De rödgrönas budget – inget paradigmskifte, men väl en drastisk politisk scenförändring

Stefan Löfvén hävdar att de rödgrönas första budget innebär ”ett paradigmskifte, framförallt för jobben”. Magdalena Anderssons ”nådiga lunta” ska alltså förstås som en dramatisk förändring av en hel struktur, ett helt system. Vi ska fås att tro att vi välsignats med riktigt radikala strukturreformer, ett verkligt systemskifte eller en ”revolution”, vilket är så begreppet tolkas i fysikens vetenskapshistoriska värld där det har sitt ursprung.

Men så väl är det dessvärre inte. Vad vi däremot ser – och framförallt kommer att få se är en dramatisk politisk scenförändring. Nya kulisser rullas in, annan rekvisita ställs ut. Mängder med nya aktörer flockas i Rosenbad, med ett delvis nytt språk, ny ideologisk retorik och andra miner och annan intonation när de framför sina roller.

Men fortfarande är det samma pjäs som spelas. Om än med nya regissörer och en del nya aktörer. I alla avseenden består det svenska klassamhället som det såg ut innan skrivbordslådorna på Rosenbad städades ut och alliansens politiska nomenklatura flyktade i väg till lobbyindustrin…

Det är bara att se till hårda fakta. Avrundat kommer ”Statens utgifter” budgetåret 2015 att bli 886 miljarder kronor och detta samtidigt som regeringen meddelat att de sammanlagda kostnaderna för ”nya reformer” (inkluderat 400 nya miljoner till militären) kommer att bli drygt 20 miljarder. En stor del av dessa reformpengar hamnar helt rätt och innebär några försiktiga tåfjät framåt: exempelvis hos ensamstående föräldrar med barn, 1.6 miljardar; höjt underhållsstöd, 0.6 miljarder; mer pengar till äldreomsorgen, 2 miljarder; sänkt skatt för pensionärer, 2 miljarder; och höjt tak i a-kassan, 1,7 miljarder. En ensamstående mamma får 300 kr mer i månaden att röra sig med och slipper kostnader för medicin om hon har ett sjukt barn. En fattigpensionär med garantipension på dryg 8000 brutto i månaden får samtidigt 180 kr mer i månaden för sin hushållning. Ingenting som förändrar livet, inget systemskifte precis, men ändå några slantar mer.

Den pressade äldrevården får mer pengar

Regeringens siffror är dessutom manipulerade. Arbetande pensionärer får en kontrareform, en skattehöjning med 8.5 procent, vilket för pensionärsgruppen i sin helhet innebär ett plus i budgeten. Den påstådda kostnaden för en höjning av taket i a-kassan på 1,7 miljarder verkar också vara gripen ur luften. Den finansieras av medlemsavgifterna och en arbetsmarknadsavgift som betalas av arbetsgivarna.

Samtidigt uteblev vallöftet från (s) om höjda barnbidrag. Dessa har inte höjts sedan 2006 och därför minskat betydligt i takt med inflationen. Det höjda taket i a-kassan till 25 000 kronor är bra, men en kortvarig glädje för dem som gynnas eftersom den nivån bara ska gälla i hundra dagar! Sveriges lärarkår kommer dessutom att få se sig om himlen efter de tiotusen kronor mer i månaden som Gustav Fridolin lovat. Idrotten fick också kalla handen vilket innebär att den kanske viktigaste integrationsfaktorn i Sverige, barn- och ungdomsidrotten, blir mer utarmad på pengar. Sveriges utdöende jordbruk, vi importerar 50 procent av allt vi äter och bondens genomsnittålder är uppe i 57 år, får ännu ett liehugg i ryggen med Åsa Romsons löfte om en höjd gödselskatt nästa år. ”Vi får betala för att statens museum i Stockholm ska slippa avgifter”, rasar jordbrukarna på sina Facebooksidor. Oavsett hur man värderar de smärre inkomstfördelningar och förändringar av en del skattesatser som görs handlar reformerna med 20 miljarder i sak ändå bara om lite drygt två procent av Sveriges utgiftsbudget! Äter man två procent av det som läggs upp på ens tallrik brukar vi säga att man ”petar i maten” och det är också vad Magdalena Andersson och den rödgröna regeringen har gjort. Den har petat lite i alliansen tidigare budget. Inte mer. Allra minst handlar det om ett paradigmskifte eller radikala strukturreformer.

Bostadsbristen i många regioner kräver stora statliga investeringar

Den nya regeringen är också tokrädd när det gäller att investera för framtiden: Den akuta bostadsbristen måste mötas med stora statliga insatser (vilket dessutom är ett bra sätt att dra undan fötterna för (sd); miljonprogrammet från 1960-talet kräver en akut renovering med modern miljövänlig teknik för att minska energislöseriet; kollektivtrafiken byggas ut och få bättre kvalité; järnvägar – och många vägar – rustas upp; nya icke fossila energislag utvecklas och byggas ut; en plan för att rädda jordbruket och till en del återindustrialisera Sverige är lika akut. ”Politik är att vilja”, sa en gång Olof Palme. Men den nya regeringen är viljelös. Likt sin föregångare bara ett flarn för ”marknaden”. Utan nya skattesänkningar (vilket i sig vore dåraktigt) stannar alliansens ”konsumtionsekonomi” upp. Samtidigt är euroländernas tre viktigaste ekonomier (66 procent) Italien, Frankrike och Tyskland alla tre på väg in i en recession (Finlands för Sveriges del så viktiga ekonomi drabbas också hårt av EU:s sanktioner mot Ryssland). Många erkända ekonomer och ekonomiska institut talar om att stora delar av världens ekonomier är på väg in i ett japanskt syndrom. En slags ekonomisk sömn där utvecklingen står still för en lång tid framöver. Utan draghjälp från en ny konsumtionsvåg och med ännu mer vikande utländsk efterfrågan på viktiga svenska exportvaror är det precis långsiktiga investeringar som krävs. Inte minst eftersom Sverige är bland världens högst rankade ”låntagare”. Den svenska staten kan i dag få tvååriga lån med en räntekostnad på bara 0.021 procent. Men en insikt om detta saknas helt i regeringskansliet. I stället har vi fått ännu en nyliberal regering som är strykrädd för radikala grepp.

Bakgrunden till detta är inte bara regeringspartiernas egna program och deras snabba sprintlopp åt höger i politiken utan givetvis också sensommarens katastrofala valresultat.

Visst, (s), (mp) och (v) fick tillsammans 43.6 procent av rösterna i riksdagsvalet eller omsatt i riksdagsledamöter, 159 stycken. Räknar vi bara med de traditionella arbetarpartiernas röster (S) och (v) fick dessa rekordsvaga knappt 39 procent av väljarkåren. Samtidigt orkade den borgerliga alliansen bara med att räkna in 39.4 procent eller sjunka ner på 141 riksdagsstolar. Men i den politiska verkligheten har vi sedan Sverigedemokraterna med sina 12,8 procent och hela 49 nyvalda i vår riksdag. Samtidigt är det nästan torrlagt med breda sociala rörelser i landet. I Sverige lever två generationer av människor där de allra flesta aldrig har varit berörda av en verklig facklig strid. Vi ser heller aldrig några större grupper av studenter som vågar ta sig ton. Vänstern utanför riksdagen är ytterligt svag och jagar mer sin egen identitet än klassfrågor. Rättvisepartiet som relativt ensamma och med stor energi försökte sig på med taktiken att delta i riksdagsvalet kunde exempelvis bara räkna hem futtiga 791 röster – i hela Sverige.

Segerval för Sverigedemokraterna. Här en jublande Oscar Sjöstedt

Vad detta kommer att innebära fick vi en aning om under årets budgetdebatt där (sd):s nye ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt fick det att knaka till ordentligt i många riksdagsbänkar. För övrigt visade han, med skicklig retorik, att det finns flera ”ledarämnen” i (sd) om Jimmy Åkesson skulle fortsätta med att bli sjukskriven. Under eran Reinfeldt, alltså under de år när (sd) har vuxit upp till ett stort parti var moderaterna och deras alliansregering en av partiets huvudmotståndare, en del av etablissemanget, en del av ”dom där uppe som skiter i oss”. Men i det snabba scenbyte som nu skett, flirtade han i budgetdebatten med alliansen i allmänhet och moderaterna i synnerhet och kastade också masken när det gäller var partiet hör hemma i viktiga klass- och miljöfrågor. Han sökte den påtänkta nya moderatledaren Anna Kinberg Batras hand genom att annonsera ett gemensamt motstånd mot Löfvéns regeringspolitik. ”Vi sverigedemokrater är också emot höjd skatt för högre inkomstagare, traineejobb, höjd arbetsgivaravgift för unga och pensionärer samt höjda kärnkraftsavgifter”, menade han och förklarade sitt parti berett att kanske rösta för alliansens eget budgetförslag och därmed i praktiken fälla den nya (s)-ledda regeringen. Sedan tidigare vet vi också att (sd) vill riva upp turordningsreglerna på arbetsmarknaden och i övrigt försämra den lagstiftning som ger oss löntagare ett, om än mycket begränsat, skydd mot arbetsgivarnas godtycke. Partiet ser också Folkpartiets egen major, Jan Björklund, som en mjukis när det gäller svensk upprustning och vill själva ge så mycket som hela 24 miljarder mer av våra skattepengar till svensk militarism. Alla förslag från alliansen om mer pengar åt militären kommer därför att backas av SD. Sjöstedt räknade upp en rad förslag i budgeten som (sd) och Alliansen är emot: höjd skatt för höginkomstagare, traineejobb, höjd arbetsgivaravgift för unga och pensionärer samt en större kärnkraftsavgift.

På fritiden älskar Oscar Sjöstedt att skjuta pansarskott med hemvärnet

Moderaternas gruppledare Kinberg Batra avvisade för stunden hans öppna frieri. ”Vi kan inte samarbeta med ett parti som inte står för öppenhet”, menade hon. För stunden därför att det finns en underliggande motsättning i den parlamentariska situationen. Om vi tillåter oss att för en stund bortse från de olika partiernas syn på invandring och flyktingmottagning är regeringen i ett stort parlamentariskt underläge i de flesta frågor som alliansen – och (sd) – driver. Sverigedemokraterna nya roll som oppositionsparti mot de rödgröna, med lite drygt 800 000 väljare bakom sig, 49 riksdagsledamöter och stort inflytande i många kommuner, samtidigt som det visat sig att moderaterna tappats på flera hundra tusen väljare som föredrog Jimmy Åkesson framför Fredrik Reinfeldt, innebär vulkaniska rörelser i det moderata partiet. Frågan är bara vilka utbrott vi kommer att få se? Frestelsen att acceptera stöd i voteringar från sverigedemokraterna – i frågor som inte rör migration – kommer att bli allt större. Inte minst när det gäller att återvinna regeringsmakten och en ny partiledare blivit varm i kläderna. Många moderater vill också öppna en dialog med (sd) och dämpa den förre partiledarens entusiastiska anslag när det gäller invandring och flyktingmottagning. En omprövning kan också komma när det gäller Reinfeldts taktiska syn på ett vapenstillestånd när det gäller arbetsrätten i stort och turordningsreglerna i synnerhet. Folkpartiets Jan Björklund har redan gått ut i ett öppet angrepp mot alliansens lågmälda ställningstagande på detta viktiga område och annonserat att LAS måste rivas upp och ”ingångslönerna” sänkas. Annie Lööf står sedan tidigare på den barrikaden och missar inte ett tillfälle att spy galla över turordningsreglerna. När nu (sd) är mer än dubbelt så stort som dessa bägge allianspartier och tänker driva samma hets blir det ett enormt tryck på moderaterna att byta fot och falla in i ett gemensamt borgerligt angrepp på arbetsrätten.

Politikens pendyl har sin gång, men för många moderater som gärna vill följa kapital- och företagsägarnas dito var PM Nilssons ledare i Dagens Industri den 20 oktober säkert ett påbud om att det nu är dags att ställa om klockan. PM Nilsson tidigare ledarskribent på Expressen och grundare av debattsajten Newsmill är en grovkalibrig förespråkare för det som brukar kallas för ”näringslivet”, alltså den kapitalistklass som när sig på vårt arbete. Han menar i sin uppmärksammade ledare att det nu är dags för ”näringslivet” att befrynda sig med sverigedemokraterna, att helt enkelt bjuda in dem till ”luncher, nätverksträffar, konferenser, seminarier eller företagsbesök”. En räkcocktail vid rätt tillfälle kan göra underverk, menar han, samt fortsätter: ”alla nya politiska krafter måste uppfostras av omgivningen. Näringslivet har ägnat ett kvarts sekel åt att mellan skål och vägg tala MP till rätta. Det har gått ganska bra. Miljöpartiet är numera för EU, tillväxt och ger till och med grönt ljus åt nya Gripen. När som helst bygger de ringled runt Stockholm också.”

Den scenförändring som sker ger samtidigt en öppning för Vänsterpartiet. I och med att (sd) mer öppet allierar sig med överheten, det rika Sverige, den borgerliga fyrklövern och militarismen, sänker partiet garden åt vänster vilket ger stora möjligheter för (v) att få in många träffar på och skada det parti som själv så gärna vill stoltsera som en underdog.

Det ledsamma är att (v):s ledning gör det rakt motsatta. Med tanke på den parlamentariska situationen och den fackliga rörelsens autism ska vi inte bli upprörda över att partiet kan tänka sig att rösta för Magdalena Anderssons budgetproposition. Det är en taktik som är lätt att förklara. Inte heller ska vi ilskna till över att Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson försökt att förhandla fram förbättringar i budgeten. Det har uppenbart gått bättre tack vare att Löfvén har hållit dem utanför regeringen. För Miljöpartiet som fick några taburetter har det gått sämre. Deras viktigaste krav har begravts i utredningar.

Nej, det vi ska bli upprörda över är att Vänsterpartiets ledning identifierar sig själv med den nya regeringen och ger alla sina medlemmar, sympatisörer och väljare intrycket av att vara ett lika nöjt som godmodigt regeringsunderlag. I den politiska striden med ”Jimmy och hans järnrör” sluter de upp bakom regeringen och blir dess försvarsadvokat i stället för att inta en egen självständig roll som ”det enda oppositionspartiet för landets löntagare och utsatta människor”. På Aftonbladets ledarsida kan man till och med i en vidrig ledare tillåta sig att yrka på att 40- 50 miljarder av storbankernas fabulösa vinster i år på 100 miljarder ska dras in och gå till ”tre nya ubåtar av den nya toppmoderna modellen A26, 20 nya super-Jas och en massa bränsle, sjömålsrobotar och kryssningsmissiler”. Samtidigt som detta sker vågar inte Vänsterpartiet opponera högt och tydligt mot att Magdalena Andersson valt att bara beskatta bankerna med nya, ynka fyra miljarder kronor. Ulla Andersson skulle i media gått ut och talat om för Magdalena Andersson att det finns lador, de rikas lador, som faktiskt är proppfulla! Men att det som kan dras till staten självfallet ska gå till välfärd och inte till imaginär ubåtsjakt.

Om den rödgröna regeringen överlever budgetkrisen väntar nya maror för Stefan Löfvén. Många seriösa bedömare talar om att världsekonomin stävar in i en ny svår ekonomisk kris. Inte minst i Europa. Tysklands, Frankrikes och Italiens ekonomier har redan fått grundkänning. Samtidigt väntar nästa avtalsrörelse, vilken alltså kan komma att utspelas i en atmosfär av åtstramning – och krav på mer pengar till militär upprustning. Det är här som Stefan Löfvén förväntas spela domptör av hela den fackliga rörelsen och se till att det levereras mycket låga lönelyft. Ska Vänsterpartiet då bara mumla i skägget och komma med lite knappt hörbar kritik eller ska partiet framstå som en verklig vänsteropposition?

Det går alldeles utmärkt att ha två bollar i luften samtidigt! Vänsterpartiet borde genomgående förklara att Löfvéns ministär inte på något sätt är ”vår regering”, inte ett politiskt redskap för Sveriges löntagare, utan tvärtom bara ännu en nyliberal regeringskoalition. En stenhård kritik från vänster som skulle kunna inspirera slumrande sociala, inte minst fackliga, rörelser, vilket är det enda som kan ändra på de parlamentariska förutsättningar som är vid handen. Att partiet sedan av taktiska skäl väljer att inte fälla den – för att släppa fram en ny moderatregering uppbackad av sverigedemokraterna är både lätt att förklara och att förstå för alla människor som vill se vänsterpolitik.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Uppenbart har valbrunsten eggat upp Vänsterpartiets ledning till tron att de skulle kunna komma till. Komma till regeringsmakt.

I borgerlig, eller statskontrollerad svensk media, sprids och har journalisterna ständigt spritt Sveavägens och Stefan Löfvens budskap om att, han, han den gamle metallbasen, från början en ”arbetarkille”,  minsann ”kan det här med jobben”, inte minst är han ”en skicklig förhandlare”.

Budskapet har haft två mottagare. Väljarna ska fås att tro att han personligen, i förhandlingar, kan göra skillnad och göra det bättre för oss.

Kapitalägare, bolagsstyrelser och konservativa väljare förstår i stället budskapet på ett rakt motsatt sätt. Som byråkraternas byråkrat i IF Metall har han alltid förhandlat bort avgörande krav och intressen för oss medlemmar. Han har inte ens varit en av arbetsgivarna överkörd, utan faktiskt en ”hederlig, rättfram representant”, vilken alltid har delat arbetsgivarnas åsikter. En älskare av ”svensk vapenindustri”, men inte av oss metallarbetare. En hållning, om än inte med samma ordval, som bekräftades i SVT:s Agenda-Extra, där Löfvéns motpart i förhandlingarna, ”Teknikföretagen”, läs Wallenbergs viktiga uppdragsgivare, berömde vad som för oss metallare precis har varit en historisk undfallenhet, men som med deras språkbruk kallades för ”hederlig, ärlig, och öppen”. Jag ska inte surra om mina egna erfarenheter, men jag har också förhandlat, på alla nivåer i Volvo,under tjugo år,  och vet faktiskt hur det ser på bägge sidor av dessa förhandlingsbord. Bara maktspråk. Artigt, belevat, men framförallt makt, och oftast då övermakt!

Att Löfvén redan vid lunchtid dagen efter valet förhandlade med Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet genom att inte förhandla, utan bara gav kalla handen, raka nobben, åt alla flirtiga blinkningar från Sjöstedt, visar samma sak. Den gamle metallbasen har aldrig förhandlat. Vad han lärt sig, det är industriägarnas maktspråk.

Sjöstedt, verkade vara uppriktigt besviken. ”Dom pratar inte ens med oss”. Alla eftergifter tycks vara förgäves. Det borde han inte vara. Den svenska socialdemokratin, i meningen dess ledarskap, har ingenting till övers för (v):s politik. Inte i någon viktig fråga. Stefan Löfvén och hans kotteri på Sveavägen använder nu ”Sverigedemokraterna”, the bad guys, som ett skäl för att söka kompromisser med olika borgerliga partier, från Miljöpartiet till Moderaterna. Reinfeldt skyllde på ”flyktingkrisen” för att säga nej till goda reformer. Löfvén kommer att skylla på Jimmy Åkesson för att göra samma sak: ”Vi måste ha ett visst stöd från borgerligt håll för att få gehör för vår budget. Därför sågar vi Vänsterpartiet”.

Olle Svenning, ett åldrande vänstersocialdemokratiskt orakel, som försörjer sig genom att då och då – med klarsyn – piffa upp Aftonbladets ledarsidor, sa i gårdagskvällens SVT-debatt en viktig klokskap: Nämligen att till Vänsterpartiet närstående partier i Norge och Danmark ”pulvriserats” genom att dela regeringsansvar med dessa länders socialdemokrati”.

Uppenbart har valbrunsten eggat upp Vänsterpartiets ledning till tron att de skulle kunna komma till. Komma till regeringsmakt.

I själva verket ska partiet vara tacksamt för att Löfvén så bryskt och ogenerat har gett partiet nobben.

Då slipper partiet att vara den som nobbar,  kanske skapar både ras i förtroende och dessutom regeringskris framöver.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Vi har ett viktigt och långt sorgearbete framför oss…

Vi har ett viktigt och långt sorgearbete framför oss…

”Låt oss gå rakt på sak”. Ja, så skrev poeten och Aftonbladets kulturredaktör Karl Vennberg, i ingången till 1970-talet, i en granskning av den politiska efterskörden till de stunder ”när allt var möjligt”.

Karl Vennberg.

Han var tidigt ute med sin egen besvikelse, äldre än många av oss andra. Men det vi gått igenom var den makalösa tid när min generation föddes som politiska människor. Alltifrån scenerna i TV av USA:s vidriga krig i Indokina till förlossningen av unga människors själar i den franska revolten, ”Maj -68”, till ”Den stora gruvstrejken i norr”.

Han svarade sedan lika enkelt som rätt på sin egen fråga:

”70-talets utfall kan bero av hur vänstern förstår att hantera sin besvikelse.”

Hantera sin besvikelse?

Ja, det är vad vi, i det som uppfattas som en bred vänster, måste göra i dag! Rubrikerna från valnatten ryter mot oss. Skrämmer oss. Vi har ett lika viktigt som långt sorgearbete framför oss. Låt oss ta tillvara detta. Tillsammans så långt det går.

Bakgrunden till Karl Vennbergs rader i början av 1970-talet var de konservativa rekyler i samhällets olika delar som han levde med, till en del en hoper maoistiskt dårskap i den generation som organiserade sig politiskt. Han var tidigt ute, och jag tyckte att han hade helt rätt. Min ideologiska övertygelse, den socialism jag kämpade för, allt handlade i grunden om en större frihet, makt för människor och inte marknad, en demokrati som överskred allt vad historien tidigare skådat när det gällde frigörelse för oss människor. Många godsinnade vänstermänniskor hade i dåtiden svårt för att släppa sina solkiga förhållanden till stalinism och maoism, eller till albankommunism för den delen. I sin iver att visa på ”alltings jävlighet i det kapitalistiska Sverige”, skönmålade de, mer eller mindre, oerhört förtryckande politiska regimer i Sovjet, Kina och Albanien.

Idolporträtt av Albaniens Enver Hohxa.

Tyvärr blev han idol också för många sveska vänstersinnade.

Många i min generation, men definitivt inte alla, har inte på rätt sätt hanterat ”sin besvikelse”. Ledsamt att exempelvis se vad som blev av den av Karl Vennberg, så älskade unga Katarina Engberg, en ”upprorsjänta” från KFMLr som verkligen kunde formulera sig. I dag ”departementsråd och chef för Sekretariatet för analys och långsiktig planering vid Försvarsdepartementet. Hennes inriktning är studier av staters underrättelsetjänster och det världspolitiska makt- och intrigspelet”. Alltså ett talrör för den svenska militarismen. Eller lika ledsamt, den klara analytikern och mästerlige pedagogen, Klas Eklund som hann rusa igenom KPMLr och Socialistiska Partiets föregångare innan Kjell Olof Feldt och hans kanslihushöger, ”De vita rosorna”, tog honom till sina barmar. Sedan många år är Eklund i dag ett talrör för SE-banken som ”senior” av något slag…

Katarina Engberg. Numer talrör för svensk militarism.

Men stora skaror av människor från tiden är kvar och har bevarat sin radikala, jämlika syn på världen, om än i olika roller än förr. Deltar efter sin förmåga med glädje, och utan spår av besvikelse, i olika former av motstånd mot förtryck av alla de slag.

Det verkligt ledsamma med årets valresultat är att grundläggande motsättningar mellan vad jag vill kalla – arbete och kapital – har suddats ut. Direkta, kollektiva samband mellan löntagare och de som äger, utnyttjar deras arbete, har minskat i samma snabba takt som avskalningen av svensk industristruktur har fortsatt. Individer, inte en klass, utan unga i tillfälliga anställningar under hård konkurrens från andra tillfälligt anställda, får kämpa sig fram bäst som det går i en globaliserad ekonomi. De känner inte att de vare sig har facket eller något parti riktigt i ryggen, utan utlämnas till en hänsynslös arbetsmarknad och en bisarr konsumtionsideologi. Ofta med en arbetsgivare, en ägare, en finanskapitalist lika okänd som facket. Utbildningar ”till förbannelse”, men ont om jobb. Bostadsnöden har blivit en plåga för alla som inte har råkat ha turen med att köpa och sälja vid rätt tillfälle.

Inte ens en bostad i miljonprogrammen finns finns för unga

Invandrare och flyktingar kommer i dag till ett land där färre ropar efter deras arbetskraft. Marknaden och bankerna styr, inte behoven och våra förnuft. Vår gamle Klas Eklund håller hårt i räknestickan för vad som bankerna anser är möjligt. Minns själv ungdomen på Hisingen när AB Volvo bussade ”skogsfinnar” och ”juggar” direkt till fabriksgrindarna på Lundby och Torslanda för att direkt kasta in den nya arbetskraften i produktion. Då var det ingen som talade om ”att dom tar jobben ifrån oss”.

Ser vi årets riksdagsval fick (s) tillsammans med (v), 36, 9 procent av rösterna. Är vi välvilliga och räknar in FI till arbetarrörelsen, vilket kan vara tveksamt, stannar dessa partier sammanlagt på 40 procent. Partier med en borgerlig, alltså en privatkapitalistisk, traditionell borgerlig agenda, fick hela 60 procent. I riksdagsvalet till Andrakammaren, 1968, fick (s) och (v) däremot fantastiska 53,1 procent tillsammans. (S) fick 50.1 och (v) 3,0.

Samtidigt har det skett en oerhörd förflackning av den gamla arbetarrörelsen. Av de 40 procenten. Maktstriden i (s) kring Håkan Juholt och dennes fall, med segern för nyliberalerna kring Stefan Löfvén, har inneburit att alla tungor i (s) är avskurna för klasspolitik. Urvattnade i dagar, de har mist all sin sälta. I den valrörelse som utkämpats har till och med LO:s ”Kålle” Thorwaldsson fått munkavle. (S) ska inte kunna belastas av finansen för att ”representera särintressen”. Partiets fackliga blysänke i Göteborg, Olle Ludvigsson, under många år klubbordförande på Volvo, och sedan försvunnen bland Bryssels parlamentariker, har också varit frånvarande, lagt sig ”still i båten” vid Hälsö eller i Bryssel.

Han ”dansade en sommar”…

Vänsterpartiet, för några decennier sedan ett parti bakbundet av stalinismen, har samtidigt bundits upp, fängslats av ”realismens” fångklovar. Satsningen på radikal socialdemokrati, från 1980-talet, hoppades kunna ge partiet större utrymme och därmed mer betydelse. Partisekreteraren Aron Etzler i symbios med Jonas Sjöstedt har mycket medvetet, extremt tydligt, och med stöd från partistyrelsen, valt att bara fokusera på en enda fråga, nära nog oavsett sammanhang: ”Bort med Vinsten i välfärden. Vi är inte till salu”. Inte fel, om det varit en av tre, fyra frågor. Men samtidigt förlorade man själarna hos de över tre miljoner anställda i privata näringar som inte var särskilt intresserade. I Sverige riskerar vi samma situation som i södra Europa där det snart bara finns kvar fackligt motstånd i den offentliga, gemensamma sektorn. Där privata kapital i stället härskar, där blir det en djungel där rovdjuren, predatorerna härskar. ”Jag” måste se till att överleva. Punkt slut.

Den ”folklige” Kålle mötte aldrig folket i valrörelsen.

”Plånboksfrågor” försvann för (v) under valrörelsen i samma takt som för socialdemokraterna. Ingen motsättning mellan arbete och kapital, i stället uteslutande en mindre inkomstfördelning när det gäller skatter. Ingen kritik av ledningarna för våra fackföreningar. Inga alternativ till Reinfeldts höga visa om att vi inte har råd med reformer bara för att vi tar emot så mycket flyktingar. Inga krav på att alla arbetslösa ska in i jobb. Inga krav på bostäder åt alla. Inget glöd i utmaningen av Sverigedemokraterna, vare sig i demonstrationer (av de flesta v:arna) eller i riksdagspolitiken. ”Allt underordnat regeringsfrågan. Ligger vi lågt, så får vi vara med”, slog Etzler och Sjöstedt gemensamt fast. ”Stefan” har det svårt sa Jonas Sjöstedt på valnatten och kunde tänka sig att stödja en regering även där denne nyliberala arbetarledare får ett underlag från ett eller flera öppet borgerliga partier. För säkerhets skull hade han i valrörelsen tidigare offentligt bannat egna partimedlemmar när de var lite för högljudda på Götaplatsen i Göteborg, i en av alla otaliga folkliga protester mot Sverigedemokraterna. Den största självförnekelsen för partiet kom, naturligt nog, i den känsligaste av alla regeringsfrågor (svensk imperialism), när han i SVT:s utfrågning entydigt frigav EU/Sverige och NATO från allt ansvar för det reaktionära kriget I Ukraina. En underkastelse för det som C H Hermansson kallade för ”en liten, men hungrig imperialism” ifrån från egen liten svensk statsbildning. En förödmjukelse som i och för sig inte spelade någon större roll för den stora valmanskåren. Däremot för många unga människor som söker svar på vad som sker i omvärlden och självklart undrar varför Sjöstedt tappade alla sans och balans i fråga om inbördeskriget i Ukraina.

Ukrainska regeringsstyrkor samtränar med NATO i västra Ukraina

Enkelt då för många att ta till Sverigedemokraterna som det enda oppositionspartiet:

”Jonas och Stefan har det ihop. Men vi har Jimmy”. Så var det säkert många som tänkte och valresultatet blev därefter”.

Hur ska vi då hantera sorgen efter valnatten? Hur ska vi se till att vår besvikelse inte förvrids till missmod och resignation? Ja, definitivt är det så att vi inte likt den utarmade och förborgerligade nyliberala traditionella arbetarrörelsen i Europa, frivilligt ska lägga oss i det brottarna kallar för ”parterr”, alltså i ett underläge. Vi ska ta fasta på det friska som anas i det motstånd som har varit runt om i landet mot Sverigedemokraternas försök att inta gator och torg. Inte med våld, utan med bakvända ryggar. Inte genom att förnedra sverigedemokraternas väljare, bara dess ledare. Bort med alla ständiga okvädande utfall mot borgerliga motståndare av alla de slag. ”Vänstermänniskor” håller ofta en väldigt vulgär ton. In i fackföreningarna i stället! Lär känna dina egna arbetskamrater som enad social grupp. Börja jobba fackligt! Där finns fortfarande den viktigaste kraftkällan till en återupprättelse av svensk arbetarrörelse. Bakom FI:s röstsiffror finns säkert också en enorm potential, bland många unga, inte minst då självklart kvinnor, vilka har talat om att de fått nog.

Dessvärre. In kom rasisterna. Med 48 riksdagsledamöter!

Ute har vi Feministiskt Initiativ.

Varför inte en gemensam parlamentarisk vänster?

Vi får se vad detta val innebär långsiktigt. Själv skulle jag helst givetvis se en gemensam parlamentarisk svensk vänster, i och för Vänsterpartiet. Varför FI finns på egen hand är obegripligt eller beror snarare på Schyman. Låt det gå till historien! I stället vill vi ha en gemensam rörelse där olika åsikter på ett återhållsamt och demokratiskt sätt kunde samexistera. En ny form av organisation, likt Syriza i Grekland, eller Podemos i Spanien, där mångfald, olikhet när det gäller kön, hudfärg, sexuell läggning, etnicitet och vad det vara månde, i klasstillhörigheten i bred mening, kunde enas, i en ny politisk eruption, omöjlig att betvinga, där vi klär av Sverigedemokraterna, tar på oss själva riktiga gångkläder, och börjar ta verkliga tag för att också ta makten och härligheten från dem som styr!

Gör vi detta. Efter våra förmågor. Behöver besvikelsen, vår rannsakan, inte bli så kortvarig.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

”Vi har självklart råd med både reformer och en generös flyktingpolitik Men en bra början vore att avsätta utrikesminister Carl Bildt. Det vore en lättnad även för världens krishärdar.”

.

Självklart är det möjligt både med en generös flyktingpolitik och goda reformer. Bara vi har en politik med en radikal inkomstpolitik och en social prioritering av statsbudgeten.

”Det svenska folket måste öppna sina hjärtan och välkomna ett ökat flyktingmottagande” manar vår statsminister. Men för Reinfeldt och moderaterna är det bara läpparna som rör sig i ett mörkblått munväder. I verkligheten, ute i våra kommuner, öppnar de vare sig sina hjärtan och framförallt inte sina plånböcker. Borgerligt styrda kommuner har i snitt tagit emot 13 flyktingar per 1 000 invånare de senaste två mandatperioderna. Motsvarande siffror för vänsterstyrda kommuner är 25 flyktingar per 1 000 invånare. Inte minst alliansregeringens obefintliga bostadspolitik är en katastrof och bäddar för helt onödiga motsättningar mellan människor. ”Finns det hjärterum så finns det stjärterum”, brukar vi säga. Men i längden behövs givetvis egna bostäder.

Moderaternas desperata slagdänga i valrörelsens slutskede, ”Vi har råd med flyktingar men inte reformer”, handlar i grunden om att skapa ett krismedvetande där de rödgröna ska avfärdas som ansvarslösa. I tidigare val har man gjort samma sak genom att spela med ”finanskrisen”. I år är det ”flyktingkrisen” som gäller. Högerpartiet vänder helt sonika på sverigedemokraternas latrintunna, ”Vi har råd med reformer men inte flyktingar”, totalt obekymrade om att många tycker att denna låt faktiskt klingar bättre än den egna.

Ett av de mer patetiska inslagen i försöket att mana fram bilden av en mörk hotfull värld har varit att låta Carl Bildt spela rollen av den barmhärtige samariten. I TV klipps scener med biståndsminister Hillevi Engström, där hon vinkar av svenska Herculesplan tungt lastade med humanitär hjälp åt fördrivna yazidier och assyriska kristna, samman med den ömsinte och medkännande Carl Bildt, som nu återvänt till ”Brottsplats Irak”, denna gång i skepnad av en manlig Florence Nightingale. Han spatserar runt i öknen en stund, kramar några utsatta, när filmkamerorna är på, och flyger sedan hem för att i en blixtinkallad presskonferens, medvetet klädd i sommarlätt, ljust FN-blått, mana fram en bild av världens ondska och kommande flyktingkris. Den solide Anders Borg är behjälplig med diagram som visar att vi därför inte har råd med några nya offentliga utgifter. Tillsammans drar de sedan slutsatsen att självklart är det alliansregeringen som är klippt och skuren för att kunna ta det ansvar som väntar. Några dagar senare är det ny presskonferens med den blide integrationsministern Erik Ullenhag som vevar samma slagdänga: ”Vi har råd med flyktingmottagande, men inte med reformer”.

Göteborgspostens senior när det gäller utrikesbevakning, Britt-Marie Matsson, skriver samtidigt en krönika med den välfunna rubriken ”Den som bombar ska inte släppa matpaket”. Den nation som angriper från luften ska helt enkelt inte tillåtas att matbomba. Humanitär hjälp ska inte blandas ihop med vapeninsatser är hennes kloka slutsats, även om vi självklart måste tillägga att också en ockupationsmakt, som exempelvis Israel, i internationell rätt har ett skyddsansvar för civilbefolkningen i de områden som utsätts för övergreppet. Ett ansvar som Israel totalt avsagt sig genom att inte bara förvandla Gaza till ett ghetto, till ett utomhusfängelse. Den sionistiska apartheidstaten utsätter dessutom sitt ghetto för urskiljningslösa flyganfall, raketer och tung artilleribeskjutning där civila obeväpnade människor dödas.

Carl Bildt? Vad gör han? Domderar och agerar mot Israels vettlösa militära kampanj? Nej, han tiger som den mur, vilken skiljer Israel från ockuperade Västbanken.

Det är denna hållpunkt i politiken som gör Bildt till en så ynklig figur där han sprätter runt i ökensanden och tröstar fördrivna, plågade kvinnor med att svenska tält och matpaket snart ska vara på plats. För han är verkligen tillbaka på ”Brottsplats Irak”. Inte så han själv eller Sverige har angripit Irak från luften. Han har inte bombat Irak. Men, och det med stark betoning, han var en simpel kolportör och radskrivare åt dem som bombade. Han for som en skottspole runt om i världen, förespråkade kriget och försvarade sedan USA:s brott mot internationell rätt. Allt väl dokumenterat av Expressen i en artikelserie som för all framtid borde ha uteslutit honom från alla tänkbara jobb i vårt utrikesdepartement. Ett solkigt CV som gör att han egentligen inte ens borde få ha ansvar för dess internpost.

Det finns några rader av Bildt i Expressen från Expressen i november 2002 som ger en bra uppfattning av hur han då såg på den amerikanska invasionen av Irak.

”Att störta Saddam Husseins regim är enda vägen till fred. De närmaste veckorna bör bli början till slutet på årtionden av krig för folken i Irak och för regionen.”

Nu blev det inte så. Trots att George Bush kort tid efter invasionen så stolt ställde upp sig på ett hangarfartyg, iklädd en tuff pilotjacka från US Air Force och proklamerade att ”Uppdraget har verkställts!” Mänskliga lidanden i regionen har bara blivit värre, våldet och krigen har fortsatt.

Men Bildt har givetvis slängt alla backspeglar. Vi har aldrig sett någon självrannsakan från denne pompöse man. Aldrig en diskussion från hans sida om krigets konsekvenser. Allra minst om sin egen roll.

Det mest slippriga med Bildts lobbyverksamhet för kriget var att han samtidigt hade nävarna djupt nere i syltburken, eller snarare nere i Iraks oljetunnor, för genom USA:s försök att skaffa sig kontroll över Iraks svarta guld blev han i en hast mångmiljonär. Med en egen aktieportfölj satt han i styrelsen för kapitalförvaltaren Legg Mason, en spelare med stora ekonomiska intressen i den amerikanska krigsindustrin. Samtidigt var han lobbyist för amerikanska krigsintressen med kopplingar till vapentillverkaren Lockheed Martin.

Vid den famösa presskonferensen med Anders Borg var det inte bara Irak som var med på kartan över hoten i världen. Där fanns också Syrien och Ukraina. Även när det gäller dessa länder är Bildt en del av problemen, en del av kriserna, han är inte en utrikesminister som bidragit med lösningar eller förslag som dämpat spänningar.

När det gäller Syrien var han en hårdnackad motståndare till varje tanke på att ge nödvändig vapenhjälp till de demokratiska, sekulära upproret mot Bashar Assads vidriga diktatur. Runt om i Europa påverkade han sitt ”nätverk” av utrikesministrar och statschefer med sin uppfattning och bidrog på detta sätt till att hjälpen uteblev. Bokslutet av detta är den katastrof vi ser i dag. Reaktionära islamistiska rörelser som IS har i stället skaffat sig resurser, i koppleri med Assad och med hjälp av pengar från vänner i gulfstaterna och Saudiarabien. FN säger att minst 191 000 människor har dödats i Syrien. Siffrorna när det gäller flyktingströmmarna är nästan obegripliga. Tre miljoner människor har lämnat landet och fyra miljoner har lämnat sina hem inne i Syrien.

Kommer vi så till sist till Ukraina är hans meriter lika bedrövliga. Med rysshatet i blodet har han i vått och torrt agerat som en kurir för USA:s medvetna arbete med att vidga sin ekonomiska, politiska och militära maktsfär österut. Vi minns hur Bildts mörkblå pulsådror pulserade våldsamt och spändes ut under ”Georgienkrisen” 2008 när hans personlige vän, dårliberalen och presidenten Micheil Saakasjvili omringade och flygbombade Sydossetiens huvudort Tschinvali. Bildt klampade då som nu in som en klumpig med vredgad trumpetande elefant i diplomatin genom att kalla ryssarna för nazister och ensam i Europa påstå att det var Kreml som startat kriget (där förlorade han sin chans att nå den åtråvärda posten som EU:s utrikesminister). I dag, när en del stater i EU som Tyskland eller Finland ibland försökt hitta mindre konfrontativa lösningar, i ett försvar av sina kapitalisters intressen, där har Sverige genom Bildts roll, tillsammans med Litauen och Luxemburg, varit ledande när det gäller ett blint försvar av USA och Kievregeringen. Utan att ha ett endaste ord till övers för Putins regim eller de politiska grupperingar och ledare som leder det ukrainryska motståndet mot Kievs militära offensiv i östra Ukraina, det är en samling av reaktionära nationalister, storryska galningar, nostalgiska stalinister, är det uppenbart att det inte är ukrainaryssarna som använder stridsflyg, tungt artilleri och skjuter Gradraketer över Kiev. Det är Kiev som använder tunga vapen mot sitt ”eget folk” i Donetsk och Luhansk. Tusentals civila har dödats. Inte i Liev. Utan i Donbass. Snart sjuhundratusen människor har flytt. De flesta till Ryssland. Inte till västra Ukraina. Det är också uppenbart att det finns en ryskukrainsk mycket stor minoritet som i allt, från språk till religion, men också i historien och inte minst då i ”Det stora fosterlandskriget” mot tyska och ukrainska nazister, känner sig som hemmahörande i en rysk nation och som, utan att ha förtroende för det väpnade upproret, ser med allt från misstro över till skräck, när det gäller Kievs försök att lösa motsättningarna mellan dem och den nya regimen med hjälp av tunga militära maktmedel. För många av oss kan det verka som en bagatell, men striden mellan den ortodoxa patriarken i Moskva, vilken har stöd av ryskukrainare (och Putin) och den i Kiev , i vars krets  Ukrainas president Petro Porosjenko  är en av de hängivna församlingsmedlemmarna, är ett djupt sår som vanvettigt nog delar två så närstående folkgrupper.

Carl Bildt har som kurir åt USA, utan kontroll av den svenska riksdagen, varit minst sex gånger i Ukraina i år. Han twitterbombar svensk media med rysshat och lägger allt ansvar för kriget på ”separatistiska gangsters”. Nämner aldrig med ett ord Kievregimens militära våldtäkt på civila.

En del av ”Azovbataljonen” visar upp sig

Framförallt nämner han inte den oerhört viktiga roll som privata, men också offentligt sanktionerade och av EU/Sverige finansierade frikårer, ibland rent fascistiska, spelar för Kievs militära offensiv mot ”terrorismen”. De har alla sanktionerats som ”goda nationalister”, sorterats in i försvarsmaktens Nationalgardet och är godkända av inrikesministeriet. De viktigaste är ”Ukrainabataljonen” med högermannen och riksdagsledamoten Oleh Lyasko som mentor. Sedan finns ”Azovbataljonen” ledda av den stenrika oligarken Igor Kolomoisky. Det är i denna bataljon som Europas fascister har funnit sin plats, som Svenskarnas parti. Kolomoisky delfinansierar även bataljonen ”Dnipr-1” och ”Dnipr-2” också kallad ”Donbas” och finns med även bakom bataljon ”Agdar”. Bildt har själv sagt offentligt att han vägrar att ta upp det ultrakonservativa eller rentav fascistiska inflytandet i militären eller till en del i regeringen, ”därför att detta skulle spela den ryska propagandan i händerna”. Självfallet är det precis tvärtom. Genom att han – och vi i Sverige/EU – accepterar fascister vid sin sida i striden mot Öst-Ukrainas gangsters får Putin och de ryska reaktionära nationalisterna vatten på sin kvarn. Gapet vidgas oundvikligen mellan Ukrainas nationer, det ”vi och dom” som inte var så uttalat mellan ukrainare och ryskukrainare blir bara mer och mer tydligt. En stor del av civilbefolkningen i Östra Ukraina är skräckslagna inför att hamna under ockupation av dessa reaktionära frikårer. En ansvarsfull borgerligt demokratisk svensk utrikesminister skulle naturligtvis ha krävt att Kiev gör sig kvitt alla fascister och drar tillbaka sina tunga vapen. Det som krävs för en lösning är uppenbart en förhandlad federalism där människorna i denna landsända, inte andra ryska oligarker eller Putin, får mer kontroll och makt över sina egna liv.

Vi har självklart råd med både reformer och en generös flyktingpolitik. Men då krävs givetvis att regeringen drivs bort och ersätts med en radikal inkomstfördelning i landet. De rika ska helt enkelt betala mer. Vare sig det gäller höginkomsttagare, banker, industriägare och finansiella hajar av alla de slag.

Men uppenbart vore en bra början att omgående avsätta utrikesminister Carl Bildt. Det vore en lättnad även för världens krishärdar.”

.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

När Bashar Assads högra hand skrubbar honom på ryggen…

När Åke Sellström och de andra inspektörerna från FN dokumenterade den storskaliga attacken med nervgas i Damaskus var de, utan att veta om det själva, nära nog i sällskap med den brittiske fascisten och medlemmen i EU-parlamentet Nick Griffin, ledare för British National Party (BNP).

För inte så långt ifrån Ghouta flinade han upp sig för media tillsammans med sin leende värd, det syriska ”parlamentets” talman, Mohammad Jihad al-Laham.  Men Griffin var inte där för belägga diktaturens mer än två år av furiösa försök att fördriva och förinta stora delar av sitt eget folk utan för att gnugga mördarregimen på ryggen och visa sin solidaritet med  terrorväldet. Vid en tidigare träff med regimen i somras, tillsammans med högerextrema polska och ryska nationalister, pratade han storvulet och med ett inte så litet mått av storhetsvansinne om att han ”var där för att prata fred och förhindra ett krig”.  Helt blind för det vanvettiga våld som regeringen själv iscensatt sedan två år.

Det är Bashar Assads högra hand i Europa som kliar honom på ryggen. Ja, riktigt skrubbar honom. British National Party är en rörelse med många rötter i den brittiska fascismen. Griffin själv som många andra i partiets ledning gjorde sina läroår i miljön där det öppet rasistiska, antisemitiska, våldsinriktade och pronazistiska National front ropade på Vit makt.

Den unge Griffin agiterar på ett möte med National Front.

Nedan ser vi hans entusiastiska åhörarskara. Bara järnrören som fattas…

I dag har BNP tvättat en del av sin brunskitiga hals. Men långt ifrån allt är borta och i partiet finns det medlemmar med starka kopplingar till det British Defence League vilket försöker att bygga upp brittiska kampgrupper på gatan, halvmiliser, som kan terrorisera och skrämma muslimer med våld. Griffin ser Assad som en stark nationell ledare vilken med fast hand kan hålla efter extrema islamister. Inrikespolitiskt fiskar han i den nationella högermiljön och konkurrerar med United Kingdom Independent Party om de väljare som flyr David Camerons konservativa regeringsparti. Partiet är inte systerparti med Sverigedemokraterna, men många av deras politiska ådror löper åt samma håll och det finns sympatier och kontakter emellan medlemmar i respektive parti. I den högerextrema europeiska miljön möts ofta deras vägar. I Sverige är det i bottenslammet högerut bland Nationaldemokraterna, Svenska motståndsrörelsen och Nordisk ungdom där vi sett samma vurm bubbla upp för Assads ”storhet som nationell ledare”.

I nazistiska Nationaldemokraternas tidning Nationell Idag hyllas allt som sluter upp bakom diktaturen. Alltifrån  den politiske krämaren Mohamed Omar  över syrianska kristna till det Syriska Nationalsocialistiska partiet…

Dessvärre har Assad inte bara en utan många vänsterhänder som gnuggar honom på ryggen. I Sverige är det främst miljön kring Kommunistiska partiet/Proletären och smärre grupper som vi skulle kunna kalla för Jan Myrdals sista vänner. Satelliter som fortfarande kretsar kring den gamle maoisten och helgar allt som han säger eller berör. På ideologins fält fungerar de som mer eller mindre maskerade agenturer för Assads diktatur. Förr var det Kinesiska Kommunistpartiets Peking Review som höll rättning i leden, i dag är det den ryska kapitalismens utrikespolitiska propagandaforum Russia Today, de iranska mördarmullornas IRNA samt Assads egen SANA tillsammans med ett gidder av konspirationsteoretiker världen över som får duga till de ”klara källor av kunskap och insikt” där dessa vidunderliga fantomer från en svunnen värld försöker släcka sin törst…

.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

I media: DN1,DN2,SR1,

Freudiansk layout på DN…

Nu under eftermiddagen blev DN:s layout för sin hemsida på nätet minst sagt freudiansk.

Det är bara att hoppas att moderaterna agerar på samma sätt som Jimmy Åkesson gjort med Patrik Ehn…

.

.

.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Varselvågen lyfter Sverigedemokraterna

”Det är mycket i samhällsutvecklingen som spelar oss i händerna nu, inte minst invandringsrekord och så”.

Så heter det när Jimmy Åkesson förtjust och cyniskt gnuggar händerna och kommenterar att Sverigedemokraterna rakat upp till nio procent i Expressens/Demoskops senaste mätning. Det mest oroväckande är att partiet gör insteg bland kvinnor och storstadsväljare, väljargrupper där man tidigare varit utblottat på röster.

.

.

Nu visar Åkesson bara upp den ena sidan av de nya mynt han får. Det har aldrig funnits några större problem med en generös invandringspolitik – bara det finns jobb och bostäder. Den fula illa repade baksidan av mynten är massarbetslösheten – och de massvarsel som vi nu ser. Lägger man ner en hel industri som i exempelvis Säffle där AB Volvo stänger sin bussfabrik blir det givetvis svårare för kommunen att hantera sin flyktingmottagning. Detta vet Åkesson men det är naturligtvis ingenting han vill prata om annat än bakom stängda dörrar.

Utrikesminister Carl Bildt, vars regering är ansvarig för massarbetslösheten, låtsas vara lika aningslös. Hans ”anser att regeringen är bra på att ta debatten med SD” och tror ”att detta kommer att korrigera sig framöver, när man ser helhetsbilden. De har inga andra lösningar än att isolera Sverige från omvärlden”.  Debatten med SD är givetvis viktig och det är bra att Fredrik Reinfeldt rakt av säger att partiet är ”djungeltrummorna från internet uppklädda i finkostym”. Problemet är bara att både djungeltrummorna och finkostymerna kommer att bli fler om arbetslösheten fortsätter att öka. Bildt har rätt när han säger att SD vill isolera ”Sverige från omvärlden”. Men alltfler människor ifrågasätter samtidigt den omvärld som han själv representerar. En värld där nyliberalismen får tumla runt och härska oinskränkt. En värld där banker och finanskapital bestämmer.

.
Alla är inte lika förtjusta i Carls Bildts omvärld…
.

Bildt och regeringen, inte minst Anders Borg, har hejat på Angela Merkel för varje piskslag hon rappat över det grekiska folket. De är mer än ansvariga, de är medskyldiga, till landets ekonomiska och sociala kollaps. Där växer det rent fascistiska Gyllene gryning därför att de kan koppla detta sammanbrott för välfärden till landets flyktingmottagning. Med den ”helhetsbild” människor i dag får av Bildts omvärld kommer SD:s opinionssiffror givetvis inte ”att korrigera sig själv”. Verkligheten ger bud om motsatsen!

Tiden hastar och det är helt nödvändigt att arbetarrörelsen i alla dess led och med alla dess vänner mindre debatterar hur man ska debattera med SD. I stället ska ansvaret för Sverigedemokraternas framgångar vältras över på regeringen Reinfeldt. Samtidigt är det givet att det krävs ett alternativ. Inte ”en affärsplan” utan en arbetarörelsen krisplan för att rädda jobb, välfärd och miljö!

.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

I media: AB1,GP1,

När spiltan är tom bits hästarna…

.

.

I två ledare i rad har Aftonbladets Karin Pettersson träffat huvudet på spiken.

 I dag kritiserar hon Erik Ullenhag och Folkpartiet för deras budskap om att de vill ha upp ”integrationsfrågan” på den politiska agendan:

”Om människor är arbetslösa och saknar bostad är det inte ett ”integrationsproblem” utan brist på jobb och bostäder. Lösningen är fler jobb och fler bostäder, inte svammel om kultur. FP:s strategi riskerar tvärtom att skymma en diskussion om frågor som bättre svenskunder­visning och kamp mot diskriminering”.

Hon har naturligtvis rätt. Bostadsbyggandet minskar i Sverige samtidigt som arbetslösheten ökar. Resultatet är givet, sämre förutsättningar för en generös flyktingpolitik. Vilket innebär bättre förutsättningar för Jimmy Åkesson och hans sverigedemokrater. Som det heter i det gamla talesättet, ”När spiltan är tom bits hästarna”. Man kan inte prata bort den materiella verklighet som skapar flyktingmotstånd.

Fredrik Reinfeldt och hans koalitionsregering kan inte ”leverera” jobb och bostäder vilket innebär att de kan prata hur mycket som helst om integration. Fördomar och rasism får ändå ökad näring.

.

.

Karin Petterssons andra solklara träff var i gårdagens ledare:

”För ärligt talat: Svenska väljare tycker alltid att S är bättre än högern på välfärds­frågor. Det kommer de göra nästa gång också. Valet kommer att avgöras av helt andra saker. Ekonomin. Och jobben. Stefan Löfvens strategi hittills verkar vara att undvika konflikt i just dessa frågor. Valet ska vinnas genom att Reinfeldt och Borg denna gång har verkligheten emot sig. Det är en dålig strategi, på flera sätt. För det första för att det är fegt. Politik handlar om idéernas kamp, om intressen som står emot varandra. Socialdemokraterna måste kunna visa hur deras samhällsmodell skiljer sig från Fredrik Reinfeldts. Annars kanske de inte förtjänar att vinna…

… det räcker inte med att peka på andras misslyckanden. S behöver ett eget svar på hur man möter krisen och når full sysselsättning. Ett svar som mycket tydligare än i dag skiljer sig från Fredrik Reinfeldts”.

Hennes egna förslag på hur Löfvén ska svara är dels ”ett massivt kunskapslyft på alla nivåer, från förskola till komvux”, dels att öka ”statens roll i ekonomin och näringspolitiken”. Hon skriver ”att offentliga investeringar krävs för att skapa föresättningar för jobb och förtagande”.

Hon öppnar här dörren på glänt till den politiska terräng där Sverigedemokratern mycket snart skulle irra bort sig och gå vilse. Dessutom borde det vara en självklarhet att alla människor i Sverige ska kunna ha ett jobb. Men kruxet  är att en verkligt stor satsning på infrastruktur och energi liksom en industripolitik, där ”alla är med”, kräver en politisk konfrontation: den kräver att det rika Sverige, att de på den verkliga ”Solsidan” är med och betalar!

Dessvärre kommer inte den räddhågsne Löfvén att ens att våga sticka in tåspetsen innanför den dörr som skulle behöva öppnas. Han som inte ens vill sparka ut riskkapitalisterna och vinstjakten från den gemensamma välfärd vi byggt upp.  Kalla fakta är att det bara skiljer en halv procent av statsbudgeten mellan regeringens politik och socialdemokratins…

.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

I media: AB1,AB2,DN1