Hur Daraya står emot.

Här under hittar ni ett kort dokument som visar hur den militära och civila kampen går hand i hand i staden Daraya, en av förorterna till Damaskus som dagligen utsätts för den reguljära arméns bombardemang från luften och marken. Daraya är inte en isolerad företeelse i Syrien. På många orter kämpar befolkningen för att stoppa regimens försök att splittra och skapa sekteristiska motsättningar mellan olika religiösa och etniska grupper. Från upprorets första dag har det varit regimens intention att så sekteristiskt split. Allt prat om ”utländska terrorister” har syftat till det. Som en självuppfyllande profetia kan vi nu konstatera att det finns både ”utlänningar” och ”terrorister” i Syrien som inte strider för revolutionens mål om frihet och värdighet utan för egensyften eller religiösa fantasier om kalifat och djihad.

Det har lett alltför många till att dra slutsatsen att revolutionen är kidnappad, att det nu pågår ett ”reaktionärt krig” mellan lika goda kålsupare eller att vår uppgift som socialister enbart består i att stödja de som tycker lika som oss. Stödet till revolutionen som sådan, stödet till upproret mot en diktatur, ses som oviktigt. Vi är tyvärr vittnen till en historisk bankrutt inom västvärldens vänster. En inte föraktlig del av den har tappat den ideologiska kompassen och vänder miljoner människors kamp ryggen under förevändning att det finns islamister med i kampen, att det inte är en socialistisk revolution och kanske underförstått (i medvetandets djup) att ”de där araberna är inte mogna för demokrati ”.

Hur Daraya står emot.

Av Mouafak Zrik

Här under följer de regler som styr den fria armén i Daraya, en stad som tillhör guvernörskapet Rif Dimashq vars centralort är Damaskus. Daraya anses vara en förort till Damaskus. Döm själva och jämför med vad som sker i andra befriade områden.

  • Den fria arméns alla rörelser och aktiviteter görs i total samordning med det lokala rådet i staden och står under dess administrativa makt.

  • Alla gåvor och hjälp till staden samlas i en enda kassa. Det lokala rådet övervakar kassan och beslutar om fördelningen av en del till de f ria brigaderna, en del till finansieringen av nödhjälpen och utdelningen av daglig hjälp till medborgarna i de belägrade staden.

  • Alla stridande brigader står under det centrala militära kommandot och ingen har rätt att agera utanför dessa ramar eller vid sidan av stridande och brigaderna som kommit till stadens försvar.

  • Det finns inga extremistiska styrkor eller brigader inne i Daraya. Chefen för den fria armén har vid flera tillfällen hindrat dem tillträde till Daraya trots det stora behovet av hjälp. Deras närvaro och aktioner tillåts under förutsättning att de helt underställer sig militärchefens auktoritet.

  • Det är totalt förbjudet för stridande och den fria arméns brigader att hissa andra flaggor och banderoller än de som revolutionen rest.

  • Det är strikt förbjudet att vanhelga soldater ur Assads armé eller att visa upp deras döda kroppar. Utifall det är möjligt att omringa dem, är förhandlingar om underkastelse och deras fängslande att föredra framför att skjuta. Ingen får ta hämnd på dem och sårade ska vårdas av det lokala sjukhuset.

  • Trots det stora behovet av hjälp har den fria armén i Daraya vid minst fyra tillfällen vägrat ta emot finansiella bidrag eller militär hjälp som erbjudits med villkor kopplade till dem av vissa grupper inom revolutionen.

  • Den fria arméns högste kommendant har skapat en lokal polis med uppgift att skydda egendom tillhörande personer som flytt, hindra stölder, kidnappningar och stoppa kriminella gängs närvaro. Polisstyrkan utför sin uppgift utan någon som helst diskriminering mellan muselmaners och kristnas egendom. Den skyddar stadens kyrkors heliga karaktär och deras ägodelar. Historiskt finns det en melkitisk grekisk-katolsk kyrka.(Melkiterna sägs vara de första kristna i regionen). Dessa kyrkor har öppnats bara ett par gånger enbart i syfte att städa upp efter bombangrepp.

Det här är vare sig ord ur tomma intet eller propaganda. Det är den konkreta verkligheten som jag sett den. Det är ett exempel att följa, som jag hoppas blir verklighet i alla regioner av Syrien som står under den fria arméns kontroll.

(Översättning från arabiska av Luiza Toscane och till svenska av Benny Åsman: Källa: artikel publicerad i ”Frontlinjen” n° 12 februari 2013)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Lämna ett svar