Danska Enhedslistan fortsätter som öppet parti

Vid danska Enhetslistan årsmöte i helgen tog delegaterna ställning för partistyrelsens förslag om att rösta nej till riksdagsledamöten Christian Juhls motion om att det radikala vänsterpartiets medlemmar inte längre skulle kunna vara aktiva i ett annat parti.

Juhl och fem andra motionärer ville att partier som Socialistiska Partiets systerorganisation Socialistiska Arbetarpartiet, Internationella Socialister och Danska Kommunistpartiet skulle upplösa sig själva eller finnas kvar bara som mycket lösa organisationsstrukturer. I praktiken avstå från att i demokratiska diskussioner hävda egna politiska strategier och upprätthålla egna internationella kontakter. De menade att deras fortsatta existens bara var en onödig kvarleva, alltsedan den tid för tjugofem år sedan när Enhetslistan bildades av bland andra dessa småpartier för att de tillsammans skulle kunna säkra platser i danska riksdagen.

Men partistyrelsen rekommenderade avslag och det med en mycket enkel motivering:

”Det framgår helt klart i stadgarna att man inte ska motarbeta Enhedslisten och det finns inte behov för något mer”.

En inställning som alltså fick ett viktigt stöd av årsmötet och det öppna, framgångsrika vänsterpartiet kan nu fortsätta med att arbeta efter samma organisatoriska recept som tidigare. Ett upplägg som självklart kräver återhållsamhet, ödmjukhet och att självständiga ideologiska strömningar i partiet inte arbetar med småskuren parasitism utan som Enhedslistan lojala och bästa byggare. Ett recept som fungerat också för grekiska Syriza och som borde smaka också för det svenska Vänsterpartiet.

.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Enhedslisten gör ett historiskt val – kampen i vardagen går vidare

Köpenhamns Sjöpaviljong, i går dekorerad med glödande röda fanor, banderoller och ballonger, gungade av glädje, golvstamp och entusiasm när Enhetslistans politiske ordförande Johanne Schmidt-Nielsen tackade partiets alla fantastiska valarbetare för ett historiskt valresultat. Partiet ökade sitt röstetal i ett enda sving från 2.3 procent i kommunalvalet 2009 till  6.9 procent i år. Framgången innebär ett nationellt genomslag och en viktig möjlighet att öka inflytandet lokalt. De kommunala mandat som skördats – över hundra – kan användas till att bekämpa regeringens – och högerpartiernas – planer på attackera den gemensamma välfärden. I de stora städerna är framgången nästan hisnande med flera resultat på en bra bit över tio procent. I den för Danmark så viktiga huvudstaden Köpenhamn, politikens metropol, blev Enhetslistan näst största parti med elva mandat och knappt tjugo procent av rösterna. Ett resultat som Danmarks radio ser som att ”Den yttersta vänsterflygeln i Köpenhamn gör sitt bästa val sedan 1946”, alltså för 67 år sedan.

Johanne Schmidt-Nielsen på den jublande valfesten.

”Med detta valresultat öppnar vi ett nytt kapitel i vårt partis historia”, underströk Schmidt-Nielsen. ”På Christiansborg har vi dessvärre under de senaste åren fått uppleva en regering som har svikit allt det som vänsterflygeln har stått för historiskt. En regering som har övertagit alltför många av högerflygelns idéer och synpunkter om att välfärden är en börda som vi inte har råd med. Om att de rikaste ska belönas med skattelättnader samtidigt som de arbetslösa ska ha mindre att leva av”, fortsatte hon hela tiden avbruten av jubel från valfesten. ”Under de fyra år som kommer ska vi i kommuner och regioner visa att vi inte vill ha ett konkurrenssamhälle där alla konkurrerar med alla. Vi ska visa att vårt solidariska välfärdssamhälle inte är en börda utan tvärtom en gemenskap som gör vårt samhälle och var och en av oss starkare”.

Enhetslistan har ingen direkt motsvarighet i Sverige. Historiskt har Vänsterpartiet sett Socialistisk Folkeparti (SF) som sitt broderparti, men man har under de senaste två åren tagit kontakter även med Enhetslistan. Ett intresse som lär öka eftersom jordskredsvalet för listan till stora delar har drabbat just SF som gör ett katastrofval. Partiet fick bara 5,6 procent av rösterna,  en tilbakagång på hela 8,9 procent. Väljarna har uppenbart flytt partiet i protest med dess medverkan i en nyliberal regering. Samma bakslag som drabbade Sosialistisk venstre i Norge för dess regeringssamverkan med socialdemokraterna. Helt säkert viktiga röda stoppskyltar när det gäller hur vänsterpartisterna kommer att diskutera regeringsfrågan vid sin kommande kongress.Till skillnad från Vänsterpartiets sätt att organisera sig är det i Enhetslistan fullt möjligt med olika organiserade åsiktsströmningar inom partiet.

Svenska Socialistiska Partiets systerorganisation i Danmark Socialistisk Arbejderparti (SAP) är en sådan viktig gruppering i den gemensamma partiorganisationen. Vad jag vet skulle de flesta eller alla medlemmar i Socialistiska Partiet acceptera att med stort ansvar arbeta inom ramen för (v) bara vi fick fortsätta med att vara en öppet redovisad och accepterad åsiktsströmning, bland alla de andra. Fördelen med Enhetslistans sätt att organisera sig är att man slipper hemliga fraktioner och nätverk som jobbar utan en redovisad och diskuterad politisk grund. Med politiken på det sättet i centrum slipper man en del ”personstrider” som i själva verket borde vara politiska debatter. Men samtidigt kräver det självklart ett ansvar från de som diskuterar. I viktiga offentliga sammanhang och i parlamentariska val måste man dra åt samma håll och partiet får inte förfalla till en diskussionsklubb.

 

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Danska valet kan bli ”ett tigersprång” för Enhetslistan!

I de danska kommunal- och regionalval som avgörs i dag har opinionsinstituten flaggat för en skräll från vänster. Partiet Enhedslisten som är ett brokigt parti, ofta med radikalare krav och praktik än svenska Vänsterpartiet, tippas kunna öka från 2.3 procent i valet 2009 till nästan 9 procent i dag. Till skillnad från Vänsterpartiet är det fullt möjligt med olika organiserade åsiktsströmningar inom partiet.

Svenska Socialistiska Partiets systerorganisation i Danmark Socialistisk Arbejderparti (SAP) är en sådan viktig gruppering i den gemensamma partiorganisationen. Här återger vi den sista uppmaningen till listans medlemmar och valarbetare från våra kamrater. Deras sätt att resonera om förhållandet mellan parlamentariskt arbete och aktivism är centralt för att en eventuell valframgång också ska bli så betydelsefull som möjligt i arbetet framöver. Bloggen återkommer i morgon, kanske redan i natt, med en första uppföljning av valkampen på andra sidan sundet.

Enhetslistans ”fotfolk” demonstrerar I maj

”Vi ska värva så många röster som möjligt på tisdag – och de ska användas som en plattform för rörelse. Om Enhetslistan kan infria den dundersuccé i kommunal- och regionalvalen som opinionsundersökningarna för ögonblicket tyder på innebär det enorma möjligheter.

Möjligheter för att få rotfäste ute i provinsstäderna, från Viborg till Bornholm, och för att överallt bli en drivande kraft i rörelser mot det fälttåg av nedskärningar inom välfärden som både den sittande regeringen och de borgerliga partierna planerar fram till 2020.

Tid för entusiasm

Runt om i Enhetslistans kretsar – men också i var och ens bakhuvud – kan man höra bekymrade ord om hur ett stort antal kanske isolerade, kanske oskolade, kanske oerfarna representanter för listan kan röra till det för sig under de fyra år som kommer. Att det finns en grund för denna fruktan finns det ingen anledning att nonchalera. Men att låta detta överskugga entusiasmen för de kolossala möjligheter detta kan ge, exempelvis vid en framgång på trehundra procent, är rent nonsens.

Så här såg det ut i riksdagsvalet 2011.

Ska framgången cementeras i kommunalvalen?

En plats i en kommunal eller regional styrelse betyder i första hand fyra saker:

1) Direkt tillgång till information om möjliga konflikter – från planer om nedskärningar och nerläggningar till otillräckliga miljöplaner. Dvs en möjlighet att gå ut med varningar, alternativ och kampkrav – en möjlighet för att vara en startmotor för motstånd och rörelse.

2) En möjlighet att ge all slags folkliga rörelser och protester ett språkrör med betydligt större genomslagskraft i lokala medier och annat – och möjligheter för att ta rörelsernas krav direkt in i det parlamentariska rummet. I bästa fall också att vara initiativtagare till att en majoritet ger med sig och genomför rörelsernas krav.

3) En möjlighet att göra Enhetslistan synlig i den lokala politiken vilket kan betyda ett genombrott när det gäller rekrytering av ännu fler medlemmar – och möjligheter för lokalavdelningen att spela en större roll i all sorts lokal kamp.

4) En möjlighet för att Enhetslistan kan bli ett redskap för att samla den lokala kampen mot de av regeringen dikterade lokala och regionala nedskärningarna. Det är tid för ett kommunalt uppror och en verkligt landstäckande Enhetslista kan göra mycket för att bygga upp det samarbete på gräsrotsplan som kan bli ryggraden i detta.

Ansvaret ligger hos oss alla

Ansvaret för att ta dessa möjligheter och skörda frukterna vilar på alla Enhetslistans medlemmar. Om det på några ställen slutar med att representanter för Enhetslistan blir insyltade i den klubb av maktfullkomliga nedskärningsadministratörer som styr i de flesta kommuner och regioner kan de inte ensamma lastas. Det handlar i så fall om att vi i partiet och avdelningarna inte har arbetat tillräckligt bra.

 Helle Thornings socialdemokratiska regering lyssnade inte på lärarna.

 Svarade i stället med tvångslagstiftning mot facket.

Det avgörande är att vi överallt ser representationen i kommun- och regionstyrelser som en plattform för rörelse. Framför oss  finns regeringens – och högeroppositionens – planer på en nolltillväxt i välfärden (trots en explosion när det gäller behoven inom sjuk- och äldrevård) liksom miljardbesparingar när det gäller effektiviseringar, vilka kommer att göra offentligt anställda till jagade villebråd. Även utan Enhetslistans medverkan kommer dessa planer att möta motstånd. När vi kan använda våra många nyvalda som spjutspetsar i denna kamp, som en del av aktiva avdelningar vilka är djupt indragna i att organisera motståndet på gräsrotsnivå kommer det att vara ett tigersprång framåt. Inte bara för Enhetslistan – utan för arbetarklassen – och på sikt för den socialistiska revolutionen!

Under de kommande fyra dagarna är det vårt ansvar att gå ut på gatorna och få med oss de sista rösterna. För rösterna på listan Ø (Enhedslistan) är viktiga, både i kommunal- och regionalvalen. Som det hette (nästan) i den gamla vänstersocialistiska parollen:

Stöd kampen i vardagen – rösta lista Ø på valdagen!

.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,