Internationell vänster stöder den syriska revolutionen.

Dokumentet här under antogs av 23 anti-kapitalistiska organisationer under det nyss avslutade Sociala forumet i Tunisien. Det tar en klar ställning för den syriska revolutionen, tar avstånd från imperialismens försök att leda den in i ofarliga banor, tar avstånd från de som i ”anti-imperialismens” namn vänder revolutionen ryggen och uppmanar alla till att visa sin solidaritet med de som kämpar för frihet, värdighet och demokrati i Syrien.

*********

Deklaration till stöd för den syriska revolutionen av deltagare vid det sociala forumet i Tunis 26-30 mars 2013.

Omvärlden visar intresse för revolutionerna i de arabiska länderna med start i Tunisien. Efter att revolutionen nådde Syrien har bilden blivit mer oklar. En stor oförståelse har uppdagats grundad i den gamla doktrinen från kalla kriget och uppdelningen av världen i två ”läger. Av den anledningen hävdar vi undertecknade förljande:

1/. Det som sker i Syrien är en revolution i begreppets fulla mening. Den är ett resultat av det ekonomiska sönderfallet i Syrien under det senaste decenniet, orsakad av den strukturella krisen som drivit stora delar av befolkningen in i fattigdom och svårigheter medan rikedomar samlas i händerna på en minoritet av maffiafamiljer stöttade av diktaturen.

Revolutionens mål är därför att främja frihet och demokrati, att skapa ett ekonomiskt system i de undertryckta klassernas intresse och bygga en demokratisk sekulär stat som behandlar alla syrier likvärdigt, inklusive kurder och alla andra minoriteter.

2/. Därför uttalar vi vårt stöd till revolutionen. Vi anser att den ska stödjas så att dess seger kan öppna perspektiv på avgörande politiska och sociala förändringar, så att revolutionen kan sprida sig till andra länder –från Maghreb till Saudiarabien – i en situation där den globala krisen för kapitalismen annonserar breda rörelser i många länder världen över.

3/. Vi tar avstånd från alla krav på utländsk militär intervention, amerikansk-europeisk, och tar samtidigt avstånd från Rysslands, Irans och Kinas inblandning. Vi tar också avstånd från en konfessionell logik eller försök att tvinga på revolutionen en religiös karaktär. Det är en folkets revolution och det är inte och kommer inte att bli ett samfunds eller en religions uppror. Vi fördömer den politik av oppositionen som reducerar revolutionen till de egna liberala kraven, den politik som inte griper sig an befolkningens problem utan bara de individer som strävar efter makt.

4/. Vi hävdar att makten i Syrien utvecklats på en nyliberal maffiabas och inte i konflikt med imperialismen. Den har alltid underkastat sig den sionistiska staten genom att föra krig mot revolutionen och det palestinska folket. Under lång tid har den garanterat lugn vid gränsen till Israel genom att inte försöka ta tillbaka Golanhöjden.

5/. Vi måste fördöma diktaturens brutala repression av folket, en repression som nått en nivå av brott mot mänskligheten. Vi fördömer också Saudiarabiens, Qatars och andra Gulfstaters försök att avleda revolutionen, i Saudiarabiens fall leda den till nederlag, i Qatars fall till att Muslimska brödraskapet ska ta överhanden. Vi fördömer också exporten av ”jihadister” till Syrien som en del i en kontrarevolutionär process.

6/. Vi måste stödja den syriska vänstern som deltar i revolutionen med politiska, mediala och alla andra medel som står oss till buds. Stödet är en del i en politik som syftar till att samordna alla vänsterkrafters aktivitet för ett deltagande i revolutionerna, för att utveckla dem och omforma dem till segerrika folkliga revolutioner.

7/. Vi måste samordna vår mediala aktivitet för att bryta Gulfimperialismens mediala hegemoni som deformerar revolutionen med en falsk bild. Det kan vi uppnå genom utbyte av information och genom att publicera den syriska vänsterns analys av revolutionen.

8/. Vi måste tydliggöra den syriska revolutionens natur för varje vänsteraktivist världen över. Vi måste försöka ändra hållningen hos den vänster som med anti-imperialism som förevändning stöder den brottsliga och maffiaartade makten. Vänstern måste anta ett verkligt revolutionärt stöd till den syriska revolutionen. Den ska ses som en integrerad del i de arabiska revolutionerna, som en källa till stimulans av klasskampen i världen och en gnista som kan tända revolutioner i Europa och Asien och möjligtvis i resten av världen som en påskyndare av och en effekt av imperialismens kris.

Som en konsekvens av ovan ska vi arbeta för att bygga en stödkampanj med den syriska revolutionen. Vi måste förtydliga dess villkor, dess svårigheter och dess i grunden revolutionära karaktär, mot kapitalismen för dess överskridande, och mot maffiaregimen.

Vi kan börja med en dag av solidaritet den första veckan i maj till stöd för revolutionen, organiserad av krafter till vänster i våra hemländer.

En kommitté tillsatt av den internationella vänstern förbereder en kongress i Tunisien, troligen i juni 2013, till stöd för revolutionen i Syrien. En stående kommitté tillsatt av kongressen ska arbeta för ett fortsatt stöd till revolutionen och den syriska vänstern, för att öka förståelsen för revolutionen bland vänstern i hela världen.
Tunisien den 31 mars 2013

Översättning: Benny Åsman

 

Lista över organisationer som undertecknat uppropet: (franskan i originalet får stå kvar eftersom det saknas vedertagna svenska namn på de flesta som skrivit under).

Coalition de la Gauche Syrienne
Organisation des Communistes en Syrie
Parti Démocratique Kurde Syrien (PYD)
Courant de la Gauche Révolutionnaire Syrienne
Ligue de Gauche Ouvrière (Tunisie)
Parti des Travailleurs (Tunisie)
Lutte Internationaliste -LI (Espagne)
Front Ouvrière (Turquie)
Unité Internationale des Travailleurs-IV Internationale (UIT-CI)
SolidaritéS (Suisse)
Mouvement Pour le Socialisme (MPS, Suisse)
Forum Socialiste (Muntada Ishtaraki), Liban
Comité pour la cause arabe (Espagne)
Nouveau Parti Anticapitaliste- NPA (France)
Marea Socialista (Venezuela)
Gauche Anticapitaliste -IA (E.Espagnol)
Parti Socialisme et Liberté- PSL (Venezuela)
Gauche Socialiste-IS (Argentine),
Mouvement Socialiste des Travailleurs-MST (Chile),
La Protesta (Bolivia),
Unis dans la Lutte (Peru),
Courant Socialiste des Travailleurs-CST du PSOL (Bresil),
Proposition Socialiste (Panama

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

8 svar på ”Internationell vänster stöder den syriska revolutionen.

 1. Skulle vara intressant att veta hurudan demokrati dessa vänsterorganisationer jobbar för att införa i Syrien. Vänster och demokrati har aldrig förr varit förenliga i historiskt perspektiv.

 2. Det låter bra med en demokratisk opposition i Syrien. Men hur förhåller den sig till de dominerande religiöst extremistiska salafistiska grupperna bland de stridande rebellerna på marken? Hur är relationen till den utlandsstödda NC och den av USA & Co stödda ”övergångsregeringen”? Får den ekonomiskt stöd och i så fall varifrån? Frågorna är särskilt befogade efter en ny rapport av Syrien-kännaren Aron Lund.
  Han är en av Sveriges främste ”Syrien-experter” som bott i Damaskus, skrivit boken ”Drömmen om Damaskus (2010), ”Syrien brinner” (ej utkommen) och rapporten ”Divided they stand” om oppositionen. Nu finns den värdefulla rapporten ”Syria’s salafa insurgents: The rise of the Syrian islamic Front” på 50 sidor och 233 referenser, utgiven av ”Swedish Institutet of International Affairs” 28/2.
  21 december 2012 bildade 11 av Syriens islamistiska rebellfraktioner ”Syriens Islamistiska Front (SIF)”, en salafistfront som blivit en av landets viktigaste rebellgrupper och verkar kunna ena den mjukare moderata riktningen och de salafi-jihadistiska extremisterna i al-Nosra, som USA ”terrorstämplat”. Detta skedde efter flera månaders förhandlingar. Starkast i SIF är Ahrar al-Sham, som förstärkts.
  AL slår fast att radikala religiöst extremistiska, salafastiska, islamistiska grupper nu har ett dominerande inflytande i Syrien. Rebellerna eller oppositionen mot Syriens regering domineras av de två religiöst extremistiska väst- och demokratifientliga salafistorganisationerna SIF (Syria Islamic Front) och al-Qadia associerade al-Nosra och liknande organisationer. Både vill upprätta en islamistisk stat med sharia-lagar i Syrien och al-Nosra ser detta som en del i ett utbrett heligt krig. Därtill finns mer västorienterade Syrian Liberation Front (SLF) som visat viss styrka i vissa provinser. Någon oberoende demokratisk opposition ses inte bland dessa dominerande rebellgrupper?
  Fria syriska arméns (FSA) bildades av några avhoppade militärer i Turkiet i juli 2011 och lyftes snabbt fram som rebellernas ”militära ledarskap” av västerländska media och politiker (och porträtteras fortfarande så i SvT i år). Det blev snabbt klart att FSA inte var en fungerande organisation. Namnet används då och då av olika rebellgrupper som vill få utländskt ekonomiskt stöd och mediauppmärksamhet eller som en lös beteckning på rebellerna. En annan pappersorganisation är Supreme Joint Military Command Council (SJMCC) som presenteras som den militära grenen av den av USA & Co installerade ledningen för oppositionen ( NC).
  Hur står den nya organisationen i förhållande till allt detta?

 3. Anders, jag begriper inte varför du ställer en massa frågor. Du tror ju att du sitter inne med svaret på dem alla.

 4. Det här är så hoppingivande. Tack för blogginlägget!

  Låt oss hoppas att Baath-regimen rasar ihop snart. Och att den tar Ahmadinejads äckliga kråkslott med sig i fallet…

 5. Dra inte upp det här mer nu. Så fort islam kommer med i bilden så blir det kortslutning i kommunismen. Nästa år är valår och då är det extremt viktigt med enad front mot kapitalismens utsugning. Pengar finns och vi ska peka på vart dom är och dit dom ska när vi själva får bestämma. Rättvisa hyror, satsningar inom landet och stoppa miljardrullningarna till skatteparadisen. Det är vad folk vill ha. Sätt igång nu!!!

 6. @Någon den

  Problemet är bara att andras pengar också tar slut till sist, om socialister skall få bestämma.

 7. Jag hittar inte kubanerna bland undertecknarna, jag har alltid gillat dem.

 8. @ Blofeldt

  Jag har aldrig påstått att alla ska bli professionella tumrullare, vi ska givetvis jobba och skapa kapital och välfärd den vägen. Skillnaden är bara att vi jobbar åt oss själva och inte åt kapitalisterna i skatteparadisen.

  Trenden måste vändas från kapitalisternas huggsexa om vinster och profiter i den skattefinansierade välfärden till till en demokratisk välfärd som vi äger och bestämmer om tillsammans.

  Det är det fina med socialismen och så vill de flesta ha det men dom penningskåtas begär är så stort och tillsammans med den makt som dom redan genom sitt ägande och inflytande i all media så kan dom påverka i vilken riktning dom önskar till och med ända in i arbetarrörelsens största demokratiska parti.

  Dock finns undantag, som den här bloggen, och därför är jag här. 🙂

Lämna ett svar