Myter om islamofobi och antisemitism i Charlie Hebdo

Många har sagt mycket om Charlie Hebdo. Men väldigt få i den svenska debatten verkar veta vad de pratar om. Ytterst få har läst ett enda nummer av tidningen, för att inte säga flera nummer.

Ändå har epiteten haglat från många håll. Islamofobisk. Rasistisk. Antisemitisk. Vulgär. Oansvarig. Respektlös. Fick vad man kunde vänta sig.

Att tidningen allt från sin start haft en enda genomgående redaktionell linje, häckla makten, häckla imperialismen och häckla religionen, är det få som sett till när skällsorden haglat. Ja till och med bland de som stolt försvarar yttrandefriheten och Charlie Hebdos rätt att publicera vad de vill, om det inte bryter mot existerande yttrandefrihetslagar, är det förmodligen skralt med kunskaper om vad som publicerats i tidningen, vilka och vad som häcklats i karikatyrer och text.

Mohammed överspelad av fundamentalister
-Det är jobbigt att älskas av idioter.

Nu kan vi luta oss tillbaka mot en omfattande undersökning av vad som dominerat den hädiska tidningens förstasidor, det vill säga den sida som speglar tidningens ”själ”. Två franska sociologer har helt enkelt granskat varenda förstasida i Charlie Hebdo de senaste tio åren. Det blir 523 tidningar. För att nagla fast tidningen som antisemitisk och/eller islamofobisk kunde man vänta sig en dominans på ettorna av bland annat dessa två teman. Men statistiken talar ett annat, ett helt annat språk. Bara 7 förstasidor av 523 har karikatyrer som driver med islam eller profeten Mohammed.

Så här ser den totala fördelningen ut:
336 förstasidor handlar om politik och politiker i Frankrike och internationellt.
85 förstasidor visar karikatyrer om ekonomin och sociala förhållanden.
42 ettor driver med idrotten och underhållningsindustrin.
38 ettor handlar om religionen och religiösa ledare: varav 21 om kristendom, 10 driver med flera religioner samtidigt, 7 är direkta karikatyrer av islam och till sist 22 om andra religiösa ämnen.

François Hollandes äventyr utanför presidentskapet fick både en och två slängar

I en annan studie som gjorts över vad Charlie Hebdo hade som tema på ettorna under 2014 visade det sig att Mohammed fick spela huvudrollen en gång av 52.

I tio år har alltså Charlie Hebdo ägnat i stort sett alla sin kraft åt att häckla politiska och världsliga ledare. Familjen Le Pen och Nationella Fronten intar första plats, följt av Sarkozy, Hollande, och politiska partiers tidigare ledare och statschefer. Därmed skiljer sig Charlie totalt från Jyllandspostens ensidiga redaktionella linje.

Själv har jag aldrig gillat Charlies stil och grova satirer. Men det ingår i yttrandefriheten att få vara grov och provocerande. Man behöver inte gilla det. Men när Charlies politiska hemvist i den anarkistiskt/socialistiska traditionen av antirasism och antiimperialism ifrågasätts av så många som aldrig ens hållit tidningen i sin hand då kan man fråga sig hur det är ställt.

Fyra miljoner franska medborgare fattade att angreppet på Charlie Hebdo var ett angrepp på det fria ordet och anslöt sig till protesterna under banderollen ”Je suis Charlie”. De gjorde de inte för att visa sin entusiasm för Charlies karikatyrer utan för att försvara rätten att tala fritt i samhället och i solidaritet med de mördade journalisterna.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Nyårsklockorna ringde inte in en bättre värld…

Ny grå vintermorgon. Själv gråkulen i sinnet. Gryningen motar bort mörkret över trädtopparna och i väntan på ännu en storm från Västerhavet flyger lite förmildrande snövitt över landskapet.


Jag lyssnar och tittar samtidigt retroaktivt på Aktuellts extra utsändning från i går kväll där redaktionen lät svenska journalisten Lena Lutaud, på den högerkonservativa tidningen Le Figaro, stå för en sammanfattning av hur fransmännen ser på de vidriga dödsskjutningarna i Paris:

”Hur tror du att folk ser på det som har hänt, hur det ska bli i framtiden?” ”Folk vet att vi har utkämpat en strid”, svarade hon på frågan från SVT-redaktionen, ”vi har inte vunnit ännu, ögonen har öppnats och man är inte naiv längre och man har förstått att det faktiskt är ett religionskrig som är på gång, och att man måste vara väldigt försiktig…”

Avslutningsvis konstaterade sedan detta högerspöke, som varit Aktuellt nyhetsankare dessa vådliga dagar, att det krävs mer polis och mer specialstyrkor för att klara av alla de fanatiker som varje dag återvänder till Frankrike från strider i Mellanöstern eller släpps ut från republikens fängelser. Man kan ana sig till hur snacket går när Le Figaros journalister tillsammans intar sina långa franska luncher…

Svenska folket, via vårt Public Service, fick alltså gå och lägga sig och fundera över världens elände med hjälp av denna billiga analys, faktiskt nära nog en reproduktion av Anders Breiviks apokalyptiska världsbild. Är det då ett nytt korståg, ett ”religionskrig” i Mellanöstern som Västvärldens ledare ska samlas till i Paris nu på söndag, i denna ”union sacré” som planeras? Ska Francois Hollande tiodubbla sina kravallstyrkor för att lösa massarbetslösheten bland landets unga muslimer? Hela fyrtio procent av dem lever utan jobb och utan framtid. ? Är det mer vapenexport till Saudiarabien och Gulfstaterna som är lösningen?

Francois Hollande i diskussion med Saudiarabiens kung Abdullah bin Abdulaziz al-Saud om nya vapenaffärer…

Riktigt så illa är det nog inte. Inte helt och hållet. Inte än. Men analyser och värderingar flyttas snabbt högerut. Religiösa vanföreställningar och religiös extremism gödslas och frodas i ett samspel mellan social utarmning och socialt utanförskap för hundratals miljoner människor, genom en växelverkan mellan nykoloniala imperialistiska krig, vidriga politiska diktaturer i Mellanöstern samt de härskande eliternas lystna, giriga och hänsynslösa nyliberalism.

Årets nyårsklockor tycks inte ha ringt in en bättre värld. Nödvändigheten av att återskapa levande folkrörelser och en kämpande internationell arbetarrörelse är större än någonsin.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Socialdemokratin vid makten – avskaffar 35-timmarsveckan i Frankrike

Socialdemokratin vid makten förnekar sig inte. Francois Hollande har gjort ännu en regeringsombildning (den sista?) där han skalat bort alla ministrar med någon form av vänsterståndpunkter. Ny ekonomiminister är Emmanuel Macron ett trettiosjuårigt finanslejon som rekryterats från Rotschilds bank i Paris där han varit arkitekt för flera företagsnedläggningar, eller ”omstruktureringar” som det heter på bankvärldens eget språk.

”Frankrike måste öka sin konkurrenskraft och minska sina offentliga utgifter” är det budskap han har med sig från Rotschild finansiella sfär och som nu proklameras som socialdemokratisk politik. I dag meddelar han, som en av sina första åtgärder ”att alla företag som vill ska kunna avskaffa 35-timmarsveckan”. Tidigare har detta bara varit möjligt för företag med ”ekonomiska problem”. Nu ska det bli fritt fram för varje företag som så vill, ”oavsett vad fackföreningarna tycker”. I praktiken vill han alltså avskaffa 35-timmarsdagen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Den enes död är den andres bröd…

I går var det franska Socialistpartiets president på artighetsvisit i Grekland och  Antonis Samaras hälsade Francois Hollande med smilande smicker om att “Frankrike alltid är Europas politiska centrum”. Den grekiska premiärministern och högermannen är personligen en varm frankofil men han letar också desperat efter köpare till den stora offentliga sektor i Grekland som ska privatiseras. Av diplomatiska skäl, för att inte trampa Angela Merkel på tårna, nyanserade han senare sin bild med att man ”inte behöver välja mellan Frankrike och Tyskland”.

I takt  med varandra –  och i tiden,

sida vid sida, Högerns Samaras

och socialisternas Hollande…

Vad var då Hollandes syfte med resan? Hade han med sig några presenter till sitt grekiska värdfolk? Annat än att han med fransk retorik fick ihop en slinga om solidaritet genom att säga sig vara emot ännu större krav på Grekland. Något som ingen, inte ens Anders Borg, i och för sig har föreslagit! Att som ”socialist”  i går uttala sig i varma ordalag om den generalstrejk som i dag, onsdag, lamslår hela Greklands offentliga sektor, kom naturligtvis inte i fråga.

.

Nej, den ”vänskap” som Hollande erbjöd grekerna var något helt annat. Han hade i stället i sitt följe en flock franska ”asgamar” eller företagare som hungrigt kretsat över det som finns kvar av Greklands gemensamma välfärd, beredda att slå ner på det som säljs ut, för att sedan i namn av lönsamhet slita sönder sina byten. Greklands socialdemokrater sitter i regering med Samaras och assisterar honom i dumpningen av välfärden, så vad är väl naturligare än att socialdemokraten Hollande blir mellanhand i denna smutsiga affär.

När Hollande, i färd med att pissa på grekisk arbetarrörelse, av en journalist fick den oartiga frågan om inte detta är att godkänna nyliberalismen svarade han bara lakoniskt, likt Stefan Löfven här hemma, att han ”tar verkligheten som den är”. Om detta sedan ”är bra eller dåligt ideologiskt är inte frågan”. De ”tillväxtmarknader” som Hollande vurmar för har han äntligen hittat och franska riskkapitalister hoppas nu kunna börja slita i slamsorna av grekisk offentlig sektor…

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

I media: DN1,