Danska valet kan bli ”ett tigersprång” för Enhetslistan!

I de danska kommunal- och regionalval som avgörs i dag har opinionsinstituten flaggat för en skräll från vänster. Partiet Enhedslisten som är ett brokigt parti, ofta med radikalare krav och praktik än svenska Vänsterpartiet, tippas kunna öka från 2.3 procent i valet 2009 till nästan 9 procent i dag. Till skillnad från Vänsterpartiet är det fullt möjligt med olika organiserade åsiktsströmningar inom partiet.

Svenska Socialistiska Partiets systerorganisation i Danmark Socialistisk Arbejderparti (SAP) är en sådan viktig gruppering i den gemensamma partiorganisationen. Här återger vi den sista uppmaningen till listans medlemmar och valarbetare från våra kamrater. Deras sätt att resonera om förhållandet mellan parlamentariskt arbete och aktivism är centralt för att en eventuell valframgång också ska bli så betydelsefull som möjligt i arbetet framöver. Bloggen återkommer i morgon, kanske redan i natt, med en första uppföljning av valkampen på andra sidan sundet.

Enhetslistans ”fotfolk” demonstrerar I maj

”Vi ska värva så många röster som möjligt på tisdag – och de ska användas som en plattform för rörelse. Om Enhetslistan kan infria den dundersuccé i kommunal- och regionalvalen som opinionsundersökningarna för ögonblicket tyder på innebär det enorma möjligheter.

Möjligheter för att få rotfäste ute i provinsstäderna, från Viborg till Bornholm, och för att överallt bli en drivande kraft i rörelser mot det fälttåg av nedskärningar inom välfärden som både den sittande regeringen och de borgerliga partierna planerar fram till 2020.

Tid för entusiasm

Runt om i Enhetslistans kretsar – men också i var och ens bakhuvud – kan man höra bekymrade ord om hur ett stort antal kanske isolerade, kanske oskolade, kanske oerfarna representanter för listan kan röra till det för sig under de fyra år som kommer. Att det finns en grund för denna fruktan finns det ingen anledning att nonchalera. Men att låta detta överskugga entusiasmen för de kolossala möjligheter detta kan ge, exempelvis vid en framgång på trehundra procent, är rent nonsens.

Så här såg det ut i riksdagsvalet 2011.

Ska framgången cementeras i kommunalvalen?

En plats i en kommunal eller regional styrelse betyder i första hand fyra saker:

1) Direkt tillgång till information om möjliga konflikter – från planer om nedskärningar och nerläggningar till otillräckliga miljöplaner. Dvs en möjlighet att gå ut med varningar, alternativ och kampkrav – en möjlighet för att vara en startmotor för motstånd och rörelse.

2) En möjlighet att ge all slags folkliga rörelser och protester ett språkrör med betydligt större genomslagskraft i lokala medier och annat – och möjligheter för att ta rörelsernas krav direkt in i det parlamentariska rummet. I bästa fall också att vara initiativtagare till att en majoritet ger med sig och genomför rörelsernas krav.

3) En möjlighet att göra Enhetslistan synlig i den lokala politiken vilket kan betyda ett genombrott när det gäller rekrytering av ännu fler medlemmar – och möjligheter för lokalavdelningen att spela en större roll i all sorts lokal kamp.

4) En möjlighet för att Enhetslistan kan bli ett redskap för att samla den lokala kampen mot de av regeringen dikterade lokala och regionala nedskärningarna. Det är tid för ett kommunalt uppror och en verkligt landstäckande Enhetslista kan göra mycket för att bygga upp det samarbete på gräsrotsplan som kan bli ryggraden i detta.

Ansvaret ligger hos oss alla

Ansvaret för att ta dessa möjligheter och skörda frukterna vilar på alla Enhetslistans medlemmar. Om det på några ställen slutar med att representanter för Enhetslistan blir insyltade i den klubb av maktfullkomliga nedskärningsadministratörer som styr i de flesta kommuner och regioner kan de inte ensamma lastas. Det handlar i så fall om att vi i partiet och avdelningarna inte har arbetat tillräckligt bra.

 Helle Thornings socialdemokratiska regering lyssnade inte på lärarna.

 Svarade i stället med tvångslagstiftning mot facket.

Det avgörande är att vi överallt ser representationen i kommun- och regionstyrelser som en plattform för rörelse. Framför oss  finns regeringens – och högeroppositionens – planer på en nolltillväxt i välfärden (trots en explosion när det gäller behoven inom sjuk- och äldrevård) liksom miljardbesparingar när det gäller effektiviseringar, vilka kommer att göra offentligt anställda till jagade villebråd. Även utan Enhetslistans medverkan kommer dessa planer att möta motstånd. När vi kan använda våra många nyvalda som spjutspetsar i denna kamp, som en del av aktiva avdelningar vilka är djupt indragna i att organisera motståndet på gräsrotsnivå kommer det att vara ett tigersprång framåt. Inte bara för Enhetslistan – utan för arbetarklassen – och på sikt för den socialistiska revolutionen!

Under de kommande fyra dagarna är det vårt ansvar att gå ut på gatorna och få med oss de sista rösterna. För rösterna på listan Ø (Enhedslistan) är viktiga, både i kommunal- och regionalvalen. Som det hette (nästan) i den gamla vänstersocialistiska parollen:

Stöd kampen i vardagen – rösta lista Ø på valdagen!

.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Tvångslagstiftning i danska skolkonflikten. Socialdemokraterna tvingar lärarna tillbaka till sina skolbänkar…

På ett initiativ av Helle Thornings socialdemokratiska regering – också uppburet av hela det borgerliga spannet, inklusive Dansk Folkeparti, kommer Folketinget att tvångslagstifta med det som där kallas ”ett ingrepp” i den fackliga konflikten mellan Lärarnas Centralorganisation och motparten i Kommunernas Landsförening. Tvångslagen innebär att den fria förhandlingsrätten avskaffas. Regeringen har i det stora hela gått på arbetsgivarnas linje, vilken i sak ger skolledarna rätt att fullt ut bestämma över lärarnas arbetstidsscheman. Deras nuvarande möjligheter till att gå ner i arbetstid när man blivit 60 år fasas också ut. Stora besparingar med fler undervisningstimmar men mindre egen tid för pedagogiska förberedelser kommer att bli resultatet.

I går protesterade mycket upprörda lärare mot regeringen.

”Inget ingrepp utan ett övergrepp”. ”Vi bankas ner i skolbänkarna”.

Efter fyra veckors lockout tvingas lärarna tillbaka till skolbänkarna. ”Inget ingrepp utan ett övergrepp”, menar lärarnas fackliga organisationer. ”Först lockout sedan knockout”, säger Enhedslistens politiske ordförande Johanne Schmidt-Nielsen i sin kommentar. Partiets gruppledare i Folketinget, Per Clausen, meddelade att Enhedslisten kommer att lägga ett motförslag till tvångslagen när denna behandlas som tar ställning för lärarnas krav. Bägge uppmanade de också till uppslutning i de fackliga protestmöten som omedelbart organiserades. De försämringar som väntar kommer regeringen säkert att försöka översätta till andra avtalsområden och därför angår lärarnas kamp alla andra löntagare.

Förstorad bild på ett av plakaten i gårdagens lärardemonstration.

Helle Thorning är helt döv för alla protester.

De danska socialdemokraterna har rasat fullständigt i opinionen under sitt korta regeringsinnehav och är nere i historiskt låga siffror när det gäller väljarstöd. Många av de borgerliga väljare Helle Thorning vann för snart två år sedan går tillbaka till Venstre och Dansk Folkeparti. För deras juniorpartner i regeringen, Socialistisk Folkeparti, är det ännu värre. I valet hösten 2011 fick man 9.2 procent av rösterna. Vid den senaste opinionsmätningen, som kom i går, var man med bara 2.8 procent nära den danska tvåprocentsspärren i riksdagsval. Fanflykten har framförallt inneburit en överströmning till det radikalare vänsterpartiet Enhedslisten (där bland andra Socialistiska partiets kamrater i Fjärde Internationalen verkar) som i samma mätning får 13.2 procent, vilket ska jämföras med succén 2011 då partiet nådde fram till det egna rekordresultatet på 6.7 procent.

”Ministersocialismen” smakar men kostar i förtroende.

SF:s ordförande Anette Wilhelmsen, finansminister i regeringen,

tappar katastrofalt i väljarstöd.

Om medlemmar och väljare söker sig mot Enhedslisten sker det  samtidigt ett strömhopp av SF:s ledande medlemmar över till socialdemokratin. Det rapporteras om en ”gravkammarstämning” och mängder med egna så kallade profiler siktar på en ny karriär. Inte minst drabbas nu det egna ungdomsförbundet (SFU) vilket för bara några år sedan var Danmarks största och mest livaktiga politiska ungdomsorganisation. Senast i förrgår var det Gry Mögers tur att meddela att hon i grunden egentligen var socialdemokrat. Hon var tidigare uppmärksammad ordförande för SFU och hennes och andras avhopp innebär att SF:s politiska näringskedja nerifrån bryts. Den generation som ska ta över rodret lämnar helt enkelt båten och mönstrar på den socialdemokratiska skuta som trots sina haverier i längden verkar vara en tryggare farkost…

.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Lärarna i Danmark lockoutade – flyr till Enhedslisten från socialdemokraterna och Socialistisk Folkeparti

.

Danmarks lärare har kastats ut från sina skolor i en lockout beslutad av trepartiregeringen där Helle Thornings socialdemokrati är bärande stomme med påbyggnad  av Socialistisk Folkeparti till vänster och borgerliga Det Radikale Venstre till höger. Bakgrunden till konflikten är regeringens attack på lärarna arbetstider genom ett beslut om att försöka minska deras utrymme när det gäller att förbereda lektioner. De ska kort och gott tvingas till att förbereda sig mindre men undervisa mer.

.

A står för socialdemokraterna. B för Det Radikale Venstre och F för Socialistisk Folkeparti. Det danska (Ø) visar på lärarnas stöd för Enhedslisten. Alla nya blankröster kommer troligtvis från främst från det borgerliga Det Radikale Venstre.

Vid senaste valet till den danska riksdagen röstade 74.8 procent av lärarna på något av dessa tre partier. I en opinionsmätning gjord av Danmarks radio  har de i dag kvar sympatier från bara 4.9 procent från dessa. Det  radikala vänsterpartiet Enhedslisten, vilket vägrat att ingå i regeringen, har samtidigt ökat sina sympatier från 9 till 34. 3 procent  om det vore val i dag.

–  Jag tror inte att jag någonsin har sett  ett så markant opinionsresultat. Från ett överväldigande stöd  där tre av fyra skulle rösta på regeringen till att i dag bara ha sympatier från fem procent, säger Jørgen Goul Andersen, professor, valgforskare vid Aalborg Universitet till DR Nyheder.

 

Enhedslistens politiska ordförande i Folketinget, Johanne Schmidt-Nielsen, hälsar alla lärare som vill, välkomna till det egna partiet. Dess ställningstagande i konflikten sammanfattas i ett uttalande från den 12 april:

 

Finansministeriets og KLs koordinerede angreb på lærernes arbejdstidsregler er et led i en samlet strategi for at forringe løn- og arbejdsvilkår for offentligt ansatte Hvis angrebet på lærerne lykkes, vil det blive fulgt op af nye angreb på andre grupper af offentligt ansatte. Når finansministeren taler om øgede effektiviseringer i den offentlige sektor, mener han i virkeligheden dårligere løn og arbejdsvilkår for de offentligt ansatte. Derfor er det helt oplagt, at alle lønmodtagere og fagforeninger aktivt støtter lærernes kamp.

 

Hvis lærerne påtvinges dårligere arbejdstidsregler, vil det give det dårligst tænkelige udgangspunkt for at skabe en bedre folkeskole. Man kan ikke ensidigt vælte omkostningerne ved en skolereform over på lærerne, ved at tvinge dem til at arbejde mere. Derfor bør forældre og elever støtte lærernes kamp.

 

Finansministeriet har sammen med KL planlagt et regeringsindgreb, hvor arbejdsgivernes krav skal gennemføres. Enhedslisten kræver, at KL og Finansministeriet indleder reelle forhandlinger med lærernes Centralorganisation for at finde en løsning, som lærerne kan acceptere.

 

Enhedslistens folketingsgruppe, afdelinger og medlemmer har allerede kastet sig 100 procent ind i kampen for at støtte lærerne. Denne linje vil vi fastholde hele vejen, indtil lærerne har opnået et for dem tilfredsstillende resultat.”

 

Vedtaget på hovedbestyrelsesmøde i Enhedslisten d. 6. april 2013

.

.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,