Ett radikalt alternativ i Ukraina

Vår mediabild av vad som sker i Ukraina domineras av nyfascisters och ultranationalisters flaggviftande och rop om heder och nationens storhet. Men det finns en annan bild som vi som socialister måste lyfta fram. I dokumentet här under lär vi känna en analys av krisen och ett program för att ta Ukraina ut ur krisen. Det är den för oss ännu okända Vänsteroppositionen som här presenterar sin raffinerade analys av den ekonomiska och politiska krisen som fyller internationella medias framsidor.
Vi passar också på att tacka Ronny Åkerberg (bloggen Röda Malmö) för översättningen till svenska.

***********

”Euromaidans” popularitet har ingenting att göra med att ukrainarna anser frågan om frihandel med EU så betydande att det uppmuntrar dem att uthärda sömnlösa nätter på torget. Landets socioekonomiska problem, som är mycket mer akuta än hos grannarna i öst och väst, ger protesten dess innebörd. Den genomsnittliga lönen i Ukraina är 2 till 2,5 gånger lägre än i Ryssland och Vitryssland, och mycket lägre än i EU.

Den världsomfattande ekonomiska krisen påverkade den ukrainska ekonomin mycket mer drastiskt än nästan någon annan ekonomi i Europa, från Atlanten till Ural. Den ekonomiska tillväxten efter krisen upphörde nästan och industrin kommer sannolikt att fortsätta att minska under 2013. Dessutom undantar Ukrainas ekonomiska system mer eller mindre oligarkerna från att betala skatt. Man kan helt lagligt exportera mineraler, metaller, ammoniak, vete och solrosor för tiotals miljarder dollars och rapportera noll vinst. Samtliga resultat göms i skatteparadis där nästan alla Ukrainas fungerande företag formellt är placerade. Varje vinst från företag inom landet kan lagligt och enkelt transporteras till platser utomlands genom att omforma dem till fiktivt lån, till exempel.

Är det överraskande att den ukrainska regeringen har systematiska problem att fylla på budgeten? I slutet av förra året var Ukraina i ett förstadium till att inställa betalningarna. Innehållna löner till statligt anställda vanligt förekommande och budgeten slutade praktiskt taget att anslå medel till sociala program. Situationen förvärrades av ett handelskrig med Ryssland, då Gazprom tvingade upp de ukrainska gaspriserna till rekordhöjder i Östeuropa. Oligarkerna drev landet in i ett hörn, även efter oändliga diskussioner kunde de inte formulera en sammanhängande utvecklingsstrategi, undviker investeringar i staten samtidigt som de systematiskt tömmer den på pengar. Varje utvecklingsstrategi måste innefatta ett stävjande av deras aptit – det måste åtminstone delvis förbjuda offshore-system och genomdriva ett minimum av skatteinbetalningar. Men det är precis vad oligarkerna inte kan acceptera, även om de förstår att om de inte ändrar spelreglerna kommer de att driva staten ner i socioekonomisk katastrof och hugga av den gren de själva sitter på.

När högeroppositionen talar om ekonomiska problem fokuserar de nästan uteslutande på teman som korruption och ineffektivt styre. Och om samtalet berör hur oligarker plundrar staten, då begränsar det sig till de affärsmän som har nära anknytning till Regionernas parti, och oftast gräver man inte längre än till företag som tillhör Janukovitjs söner. Från högerns synvinkel är de andra oligarkerna inte ett problem, eftersom de har nationellt medvetande. Genom denna logik, när Ukraina plundras av en ”щирый” (Ukr. för ”äkta” – redaktörens anmärkning) ukrainare, är det fortfarande bra för den nationella saken.

En paradoxal situation utspelas. Alla samvetsgranna ekonomer (även ganska nyliberala uppstickare som till exempel Viktor Pinzenik) håller med om att skatte- och regelsystemet i landet byggdes för att helt befria oligarkerna från att betala skatt. Alla kan se att detta system inte kommer att hålla mycket längre, men ingen av politikerna i parlamentet har vågat erbjuda det självklara och realistiska systemalternativet. Nästan ingen vågar offentligt erkänna att den mest akuta frågan för Ukraina är inte EU eller facket, utan helt enkelt att oligarker bör börja betala sina skatter. Statsapparaten är fullt kapabel att tvinga dem att göra det eftersom oligarkernas fungerande tillgångar är alla belägna i Ukraina. Men som Andrei Hunko nyligen påpekade, har oligarkiseringen av den ukrainska politiken nått sådana proportioner att inte en enda av de nuvarande riksdagspartierna ens kan nämna denna fråga.

Tråkigt nog, uttrycker bara radikala vänsteranhängare dessa minimala och självklara krav. Jag betonar att dessa krav inte ska ses som agendan för vänsteroppositionen, utan som ett första steg mot bildandet av en politik som skulle kunna samla ihop alla antioligarkiska krafter, som inte anser en ultra-höger fascistisk diktatur som någon som helst lösning – den typ av diktatur All-ukrainska unionen ”Svoboda” så envist driver oss mot, medan de officiella oppositionsledarna sitter och tittar på.

Den uppenbara avsaknaden av en sammanhängande handlingsplan för att hjälpa Ukraina ur dess kris har blivit så pressande att även ganska liberala, nästan högerliberala publikationer har börjat diskutera våra ”Tio punkter” – som, till exempel, Lvovs zaxid.net.

Text: Zahar Popovic, ”Vänsteroppositionen”

Här följer ett dokument med titeln ”Plan för social förändring”, som beskriver olika sätt att öka välfärden för medborgarna och säkerställa sociala framsteg. Den skapades delvis för att de flesta socioekonomiska krav vid Euromaidan-demonstrationerna har ignorerats. Vår förhoppning är att detta dokument skulle kunna fungera som en plattform för att förena ett brett spektrum av sociala, vänsterorienterade och fackliga initiativ. Detta dokument skrevs av aktivister som tillhör vänsteroppositionen, en socialistisk organisation som syftar till att förena alla de som tillhör gemenskapen provisoriskt kallad #leftmaidan.

Det är självklart att de politiska partierna förändrar proteströrelsen och riktar den mot val-politik, de försöker värva nya röster i stället för att göra betydande förändringar i systemet. Vi stöder inte idéerna av liberala strukturer, som propagerar fri marknadsekonomi, inte heller stödjer vi radikala nationalister som trycker på för diskriminerande politik.

Vår förhoppning är att proteströrelsen, sporrad till handling av sociala orättvisor, i slutändan danser att det är skadligt att lägga våra röster för kraven på Euro-integration, utan vi måste tydligt avgränsa de förändringar som krävs för att stödja intressen hos vanliga medborgare, särskilt lönearbetarna. Av flera anledningar, åberopar vi de progressiva erfarenheterna från några europeiska stater som har vidtagit liknande åtgärder.

De mål vi har ställt upp är relativt måttliga, så att de kan appellera till bredast möjliga antal organisationer. Vi döljer inte det faktum att, för oss, är denna plan mindre en reaktion på aktuella händelser än ett steg mot att utforma en modern vänsterpolitisk kraft – en kraft som är kapabel att påverka makthavare och erbjuda ett alternativ till en existerande samhällsordningen. Vänsteroppositionen anser att den föreslagna planen är ett minimum för att bygga socialismen på principerna om självstyre: socialisering av industrin, fördelningen av vinsten för sociala behov och utnämningen av medborgare för styrande funktioner.

Vi välkomnar dig att prenumerera på vår Facebook och VKontakte sidor och att uttrycka dina åsikter där, eller att maila oss på gaslo.info@gmail.com. Att ersätta en uppsättning politiker och oligarker med en annan utan övergripande systemförändringar kommer inte att förbättra våra liv. Istället föreslår vår grupp av sociala och fackliga aktivister tio grundläggande åtgärder för att övervinna den ekonomiska krisen och säkra Ukrainas framtida tillväxt.

1. Folkstyre, inte oligarkernas makt. Det måste finnas en övergång från presidentstyre till en parlamentarisk republik, där presidentens makt är begränsad till representativa funktioner på den internationella scenen. Myndigheten bör överföras från statliga administratörer till valda regionala kommittéer (sovjeter). Myndigheterna bör ha rätt att avskeda delegater som inte har uppfyllt förväntningarna, domare och polischefer skall väljas, inte utses.

2. Nationalisering av primärnäringarna. Metallurgi, gruvdrift, och kemisk industri, tillsammans med infrastrukturella företag (energi, transport och kommunikation) bör bidra till social välfärd.

3. Arbetstagarna bör kontrollera alla former av ägande. Efter framgångsrika europeiska exempel bör vi bygga ett stort nätverk av oberoende fackföreningar, som ska styra förvaltningen och garantera arbetstagarnas rättigheter. Arbetare ska ha rätt att strejka (vägra att arbeta när betalning inte mottagits). Arbetstagarna bör också ha rätt att ta lån på arbetsgivarens bekostnad om lönerna är försenade (efter Portugals exempel). Produktion, redovisning och förvaltningsinformation för alla företag som sysselsätter mer än 50 personer, eller har en kapitalomsättning på över $ 1 miljon bör publiceras på nätet.

4. Införande av en lyxskatt.  Vi bör införa en 50% skatt på lyxvaror – yachter, elitbilar och andra objekt som kostar mer än 1 miljon gryvna. En progressiv inkomstskatt bör också införas. Personer med en årsinkomst på mer än 1 miljon gryvna bör beskattas upp till 50%, efter Danmarks exempel (i ett sådant system, skulle enbart Renat Ahmetov ha betalat 1,2 miljarder gryvna till den federala budgeten, jämfört med de 400 miljoner han faktiskt betalade under 2013 med en skatt på 17%).

5. Förbud mot offshore kapitalöverföringar. Reglerna som undantar ukrainska företag från beskattning i ett antal offshore-länder bör återkallas, för att förhindra överföring av kapital. Tillgångarna i offshorebolag i Ukraina bör frysas, och en tillfällig administration bör utses tills lagligheten i investeringarna kan bevisas.

6. Separation av företag och myndigheter. Medborgare med inkomster som överstiger 1 miljon grivni bör förbjudas inneha regeringsposter och platser i kommunerna. Rikstäckande omval ska hållas i enlighet med denna regel.

7. Sänk utgifterna för den byråkratiska apparaten. Offentliga utgifter bör kontrolleras och göras transparenta. Administrativa reformer bör äga rum, vilket resulterar i en minskning av antalet ledningspersonal. Idag kan hela avdelningar ersättas av datorprogram. Men i stället har, under de senaste åtta åren, antalet byråkrater i regeringen ökat med nästan 10%, med mer än 372.000 personer (i Ukraina, finns det 8 byråkrater för varje 1000 personer – i Frankrike, finns det bara 5 per 1000!).

8. Upplösning av Berkut och andra specialstyrkor. Med början 2014 bör utgifterna sänkas för statens säkerhetsapparat: inrikesministeriet, säkerhetspolisen, riksåklagarens kontor och särskilda polisstyrkor. Det är oacceptabelt att inrikesministeriet tilldelas mer än 16,9 miljoner grivni 2013, 6,9 miljoner mer än alla folkhälsoutgifter!

9. Tillgång till fri utbildning och hälsovård. Fonderna för detta initiativ bör komma från nationaliseringen av industrin och minskade utgifter för säkerhets- och byråkratiapparaten. För att eliminera korruptionen inom utbildning och medicin, måste vi höja läkarnas och lärarnas löner och återställa prestigen för dessa områden.

10. Utträde ur förtryckande internationella finansinstitut. Vi stödjer uppsägning av ytterligare samarbete med Internationella valutafonden och andra internationella finansiella institutioner. Vi bör följa exemplet på Island, som vägrade att betala skulder för bankirer och byråkrater (enligt regeringsgaranti) som handlade om personligt berikande i stället för att utveckla industrin.

Översättning från International Viewpoint

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

8 svar på ”Ett radikalt alternativ i Ukraina

 1. Bra artikel som leder vidare, med ett fullständigt centralt undantag. Den tar i början upp problemet med energipriserna, men sen bara försvinner det i en allmän önskelista.

  Realiteterna är att om inte Ukraina för en ryssligt anpassad politik får de betala mycket mer för energin. Billig energi är det moderna samhällets grundval, saknas den står allt bara still, man får övergå till manuellt arbete med löner i paritet med extremt låg produktivitet. Ukraina har den svarta jorden, Europas bästa jordar. Det hjälper inte om energin är dyr eller uteblir helt. Allt tal om metallurgi mm faller till marken utan energi. Ukraina sitter i en rysk rävsax. Det är de säkerligen medvetna om, det förklarar utebliven debatt om ägande och skatter; underkastar de sig inte Putins strategiska tänkande får de betala energipriser som gör all verksamhet dödfödd. Hushållens primära problem är att hålla sina bostäder varma, vid sidan av att ha inkomster. De tio punkterna är en önskelista, men den sidsteppar upplevda problem, det kan ju förklara att den inte dominerar agendan.

  Vad har de för gruvor i Ukraina, är det järn, salt eller kol? Metallurgi låter ju bra, den vi har i Sverige drivs av förståndigt utvecklad vattenkraft och kärnkraft som levererar massor av ström jättebilligt; utan billig stabil energi finns inget underlag för metallurgi och gruvdrift.

 2. Hejsan sl

  Kärnkraften ska avvecklas och den förnybara energin där sol, vind, vatten som är gratis ska utvecklas till ett hållbart samhälle och de fossila bränslena på sikt fasas ut.

  http://www.svt.se/nyheter/sverige/karnkraft-ar-inte-konkurrenskraftig

  Själv har jag redan börjat och håller på att sluta köpa bensin till förmån för det miljövänliga E85. Gräsklipparn funkar utmärkt på E85 och dom äckliga avgaserna bara försvann helt och hållet. På gräsklipparn märkte jag inga nackdelar, bara fördelar med E85. Faktiskt har jag bil men cyklar för det mesta. Bilen är lite svårare men ska byggas om för drift på E85 har jag bestämt mig för.

  Men nu till något helt annat…

  K&Å pratar om ett radikalt alternativ men det tycks finna fler sådana och som tycks vara långt närmare verkligheten… Läs här nedan så får du se en beskrivning av läget ganska långt ifrån det jag läst från dig. Den radikala högern har du inte ens nämnt, är det nåt vi ska vara tysta om och viska till varandra Amen låt så ske?

  En frälsare med maskingevär kommer och renar världen från alla socialister?

  Nöjd?

  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/eu-inte-langre-i-fokus-i-kiev_8935508.svd

  Till sist….

  Varför får inte samhället lägga skatt på dom rika?

  Vad är tanken med att dom ska kunna lägga miljard efter miljard på hög medan fru Svensson kastar sig utför balkongen därför kommunen inte längre har råd att erbjuda en värdig äldreomsorg därför det inte längre finns några skattemedel?

 3. sl skrev:
  ”Ukraina sitter i en rysk rävsax.”

  Tror inte på dej sl. Det brukar vara väst och oftast USA som kör med sanktioner och utpressarfasoner och Kuba har dom straffat i flera decennier nu.

  Asiaterna strävar mer efter sammanhållning. Lämna-oss-i-fred-vi-sköter-vårt.

  Imperialisterna finns bara i väst men vart Kina är på väg vet vi dock ej.

 4. Etanol medför problem att jord som kunde använts för matproduktion istället ger bränsle. Just etanolproduktionen ledde till stora hungerskravaller runt om i världen där matkostnaderna utgör stora delar av privatinkomsterna för inte så många år sedan.

  Det är ett jättebra program som den här vänsteroppositionen har, men ute i verkligheten är det inte en kamp mellan någon socialistisk ideallösning och Janukovitjs oligarker utan om en kamp mot västlakejer och högerextremister. Det är samma kamp mot imperialismen i Ukraina som i Syrien. Trilla inte i Syrienfällan här där ni stöder reaktionen bara för att det finns en snubbe på motståndarsidan som viftar med en lapp med socialistisk agenda.

  När det omedelbara hotet, reaktionen, är besegrad är det läge att ta fram de socialistiska lapparna och ställa sig i opposition.

 5. Ja, det har du rätt i. Både i Syrien och Ukraina pågår en kamp mot imperialismen, den ryska.

 6. Antiliberal skrev:
  ”Etanol medför problem att jord som kunde använts för matproduktion istället ger bränsle. Just etanolproduktionen ledde till stora hungerskravaller runt om i världen där matkostnaderna utgör stora delar av privatinkomsterna för inte så många år sedan.”

  Såvitt jag vet är all produktion av etanol här i Sverige inhemska råvaror. Samtidigt betalar EU ut miljarder av skattemedel i jordbruksstöd till markägare för att dom inte brukar jorden till (över)produktion.

  Tycker du subventioner till markägarna är bättre än att producera drivmedel till fordonen, som då blir miljövänligare än med bensin?

  Om man öppnar en motor som drivits med etanol är den ren inuti, medan motsvarande motor driven på bensin är full av sot, koks och avlagringar. Kanske säger nånting….?

  För övrigt tycker jag din kommentar är bra men den blir helt fel när du jämför etanolproduktion i Sverige som ett globalt problem 🙂

 7. Vilken rysk imperialism? Är det en naturlag att Ukraina ska ha rysk naturgas gratis? Det är inget påtryckningsmedel att kräva marknadspriser, utan är en konsekvens att länderna de jure är olika. Ukraina drog nitlotten vid självständigheten likt de flesta andra sovjetrepubliker.

  Det är inte Ryssland som expanderar västerut, utan NATO som expanderar österut och ringar in landet.

Lämna ett svar