna ser framför sig är förändringar av arbetsrätten som gör det lättare för unga och utrikes födda att få jobb”. Han vill tillbaka till den gamla arbetsrätten där arbetsgivarna bestämde fullt ut. Det räcker inte med alla inskränkningar och undantag som redan medges när det gäller turordningsreglerna. Nej, äldre trotjänare eller fackligt aktiva, gravida kvinnor på samma sätt som de vilka blivit långtidssjuka, alla ska de kunna sparkas hur som helst. Med lägre ingångslöner ska de sedan ersättas, kanske av visstidsanställda och utrikes födda, livrädda för att öppna mun och komma med kritik mot sina chefer. Genom att ställa nyanlända svenskar, ”utrikes födda”, i motsättning till de äldre gamla svenskar och i största allmänhet ”besvärliga” anställda som våra chefer vill bli av med bidrar Törnblom också till ökad misstro mot det ”öppna samhälle” han i andra sammanhang säger sig vurma för. ”De ska ta våra jobb”, kommer det självklart att heta.

”Centerpartiet och Folkpartiet har här kommit längre än oss moderater”, beklagar sig den nyvalde påläggskalven. Med detta menar han att de helt slutit upp bakom arbetsgivarnas krav på att få avskeda anställda hur som helst. De gamla ”mittenpartierna” som socialdemokratin av och till gjorde upp med i förra seklet bryr sig allt mindre om de nya moderaternas borgfred med LO när det gäller arbetsrätten och därför vill Törnblom bli mer modern genom att återskapa de gamla moderaternas traditionella högerpolitik i frågan. Den aggressive konkurrenten om högerväljarna, Sverigedemokraterna, finns självfallet också med i Törnbloms panorama inför framtiden. I riksdagen har de krävt att undantaget från turordningsreglerna i LAS ska utökas från två till fem anställda.

Vad vi ser är en nyvald ordförande för de unga moderaterna som vill återgå till en gammal högerpolitik när det gäller arbetsrätten. Men för att kunna göra detta, samtidigt som han fortfarande vill ses som en ung och fräsch virvelvind i politiken, väljer han att medvetet förändra betydelsen i en del viktiga politiska signalord. Han vill ”modernisera arbetslinjen” genom att återgå till den så kallade decemberkompromissen 1906 där arbetsgivarna erkände arbetarnas föreningsrätt i utbyte mot att dessa erkände arbetsgivarens fulla rätt att leda och fördela arbetet.

Ordet ”modern” härstammar från latinets modernus och användes för något som var i nutiden, något som var nyskapande. Törnblom flaggar falskt. Han vill återgå till dåtiden, alltså till 1906 års lagstiftning. Han är helt enkelt gammalmodig, vilket är den raka motsatsen till modern. Hur vill han göra detta? Jo, genom att ”reformera arbetslivet” vilket i praktiken betyder att han vill riva upp en viktig del av MBL-lagstiftningen från 1970-talet, den som Olof Palme talade om som ”århundradets reform” eller ”kronjuvelerna i vårt reformarbete”. En lagstiftning som var en produkt av den sociala kraften i vågen av arbetaruppror och vilda strejker från 1969 till 1975.

Om man nu vill riva upp ”århundradets reform” för att i stället återgå till de förhållanden som gällde vid det förra seklets början ska det verkligen kallas för ”reformer av arbetsrätten”? Handlar det inte i stället om en reaktion, om en reaktionär hållning? I ordbokens betydelse av ”en strävan efter att återgå till tidigare förhållanden”. Den tyska fackföreningsrörelsen har hittat ett bättre ord för det som Törnblom far efter, nämligen ”kontrareform”. Detta borde svensk arbetarrörelse ta efter.

Muf:s ordförandepost har varit en spänstig språngbräda för en rad ledande moderata politiker, däribland före detta statsministern Fredrik Reinfeldt, före detta justitieministern Beatrice Ask och EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark. Rasmus Törnblom siktar säkert lika högt, kommer från Järfälla och har liksom Anna Kinberg Batra medvind i ryggen från partiets alla ”stockholmare”. Vad den tilltänkta nya ordföranden för moderaterna hamnar i fråga om arbetsrätten är ännu så länge skrivet i sand, men det finns många varsel om att en omprövning kan komma att ske även i ungmoderaternas moderparti.

Miljöpartiet medverkade 2001 till undantagen i turordningsreglerna. Det försvårar givetvis allt seriöst arbetsmiljöarbete. Byggföretagens alla entreprenörer kan lättare sparka alla kritiska lokala skyddsombud. Bilden från olyckan i Hjorthagen där två arbetare dog.

En ny hårdnackad politisk strid om arbetsrätten kan inte vinnas i riksdagen. Där har de borgerliga partierna (inklusive SD) majoritet och dessutom utfordrar Stefan Löfvén en trojansk häst i sitt eget stall. Miljöpartiet, i allt väsentligt också ett borgerligt parti, slog bakut i riksdagen redan när det 2001 beslöts att arbetsgivarna i företag med högst tio anställda, vid ”arbetsbrist”, skulle få undanta två anställda.

Den alltmer enstämmiga kören från den svenska borgerlighetens partier måste därför av fackföreningsrörelsen uppfattas som tjutande alarmsirener. Det är dags att förbereda och sedan dra i gång en kampanj som når fram till varje hörn och skrymsle i vårt samhälle.

Här nedan hittar du Kurt Junesjös fina texter om arbetsrätten. En guldgruva för den som vill veta mer:

http://www.kurt.nu/index_arbetsoratt/arbetsoratt_innehall/arbetsoratt_text/ARBETSORATTEN_5_FORSVARA_ARBETSRATTEN.html

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

.

 

.