Tariq Alis långa resa.

-Vad är en revolution?

Det är rubriken på en artikel som Tariq Ali ursprungligen publicerade på sin webbsida den 4 september. Socialistiska Partiets veckotidning Internationalen publicerade en svensk översättning i nummer 37/2013. Rubriken lockar till läsning. Att utlova ett svar på frågan i rubriken gör att läsaren kan ställa krav och ha höga förväntningar. Speciellt som artikeln är skriven av Tariq Ali som var en av de mest kända och uppskattade ledarna i den europeiska studentvänstern och senare en framstående ledare i Fjärde Internationalen. Tariq Ali var också förebild i Mick Jaggers berömda låt från sommaren 1968 – Street Fighting Man.

Men fyra decennier har snart gått sedan gatukämpen ropade ut att det är rätt att göra uppror. Det är en lång resa han gjort. För nu är det en ytlig och kanske besviken äldre man som serverar en rad pompösa uttalanden om den arabiska resningen, speciellt om Syrien, i ett försök att slå fast vad en revolution INTE är.

-Regionen är i en total röra, skriver Tariq. I Libyen är det bara ”väpnade gäng” som ”strövar omkring och kräver sin del av bytet”. I Syrien ”begår båda sidor illdåd” och ”Vi vet inte” om regimen använde gas eller andra kemiska vapen. Kort sagt, allt tal om en ”arabisk revolution” är nonsens enligt Tariq Ali. Så långt om hans inte särskilt djuplodande analys av vad som verkligen sker. ”En total röra”, och att kalla det revolution är ”löjligt”, konstaterar Tariq.

Där vi ser ett revolutionärt uppror mot en diktatur ser Tariq Ali en ”röra”.

Men vad har veteranen egentligen som svar till sin egen rubrik: Vad är en revolution? Efter ännu några negativa avgränsningar som att ”den faktiska storleken på folkmassan är inte en avgörande faktor” får vi svaret att en revolution är ”en överföring av makten från en samhällsklass (eller även ett skikt) till en annan som leder till grundläggande förändringar”.

Eftersom Tariq förnekar existensen av en arabisk revolution måste han först amputera betydelsen av ordet revolution så som det används i alla tillgängliga ordböcker. Även engelska sådana. Liksom i all samhällsvetenskaplig litteratur. Ordet kommer från senlatin och innebörden är kort och gott ”omvälvning”. I analyser, historieböcker och debatt kvalificerar man sedan denna bredare betydelse med attribut som ekonomisk, social, politisk, religiös och diskuterar vilka klasser och skikt som är indragna i den dramatiska vändning man diskuterar. ”Kulturrevolutionen” i Kina kan exempelvis analyseras som en politisk revolution där en del av KKP:s ledarskikt med hjälp av iscensatta massrörelser eliminerar ett annat. Pågående revolutioner kan naturligtvis segra eller lida nederlag. Men i efterhand brukar man tala om dem som ”revolutioner” oavsett utgång.

Men med Tariqs nyspråk kan vi inte kalla detta för en revolution. Även om politiska diktaturer störtas som i Tunisien, Egypten och Libyen. Den ekonomiska ”Makten” måste definitivt byta ”ägare” och mer grundläggande förändringar måste ske. Lider revolutionen nederlag, om så även efter långt tid, är det heller ingen revolution. Med detta sätt att se på saken måste vi också börja rensa i historieböckerna om vi ska följa Tariqs recept. Först att raderas ur läggen blir 1848 års revolutioner i Europa. Varken maktöverföring eller grundläggande förändringar ägde rum, ändå har de två åren av uppror, revolter och kontrarevolution alltid kallats för revolutioner i den marxistiska litteraturen.

1848 svepte revolutioner fram över hela Europa. Inom lite mer än ett år hade kontrarevolutionen segrat. Men det var ändå revolutioner.

Den ryska revolutionen 1905 går samma öde till mötes. Ut flyger ordet ”revolution”. Trotskijs skrifter om den spanska revolutionen får döpas om till ”Om den spanska röran”. Lite närmare i tiden får vi börja omvärdera begreppet den ”portugiska revolutionen” eller ”Nejlikerevolutionen” 1974. Den amerikanska revolutionen kanske får godkänt som revolution eftersom makten bytte ägare.

Ändå finns inte det verkliga problemet med Tariqs svar på vad en revolution är i hans definition om maktskifte utan i ett annat villkor som han ställer upp och som är den verkliga orsaken till att han förkastar den syriska revolutionen som en ”röra”. I början av artikeln kan vi läsa: ”Den faktiska storleken på folkmassan är inte en avgörande faktor om inte majoriteten av deltagarna har tydliga sociala och politiska syften”. Här ligger pudeln begravd. Vad som står här är ett krav att folkliga resningar  ska ha ”tydliga sociala och politiska syften”, i meningen ett program för ”grundläggande förändringar”, för att det ska kunna kallas en revolution. Om inte detta är en sammanblandning av vad som driver ”folkmassan” till revolt och vad som eventuellt står i ett revolutionärt partis program då har vi missförstått alla revolutioner.

En efter en föll de i politiska revolutioner.

Inte ens under den ryska revolutionen hade den stora ”majoriteten av deltagarna” tydliga sociala och politiska syften. ”Bröd, jord och fred”, var vad som mobiliserade den stora majoriteten. Att det skulle kräva ett maktskifte för att realisera kraven fanns det säkerligen ingen insikt om hos den stora majoriteten. Resningen i Syrien, som enligt Tariq inte på något sätt kan kallas en revolution, samlade ”den stora majoriteten” bakom slagordet ”folket vill regimens fall” för att möta kravet på ”frihet, rättvisa och värdighet”. Det är väl ”tydliga sociala och politiska syften”? Ned med diktaturen, Frihet. För den som bara vill kalla en folkresning för en revolution om det är en ”socialistisk revolution” så är självfallet resningen i Syrien ingen revolution. Men det finns som sagt andra revolutioner än socialistiska.

Vi vill inte spekulera i orsakerna till Tariqs användning av en så snäv ram för ordet revolution. Egentligen spelar det inte så stor roll vilka ord man använder under förutsättning att man är överens om vad som sker. Men det är vi inte. Eftersom Tariq helt enkelt vänder ryggen till den syriska folkresningen och menar likt en del andra intellektuella till vänster att det är ett reaktionärt inbördeskrig med lika goda kålsupare på båda ”sidorna”.

-Rebellerna begår medvetet massakrer för att kunna skylla dem på Assad. Det är Tariqs budskap i den här intervjun på Russia Today.

”Syriens rebeller skapar förödelse för att kunna skylla det på Assads regim” säger Tariq den 16 juli 2012 i en intervju i Russia Today. Skamligare än så kan det inte bli, dessutom när det basuneras ut på Putins propagandakanal. Han går till och med längre på ett rent skandalöst sätt. I en artikel som publicerades ett par dagar innan artikeln i Internationalen skriver Tariq att det är uteslutet att regimen Assad låg bakom gasattacken den 21 augusti. Vi överdriver inte för så här stod det skrivet svart på vitt i en artikel publicerad den 29 augusti: ”Since Obama had said chemical weapons were the ‘red line’, the weapons were bound to come into play. Cui prodest? as the Romans used to inquire. Who profits? Clearly, not the Syrian regime.” (Eftersom Obama hade sagt att kemiska vapen var den ”röda linjen”, var det ödesbestämt att vapnen skulle komma att användas. ”Qui prodest?”, som romarna brukade fråga. Vem vinner på det? Uppenbarligen inte den syriska regimen).

Meningen ovan har ett exakt budskap. Det finns ett logiskt samband, en orsak och verkan, mellan att Obama drog en ”röd linje” och att kemvapen användes. Vi har kollat med personer med engelska som modersmål. Det finns inget tvivel; orden ”bound to come into play” utesluter att regimen låg bakom. För vilken logik finns det i en mening omformulerad till exempelvis: ”Assad använde kemvapen därför att Obama drog en röd linje”? ”Bound to come into play” kan bara betyda att ”rebeller” använde gasen för att provocera fram en reaktion från Obama och detta är exakt vad Tariq menar.

Enligt Tariq Ali och andra mördade rebellerna 1 400 av de egna. Det kan inte människor göra, bara monster. Vi vet var monstret bor. I Presidentpalatset.

Något liknande hände strax efter massakern i Hula. Då skrev han att det existerade bevis och ögonvittnen, från bland annat Assads betalda propagandanunna Agnes Miriam, som visade att massakern begåtts av FSA-milis. När FN:s rapport om massakern i Hula publicerades tvingades Tariq Ali att backa och ta tillbaka sina utsagor. Hittills har han inte tagit tillbaka det totalt självsäkra påståendet att det är uteslutet att Assad låg bakom massakern 21 augusti i Ghouta. Vi tvivlar dessvärre på att det kommer att ske. Han har bränt för många broar med sina senaste artiklar. ”The Street Fighting Man” har satt sig tillrätta i de bekväma fördomarnas länstol. Tyvärr.

Några av er kanske frågar sig varför vi brytt oss om att polemisera med en person som så uppenbart bespottar det syriska upproret. Vi har två motiv. Tariq Ali är en välkänd politisk personlighet som ofta når ut i media och som sådan har han ett inflytande. Vi antar att det är av den anledningen som Internationalens redaktion beslutade att publicera hans artikel. Tariq är också en gammal vän till oss båda. I vår ungdom arbetade vi båda tillsammans med honom i Fjärde Internationalens politiska ledning. Det är därför extra sorgligt att se honom förnedra sig och bespotta ett revolutionärt uppror.

Benny & Göte

 

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

34 svar på ”Tariq Alis långa resa.

 1. Angående begreppet revolution; jag har i natt tittat på Stevensson och hans ”Rocket”. Det behövs bara EN man för att genomföra en teknisk och sen industriell revolution. 1800-talet som var så ointressant för några decennier sen är verkligen fascinerande, en period av oerhörd utveckling och framåtanda i den engelskspråkiga västvärlden. Förmodligen lever vi i en cykel likt Rule Britannia just nu, med dramatisk utveckling. Protesterna i arabvärlden beror på att de inte är med på tåget.

  I begreppet revolution ligger inte att farbröder undervisar yngre om vad en revolution innebär, tvärtom betyder begreppet ofta att yngre människor ställer skåpet i ett nytt hörn mot farbrödernas tro och vilja, därför att farbröderna förlorat greppet om själarna.

 2. Bra. Tänkte på ungefär samma sätt.
  Tack Benny och Göte

 3. Revolution är massiva folkliga rörelser.

  Saker och prylar är nåt annat.

  Kan inte jämföras och det vet väl varenda människa…..

 4. Hej Lars, tack för kommentaren. Det är tråkigt när gamla kämpar tappar kompassriktningen.

 5. hej Benny

  Det brukar kallas ”den industriella revolutionen”. Den spelar betydligt större roll i våra liv än de politiska rörelser som surfar ovanpå den. Är inte du historisk materialist?

 6. sl, ärligt talar fattar jag inte vad du menar. Skulle alla andra revolutioner i historien vara underordnade den ”industriella revolutionen” eller har de andra inte rätt att kalla sig revolutioner?
  INgen rysk revolutione, ingen kinesisk revolution eller kubansk?

 7. För somliga finns det endast tre revolutioner om man bortser från en mycket tidig som gjorde människan bofast och det privata ägandet uppstod.

  Amerikanska revolutionen

  Franska revolutionen

  samt

  Industriella revolutionen

  Alla borgerliga.

  Som skolelev i en västlig marknadsdemokrati på kristen grund får man lära sig det. Senare i livets hårda skola kan man lära sig mer om man tar bort skygglapparna för ögonen och avlägsnar propparna i öronen.

 8. hej Benny

  det verkar som om vi är på ofruktbar mark. Ni andra vill diskutera revolutioner som politiska företeelser, det är ni helt fria att göra. Mina tankar gick åt annat håll, jag reagerade på ordet revolution, det kan handla om helt andra saker än politik. Det finns revolutioner inom teknik och konst. Ni är inne på politik, fortsätt med det. Som jag fattat Marx går historien ut på att produktivkrafternas utveckling för med sig samhällets omvandling på så sätt att en ny härskande klass tar över och hamnar i konflikt med först den gamla härskarklassen och sen den nya underklass som skapats i och med produktivkrafternas utveckling. Jag menar alltså att den industriella revolutionen var förutsättningen för den amerikanska och den franska revolutionen, och det kallar jag helt naivt för historisk materialism. Jag tror att jag just redogjort för de allra enklaste grunderna i Karl Marx teorier.

  Jag måste nästan fråga Någon; tycker du att ånglok är ”borgerliga” per se? Den sortens objektifiering har funnits förr; katter var borgerliga i röda Kina och skulle avlivas.

  Den ryska revolutionen genomdrevs med våld av en väl organiserad minoritet som strax förbjöd alla andra än sig själva. Den kinesiska hade den ryska röda armén som spjutspets och kan betraktas som den östeuropeiska, dvs införd ovanifrån med hjälp av röda armén. Men då är vi faktiskt inne på den sorts revolution som inte innebär folkuppror, utan bara avskaffande av andras äganderätt med överlägset våld. Vad jag kan minnas hade Ryssland en koncentrerad liten arbetarklass och revolutionärerna vurmade för elektricitet och industri, men Ryssland och Kina var jordbrukarländer, så på ett sätt kan man ju hävda att den industriella revolutionen inte var nödvändig bas kommunisterna, men då ignorerar man att hela den marxistiska läran utvecklats under intryck av industrialiseringen i Tyskland och England.

  Angående Tariq Ali finns en bevärande omständighet; han tillhör den kultursfär där man kan se en revolutionär situation under uppsegling, och den är inte kristen. Det kan finnas omständigheter i de muslimska samhällena vi helt enkelt inte förstår, vi tolkar dem utifrån våra erfarenheter och tror att framsteg och utveckling är positiva saker. Vi lever fortfarande med franska revolutionens idéer om medborgare och frihet från religionen; vi tar en massa saker för givna. Om man som muslim ser sin egen kultur digna under trycket av uteslutande utländska influenser, alla från den kristna världen, finns goda möjligheter att hoppa i en anti-tunna. Herr Ali kanske läser av sina landsmän på ett sätt vi inte kan? Här kommer en fråga jag faktiskt tvekar att ställa, den kan lätt tolkas till att döma mig, som bara är nyfiken, men den bär en rätt avsevärd betydelse; är Tariq Ali till arvet en kristen eller muslimsk arab? Är han kristen kan han lätt ha vunnits för socialismens sak under en antikolonial epok, är han muslim kan det vara så att han fattar att muslimerna inte fattar poängen med socialismen enligt socialisterna. Eller tvärtom.

  Som västerlänningar hoppas vi att människorna i de muslimska länderna ska kasta av sig religionens ok, bli som vi och ha konsumtion och tv-sporten som opium. Tänk om de inte vill?

  Som västeuropé tror jag att människor universellt vill råda sig själva, men att i arabvärlden kan det vara så att många ser ”råda sig själv” enligt europeiskt mönster som motsatsen till att råda sig själv, tvärtom innebär det att göra som man blir tillsagd av ”européerna”. Många muslimer kan tänkas se sharia-lagar som frihet, precis som vi ser våra fri- och rättigheter baserade på det kristna arvet, den barmhärtige samariten, bergspredikan och allt det där, som grund för friheten. De kan tänkas se vår frihet som ofrihet. Jag tycker förstås inte det, men det kan tänkas att herr Ali förstår det hela rätt, redan på ett intuitivt plan. Då kan det tänkas att han kommer fram till helt andra slutsatser. Valresultaten från Egypten borde ändå stämma till eftertanke.

 9. Länkarna räcker till många kvällar. Kanske något för Tariq.

 10. Oh dear, oh dear! Tariq är född i en högbärgad Parkistans familj och är och bli aldrig en arab! Han blev radikaliserad tillsammans med många andra studenter i Oxford, han leda bl.a. ”studentkåren” där. Som jag förstå det så försöker han ”renodla” begreppet revolution i socialistisk mening, han ser resningen, det folkliga motståndet men ser ingen tydlig ”revolutionär” ledning som kan leda revolutionen till seger….. Och så i så motto är han nog konsekvent i relation till sin egen, och många av oss andras, medveten utveckling efter 68. Han är ingen svikare han är en ”renodlare” och har svårt att orientera sig i detta upprors flöde, ebb och flod, i arabvärlden.
  There are and never have been any ”pure” revolutions where Homo Sapiens have been involved.
  There have been ”revolutions” within the evolutionary development on Earth, sudden jumps/changes in live conditions as when the dinosaurs died out. Present climate change could be another if we don’t watch out and mobilise a large proportion of the globes people on eco-socialistisk lines for fundamental change! Is that at all possible? Where is the debate about this amoungst socialists!?

 11. Alis artikel är en ren karikatyr på den marxistiska synen på revolution.Iinternationalen visar igen dåligt omdöme genom att publicera den. För den som vill veta närmare något om Marx analyser av ”revolution” rekommenderas hans politisk/historiska skrifter, exempelvis ”Louis Bonapartes 18:de Brumaire”. Läs vad han menar med:
  ”Det franska samhället har under åren 1848-51 – och det genom förkortad, d.v.s. revolutionär metod – tagit igen de studier och erfarenheter, som under en regelrätt, så att säga metodisk utveckling borde ha föregått februarirevolutionen, om den skulle bli något mer än en krusning på ytan…
  Eller…
  ”Proletära revolutioner däremot, såsom de på 1800-talet, kritiserar ständigt sig själva, avbryter ständigt sitt eget förlopp…”
  Revolutionära utvecklingar följer inga enkla snitslade vägar. Som Marx visar kan exempelvis kampen för demokratiska rättigheter bli revolutionär.

 12. Ali är alltså muslim från Pakistan och inte arab. Det visste jag inte.

  Det var en fin lista på politiska revolutioner; det behövs alltså bara förtryck och en tändande gnista för att starta en revolution, vare sig teknisk utveckling eller religion. Utsikterna till revolution i arabvärlden ser goda ut, däremot kanske Ali tvivlar på resultatet, den blir kanske inte så värst socialistisk?

 13. sl, Tariq är inte muslim eftersom han inte är religiös.
  mvh
  Benny

 14. Ja TariqA är ateist sedan länge och anser sig, fortfarande var marxist……!

 15. En av hans ”värste”, mest makabra upplevelser var när han var inbjuden att besöker Nord Korea, de visste inte att han var då ”trotskist”, men enbart som en asiatisk revolutionär! Det var det värste land han hade någonsin besökt, t o m en parodi på stalinism……!

 16. Jag förstår, jag använder muslim i kulturell bemärkelse, jag ser inte tron som särskilt intressant, dess dogmer och underkastelse-riter är intressanta i ett historiskt och vetenskapligt perspektiv. Tron tillhör en tid som ligger långt på andra sidan den vetenskapliga revolutionen, jag ser bara religionen som bärare av vissa värderingar och tolkningar av begrepp. Religionen är också en maktapparat. Jag ska direkt erkänna att jag inte vet så mycket om de muslimska, men däremot är de kristna mycket bekanta. Apostlahästar och tusentals andra ord, ett paket man har med sig på vandringen. Det är när det visar sig att man använder samma ord men menar helt olika saker som det uppstår s.k. språkförbistring. Språket, dess utveckling och påverkan är däremot mycket intressant. Det har påverkats väldigt, väldigt mycket av religionen, så till den grad att religionen inte kan bortses ifrån. Annars kunde man ju göra det. Vilket svenskar gör, många är inte så medvetna om vår egen historia bortom Per-Albin, om ens det. Jag tänker mig alltså Ali som uppvuxen med en muslimsk begreppsapparat, sen i Oxford med ett lager marxism ovanpå. Vad nu det kan innebära.

 17. De sista tror inte jag heller sl. Inte i denna vändan. I en historisk mening lever vi med, eller plågas vi av, en triumf för den kapitalistiska marknadens triumf. Om det slutar med en hastigt knäckt halskota, levercancer eller en långvarig prostatacancer återstår att se.

 18. Tariqs föräldrar var bägge aktiva socialister (om än från en fin släkt som RC skriver). Jag besökte dem i Pakistan 1971. Pappan inom journalistisk. Mamman arbetade mycket med kvinnofrigörelse (hon kanske lever än). Väldigt stolta över regionens historiska kulturarv, men inte det minsta ”muslimska”.

 19. sl

  Det är viktigt att vi är sociala och ägnar oss åt varandra och inte låter oss förföras av Mammons döda kött. Jesus förstod det och gick därför in i templet och piskade ut månglarna som regerade därinne. Samma gäller diskussionen här. Vi får inte tappa bort vår uppgift för spännande saker och intressanta uppfinningar. De hör hemma i vetenskapsböckerna liksom månglarna hör hemma på marknadsplatsen och inte i templet.

  Det kristna budskapet är synonymt med kärleken till sin nästa, eller som vi till vardags säger; Man ska möta andra som man själv vill bli bemött.

  Kristendom som kultur du nämner påtalas mest i högerextrema kretsar men dom är å andra sidan inte särskilt välkomna i kyrkan eftersom dom med andra inte menar alla utan bara vissa. Det är INTE kristendom.

  En religion är en gudadyrkan, man kan inte göra om den till något annat och samtidigt vara med i gemenskapen.

  Personligen tror jag inte på någon gud men jag är heller inte någon kommunistisk präst- och kyrkohatare. Jag är välkommen i kyrkan även om jag inte tror men visst skulle dom bli glada om jag gjorde det. Det kallas mission och är en av kyrkans uppgifter.

  Just missionen gillar jag inte. Det kan bli som en pockande försäljare. I praktiken är det dock annorlunda och inte så påträngande. Men skillnader finns, kanske du haft besök av Jehovas Vittnen? (Inte så kristna kanske men dom verkar i samma miljö)

  Islam har flera bra sidor vad jag vet. Bl.a. är den religionen inte missionerande. Vill du bli muslim får du söka dej dit själv. Dom kommer inte och ber eller frågar dej.

 20. Kristendom som kultur är det vi lever i. Vi har ett språk i hög grad baserat på översättningar av bibeln, vår skola och vår vetenskap inleddes med bibelstudier. Hela vårt samhälle har bibelberättelser i grunden, vare sig man är religiös eller inte så lever man i ett kontinuum där alla var religiösa två generationer bort.

  En religion är en gudadyrkan, men min poäng är att kristendomen ligger i basen för vårt samhälle, oavsett om man är troende eller ej, det är två olika saker. Därför spelar det ingen roll vad högerextrema råkar ha för åsikter i ämnet; de och kristendomen är olika saker. Uppenbarligen drog de fel slutsatser när de fick höra om den barmhärtige samariten, och saknar grundläggande kristna värderingar. De liknar mer hedningar i värdegrunden. Efter kristendomen har vi en vetenskaplig period, upplysningen, den lever vi fortfarande i. De högerextrema är inte så intresserade av den heller. De ogillar främlingar. ”Här är icke jude eller grek” svarar man då.

  Islams var en arabisk imperialistisk rörelse 700-1600 med slaveri som ingående ingrediens. Kristendom, från början slavarnas religion, och islam, erövrarreligionen, har mycket ytligt betraktat stora likheter, men deras framväxt ser väldigt olika ut. De länder där islam utgör grunden för kulturen gör ingen bra reklam för religionen; tvärtom ser det ut som om islam skadar människornas inbördes relationer, både privat och juridiskt. Att islam inte missionerar spelar ingen roll alls jämfört med att den som avfaller fritt kan avlivas (ursprunglig betydelse av ordet rättslös). Islam exporteras traditionellt med våld. I islams grund ser jag en oförsonlighet med helt andra konsekvenser än idén att Jesus offrade sig för oss. Det är ett helt annat paket av värderingar man köper. Vårt samhälles relativt förlåtande karaktär jämfört med de islamiska ser jag bland annat som konsekvenser av innehållet i de skrifter som skulle tillbes. Bland religioner verkar islam vara det allra sämsta alternativ man kan välja om man skulle känna sig sugen på en privat dos underkastelse med osäker räddningsutgång. Å andra sidan hade den svenska kristenheten och dess potentater helt andra uppföranderegler för hundra år sen och längre tillbaka. Vi har inte själva tron kvar, bara filtrerade värderingar som tron propagerade för.

 21. sl skrev,

  ”Att islam inte missionerar spelar ingen roll alls jämfört med att den som avfaller fritt kan avlivas (ursprunglig betydelse av ordet rättslös). Islam exporteras traditionellt med våld. I islams grund ser jag en oförsonlighet med helt andra konsekvenser än idén att Jesus offrade sig för oss. Det är ett helt annat paket av värderingar man köper. Vårt samhälles relativt förlåtande karaktär jämfört med de islamiska ser jag bland annat som konsekvenser av innehållet i de skrifter som skulle tillbes. Bland religioner verkar islam vara det allra sämsta alternativ man kan välja om man skulle känna sig sugen på en privat dos underkastelse med osäker räddningsutgång.”

  I den tid vi lever i sker en folkvandring av muslimer från mellanöstern till Europa. Jag har inte hört talas om något våld från dem riktat mot oss.

  Däremot har jag sett våld från ”den kristna kulturen” riktad mot länderna där dom kommer ifrån. Finns där nåt som ”den kristna kulturen” vill åt, exempelsvis olja, så ökar våldet och hoten från dessa förlåtande ”fredens apostlar” som du så gärna vill tillskriva dem.

  Det är beklämmande att läsa det du skriver ovan, det kunde lika gärna varit hämtat från en annan typ av bloggar. Att vara så nedlåtande mot en annan religion tycker jag gränsar till förtal. Det är som du går och drömmer om ett korståg och ”det stora religionskriget” där Jesus ska segra över Mohammed.

  Det du anklagar islam för är ju precis samma som du står för själv.

  Inte särskilt kristet vill jag nog påstå….

  Jag tror det skulle vara nyttigt för dej om du fick möta Jesus. Då skulle du bli mer positiv till dom som råkar vara födda till en annan tro.

  Religion är en gudatro, råd hur vi bör leva samt ett försök till svar på livets svåra frågor.

  Upplysningen har gjort den delvis överflödig och omodern men dess inneboende styrka och kraft har inte försvagats och kan utnyttjas likt hallicken utnyttjar horan för sin egen vinnings skull.

  Och när hallicken fått sitt, vad är horan värd då?

 22. Du har helt rätt i att västmakterna har varit totalt militärt överlägsna den senaste hundra åren. Engelsk och fransk kolonialism besegrade dem tillfälligt, något vi glömmer varje gång vi hänvisar till de ”universella värden” som de anser att vi exporterat med våld. Islamister erkänner inte våra universella värden, de erkänner inte principen en man en röst, de tycker att en man kan äga flera fruar och slå dem om de är olydiga, i korthet föraktar de franska revolutionen precis som du, men på andra grunder. De finner den irrelevant; människan är inte fri utan ska lyda Muhammed, som var den ende som visste hur gud ville ha det. Det visste ju Jesus också, men de predikar inte samma sak. Nu är det ju människor som hittat på alltihop, och människor som tolkar om efter behag, så det bevisar ju ingenting. Religion bevisar ingenting, de religiösa tror att de vet något, alla andra vet att de tror något. Alla muslimer är inte islamister; i Egypten fick de bara lite mer än hälften av rösterna. Faraonerna är borta, islam är Egyptens grund.

  Alla är inte religiösa, men islam ligger som grund för kulturen, det är det enda jag säger, men det är på håret att man ens får säga det. Den skrämda förnekelse och aggressivitet som kommer till ytan så fort man ens andas om att de urkristna områdena i mellanöstern, alltså tex Syrien, faktiskt erövrats av islam, och att de som främst flyr till oss mest kommer ur kristna folkgrupper, den är otäck. Man får alltså inte ens nämna vad som hänt, därför att det i sin förlängning betyder att man vill starta krig. Det är inte tillåtet att nämna islam i annat än inställsamma ordalag, som du mycket riktigt gör. I ett historiskt sammanhang är islam en erövrarreligion, ett slags imperialism, som mongolerna. Jag vill inte starta krig; någon annan har redan gjort det. Den ”kristna kulturen” vill inte åt oljan, den kristna kulturen ligger bara i botten på ett samhälle som ovanpå den kristna kulturen odlad i klostermiljö parad med kryddodling och ystande av ost lagt nationalstater med värnpliktsarméer, forskning, privata industrier, städer med betongförorter och jordbruk med konstgödsel som levererar överskott av mat för första gången i mänsklighetens historia; ett samhälle som drivs på kol och olja. Upplysningen har ersatt kristendomen, men vi har värderingar kvar i samhället från den kristna tiden. Är svenskar kristna? De flesta bara i kulturell mening. Är den svenska kyrkan stark? Verkligen inte. Den är svag, men har stora materiella tillgångar och stora utgifter för sina fastigheter och personal.

  Det skulle inte spela någon roll för min attityd mot islam, dess plågoandar och offer, om jag ”mötte Jesus”. Problem de har i den islamiska världen finns helt oberoende av mig och min eventuella tro.

  Det här med hallicken och horan; jag bara gissar att du menar kapitalismen och kyrkan. Jag delar inte ”visionen” alls, och bara undrar vem som är vad enligt dig? Är det kyrkan eller kapitalismen som är horan? Kapitalismen är tusen år yngre än kyrkan, eftersom nöden är uppfinningarnas moder kan vi kanske kalla kyrkan för kapitalismens barnmorska?

  Jag tycker det är helt absurt att å ena sidan jämföra den ekonomiska ordning som sakta mättar allt fler och den religion som gick ut tro allena och att dela bröd och fisk med prostitution, och samtidigt tycka att ”ja men islam har ju mest goda sidor”. Som om att de vore jämförbara. Däremot jämförs förhållandena i länder som domineras av islam med länder som har kristen grund varje gång vi tittar på Rapport.

  Gudstro är en underkastelseordning. Livets svåra fråga är att vi dör, och religionen ger svaret att det fortsätter på andra sidan. Islams råd hur vi bör leva våra liv ser så här i backspegeln ut att vara sämre än särskilt den protestantiska kyrkans råd, men det allra bästa med den i ett jämförande perspektiv är att den inte försöker mörda dem som lämnar den, eller skickar ut huliganer för att terrorisera frånfällingar. Man får ge kyrkan erkännandet att den försöker anpassa sig till moderna tider. Det kan man se som prostitution om man vill, men de vill inte jag.

 23. Gruppen som beskrivs i den anmälda boken hade förmodligen den ordning som mest liknade den urkristna kyrkans, som också verkar ha fördömt privat egendom för att det förledde sinnet och skilde en från gud, alltså den ursprungliga innebörden i begreppet synd.

  Potentaterna med kors runt halsen i konstiga mössor, höljda i guld och silver, och Jesu ord, står i motsatsställning till varandra. Kristendomen var de fattigas och slavarnas religion i början, den erövrade Romarriket inifrån. Sen hände det en väldig massa saker under lång tid. När samhällets potentater började använda den ändrade den också karaktär. Kyrkans utveckling liknar bolsjevikpartiets och socialdemokratins, men i ultrarapid, det som tog fyrahundra år strax efter Jesu födelse tog fyra år strax efter 1917.

  Bibeln är en historiebok. GT handlar om det judiska folkets historia, NT handlar om Jesus och hans föjeslagare, Paulus och församlingarnas korrespondens runt medelhavet.

 24. Din vana trogen kommer du med påståenden. Om Bibeln är en historiebok måste också historien om Jesus vara sann.

  sl, har Jesus funnits som det står i Bibeln, gått på vatten osv.

  Vad säger du?

 25. Göte Kildén den 4 Okt 2013 kl. 23:08 skrev:

  Såg en recension av en ny bok som verkar spännande: http://www.flamman.se/med-vadmal-och-jesus-mot-overheten

  Jo, den boken verkar spännande men tyvärr läser jag inga böcker.

  Innan du fördjupar dig så glöm inte att det är 2013 den tid vi lever i nu och inte 1713 för trehundra år sen….

  Mycket har förändrats till det bättre, och det som var helt otänkbart då ses som självklarheter idag.

  http://www.svt.se/nyheter/varlden/nye-paven-valkomnar-homosexuella

  Fast det finns dom som vill vrida klockan tillbaka

  http://www.svt.se/nyheter/varlden/rysk-toppolitiker-homosexuella-ar-missfoster

  Men sparka inte på Gud och kyrkan som sådan, för det är ytterst dom världsliga makthavarna som bestämmer hur det ska vara även där.

 26. Jesus har funnits, och haft en åhörarskara. jag har problem med att tro på att hans kropp inte påverkades av gravitationen. Bibeln är skriven av människor, det gamla testamentet är det judiska folkets historia, andra testamentet handlar om Jesus, lärjungarna och de kristna församlingarnas verksamhet.

 27. Kanske Reda Havet när Jesus’s levde var belagt med is – ”den lilla istiden”- så han gick över med kalla fötter eller som i filmen Mr Chance within his own mind”…..

 28. Kanske det:)

  Istiderna verkar dominera över de varma perioderna ganska kraftigt, men om det pågick en för tvåtusen år sen var den nog väldigt liten… Man får kämpa mot istiderna och köra lite mera Volvo 🙂

  Texter ska tolkas, är de tvåtusen år gamla finns alla möjligheter till missförstånd. Första Mosebok och de sex skapelsedagarna plus en vilodag är orimligt om man med dag menar ett 24 timmars jordvarv, så fort man låter ”på den första dagen” tolkas som längre tidsrymd blir den tänkbar. Man ska nog försöka förstå historierna i deras egna sammanhang, prästens jobb är att kommunicera dem i dagens sammanhang, jag tycker det verkar fungera lite sämre. Låt oss säga att han gick på vattnet; någon annan liten detalj än väldigt lokalt upphävd gravitation måste antas vara orsak, kanske var vattendjupet 2 cm? Eller sjön en hägring i dallrande mellanösternluft. Det saknas inte möjligheter.

 29. Okej, Jesus klarar livhanken med att vattnet var fruset till is….

  Men hur förklarar du att Jesus kunde mätta femtusen män med fem bröd och två fiskar ?

  Var det kanske fem fullastade brödbilar och två valar??

 30. Mera Jesus…

  En grej som kristna har svårt att förklara är när Jesus efter bergspredikan siger upp till himlen ungefär som vi tuttar på en nyårsraket.

  Psssuuiiiiiiiiiiiiit så var han borta…..

  Svar på det tack 🙂

 31. Nej med kameler och åsnor så klart, det tog längre tid men……By the way his real name was Brian

Lämna ett svar